Lịch sinh hoạt lớp CDC học kỳ II năm học 2018-2019

10/05/2019

Khoa Cầu đường thông báo buổi hội thảo về ứng dụng vật liệu địa kỹ thuật trong thiết kế, xây dựng công trinhg đường giao thông và các kết cấu đất có cốt.

Thời gian: 13h30 đến 16h30, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Tại: Phòng họp tầng 2 Thư viện - Trường đại học Xây dựng

Lưu ý:

  • Đây coi như là một buổi sinh hoạt học kỳ 2 của lớp CDC.

  • Tất cả sinh viên trong danh sách lớp CDC học kỳ 1 năm học 2018-2019 đăng ký thông tin cá nhân để Khoa tiện cho việc thông báo các buổi sinh hoạt sau. hscdc

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)