Kết quả kiểm tra trình độ sinh viên K57CDE

29/09/2016

Khoa Cầu Đường thông báo kết quả kiểm tra trình độ sinh viên đăng ký làm Đồ án Tốt nghiệp bằng Tiếng Anh K57CDE.

Sinh viên được học bổ trợ Tiếng Anh bắt đầu từ Tuần 3 theo lịch làm Đồ án Tốt nghiệp - Thứ 2 ngày 10*10*2016.

Trong quá trình học yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ và chấp hành đúng qui định của Trung tâm. Sinh viên nào vi phạm sẽ chịu xử lý theo qui định của Khoa.

Lịch học, danh sách lớp học sẽ được thông báo sau.

Sinh viên chuyên ngành Đường :

 

Stt Họ và tên Điểm bài thi thành phần Điểm trung bình
(Điểm 10)
Nhận xét về kĩ năng viết và nói của sinh viên (2 kĩ năng chính phục vụ việc bảo vệ đồ án bằng tiếng Anh) Ý kiến của học thuật
(Có khả năng tham dự khóa học)
Nghe Nói Đọc Viết 
1 Nguyễn Tùng Anh  6 8 7.6 1.5 5.8 Về kĩ năng nói, bạn nói tự tin, có ngữ điệu. Tuy nhiên, vốn từ vựng chưa phong phú. Về kĩ năng viết, bạn cần cố gắng nhiều. Bạn viết câu còn sai các lỗi cơ bản.   
2 Nguyễn Thế Bản 6 6.5 7.3 4.5 6.1 Về kĩ năng nói, bạn có cố gắng trong giao tiếp. Tuy nhiên, ngữ pháp và ngữ âm còn sai nhiều. Về kĩ năng viết, bạn chưa có nhiều ý tưởng khi viết. Cấu trúc câu chưa đa dạng.       V
3 Nguyễn Trung  Đức 5 7.5 8.8 4.5 6.5 Về kĩ năng nói, bạn nói tự tin, tuy nhiên vốn từ còn hơi ít. Về kĩ năng viết, bạn biết cách triển khai ý, có thể diễn đạt ý tưởng của mình.        V
4 Ngô Trí 4 3 5.3 2 3.6 Phần từ vựng của bạn rất yếu nên hầu như khi nói cũng như khi viết, bạn chưa thể hiện được ý tưởng. Phản xạ nói kém.  
5 Bùi Sỹ Hai 4 7 8 4.5 5.9 Về kĩ năng nói, bạn có khả năng giao tiếp. Ngữ điệu hay. Về kĩ năng nói, bạn có ý tưởng và biết cách áp dụng cấu trúc câu và từ vựng để thể hiện ý tưởng.        V
6 Đặng Trọng  Huy 5 7 6 4.5 5.6 Về kĩ năng nói, bạn có khả năng giao tiếp. Phản xạ nói hơi chậm nhưng vẫn cố gắng duy trì giao tiếp. Về kĩ năng viết, bạn có ý tưởng và biết cách phát triển ý. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý đến cấu trúc ngữ pháp và từ vựng để bài viết hoàn chỉnh hơn.        V
7 Lê Hoàng Khải 5 6.5 5.7 3.5 5.2 Về kĩ năng nói, bạn có thể giao tiếp,  hiểu và trả lời câu hỏi của giáo viên. Tuy nhiên, ngữ pháp và phát âm khi nói của bạn chưa chuẩn. Về kĩ năng viết, bạn cần luyện tập nhiều hơn. Bạn còn sai lỗi cơ bản khi viết. Bạn chưa chú ý đến cấu trúc và cách sử dụng từ khi viết.        V
8 Phạm Hải Nam 3 6.5 7.3 4 5.2 Về kĩ năng nói, bạn tự tin khi nói, tuy nhiên chưa chú trọng đến cấu trúc ngữ pháp và phát âm. Về kĩ năng viết, bạn có ý tưởng nhưng cần rèn luyện nhiều hơn để viết câu chuẩn về ngữ pháp hơn.        V
9 Hà Trọng  Phương 2.5 6.5 5 3.5 4.4 Về kĩ năng nói, bạn tự tin khi nói. Mặc dù vốn từ vựng ít và phát âm chưa chuẩn, nhưng bạn luôn cố gắng duy trì cuộc hội thoại với giáo viên. Về kĩ năng viết, bạn cần bổ sung vốn từ vựng và luyện viết câu, đoạn trôi chảy hơn.        V
10 Nguyễn Văn  Trang 3 7 5 3.5 4.6 Về kĩ năng nói, bạn nói nhỏ, phản ứng chậm nhưng vẫn luôn cố gắng trả lời tất cả câu hỏi của giáo viên. Về kĩ năng viết, bạn chưa có nhiều ý tưởng. Kĩ năng viết hạn chế.        V
11 Đỗ Đình  Tuyên 4 0 6.5 1,5 3.5 Về kĩ năng nói, bạn hầu như không hiểu và không giao tiếp được với giáo viên. Về kĩ năng viết, bạn chưa có ý tưởng khi viết. Kĩ năng viết hạn chế.  
12 Nguyễn Khắc Vũ  3.5 7.5 8.4 3 5.6 Về kĩ năng nói, bạn có thể giao tiếp. Tuy nhiên, vốn từ vựng về chuyên ngành còn ít. Về kĩ năng viết, bạn có cố gắng trong việc thể hiện ý tưởng, tuy nhiên, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng khi viết còn hạn chế.        V

