Lịch thu, chấm và bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp K57 đợt 2 chuyên ngành Cầu - CTN

13/03/2017

Bộ môn Cầu - CTN thông báo lịch thu và chấm Đồ án Tốt nghiệp K57  đợt 2 - Học kì 1 năm học 2016 - 2017

1. Phân công Hội đồng chấm ĐATN :

  • TS Nguyễn Ngọc Tuyển - Chủ tịch HĐ.
  • Th.S Phạm Văn Thái - Ủy viên
  • TS Vũ Thái Sơn - Ủy viên
  • TS Lê Bá Danh - Thư ký.

 

2. Phân công thầy/ cô chấm phản biện :

Thầy hướng dẫn : ThS. Phạm Văn Thái   -   Thầy chấm : TS Nguyễn Ngọc Tuyển   

 

3. Lịch trình thực hiện :

a. Thầy/cô yêu cầu SV nộp đồ án cho thầy chấm: Ngày 20/3/2017

b. Thầy/cô nộp kết quả chấm phản biện cho thư ký trước ngày 23/3/2017

c. Bảo vệ vào 8h sáng ngày 24/3/2017 - Địa điểm : sẽ được thông báo sau

Danh sách sinh viên làm Đồ án Tốt nghiệp K57 đợt 2 : 

 

TT Mã SV Họ Tên Lớp Ngành
1 0698351 Nguyễn Khắc Hiếu 51CD3 Cầu
2 712056 Phạm Quang Thắng 56CD1 Cầu
3 1005857 Ngô Xuân Hiếu 57CD3 Cầu
4 689857 Phạm Ngọc Mạnh 57CDE Cầu
5 616957 Trần Văn Vỵ 57CD3 Cầu

 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)