LỊCH SINH HOẠT LỚP CDC HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

24/08/2018

Khoa Cầu Đường thông báo lịch học nâng cao kiến thức chuyên môn dành cho sinh viên lớp Cầu Đường Tài Năng.

Đối tượng : Sinh viên lớp CDC. Danh sách xem tại đây.

Nội dung và thời gian giảng dạy sinh viên xem theo bảng. Với những chuyên đề ghi Lịch dự kiến sẽ được cập nhật lại thông tin.

(Các nội dung chuyên đề sẽ còn được tiếp tục bổ sung).

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

 

TT Tên môn học Thời gian Ngày Địa điểm Ghi chú
1 Giới thiệu một số phần mềm phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế đường ô tô 07 : 30 AM 27 - 08 - 2018 Tầng 2 - Thư viện  
2 Hoạt động doanh nghiệp Cầu đường hiện nay 07 : 30 AM 30 - 08 - 2018 Tầng 2 - Thư viện  
3 Thiết kế ổn định nền đường nâng cao   08 - 09 - 2018   Lịch dự kiến
4 Phân tích đánh giá tiềm ẩn tai nạn giao thông tại hiện trường thực tế   15 - 09 - 2018   Lịch dự kiến
5 Hệ thống GTTM trong đô thị   22 - 09 - 2018   Lịch dự kiến
6 Tổng quan về phương pháp thí nghiệm theo Supper-Pave   22 - 09 - 2018   Lịch dự kiến
7 Tổng quan về phương pháp thiết kế mặt mềm đường theo phương pháp M-E   06 - 10 - 2018   Lịch dự kiến
8 Tổng quan về vật liệu hạt và gia cố   13 - 10 - 2018   Lịch dự kiến
           
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)