 

Sinh viên chuyên ngành Cầu :

 

Stt Họ và tên Điểm các kỹ năng Tổng kết Ghi Chú Ý kiến của học thuật
(Có khả năng tham dự khóa học)
 Nghe
(20) 
 Nói
(IELTS) 
 Đọc
(29) 
 Viết
(10) 
1 Thái Hoàng Anh 4.5 6 7 3.5 5.8 - Về kỹ năng nói: Bạn nói khá trôi chảy, biết sử dụng các từ ngữ không quen thuộc " từ đắt" để đạt được điểm cao trong khi nói. Bạn sử dụng ngữ pháp ổn, tuy nhiên cũng lưu ý một số lỗi phát âm.
- Về kỹ năng dich: Bạn đã dịch được sát nghĩa của văn bản. Tuy nhiên, chưa diễn đạt được dụ ý của người viết. Bài viết luận chưa có ý tưởng.
    V
2 Trần Thế Huy 6.5 5 8.5 4 6.7 - Về kỹ năng nói: bài nói không thực sự logic đôi khi ngừng  nghỉ hơi lâu do thiếu từ vựng, đặc biệt là các từ vựng học thuật, ngữ pháp đôi khi bị sai lỗi nhỏ về thì. Bạn cần chú ý phát âm âm cuối.
- Về kỹ năng dịch: Huy chưa hiểu được ý của người viết và ngôn ngữ dịch chưa chính xác. Bài luận còn hạn chế quá nhiều về mặt ngôn ngữ.
      V
3 Đinh Quang Phú 7.5 5.5 8 6 7 - Về kỹ năng nói: Bạn nói khá trôi chảy, biết sử dụng các từ ngữ không quen thuộc " từ đắt" để đạt được điểm cao trong khi nói. Bạn sử dụng ngữ pháp ổn, tuy nhiên cũng lưu ý một số lỗi phát âm.
- Về kỹ năng dịch: Bạn hiểu được dụ ý của người viết nhưng chưa diễn đạt đúng. Bài luận có ý tưởng khá, diễn đạt được ý tưởng nhưng cụ thể.
      V
4 Yeng Sovann 6 5.5 8 5 6.5 - Về kỹ năng nói: Bạn nói khá trôi chảy, biết sử dụng các từ ngữ không quen thuộc " từ đắt" để đạt được điểm cao trong khi nói. Bạn sử dụng ngữ pháp ổn, tuy nhiên cũng lưu ý một số lỗi phát âm.
- Về kỹ năng dịch: Bạn yếu về ngôn ngữ tiếng Việt dẫn đến việc dịch sai nộ dung bài viết. Bài luận của bạn viết tạm ổn. Tuy nhiên, chưa diễn đạt cụ thể nội dung yêu cầu.
     V
5 Nguyễn Văn  Thuật  2.5 6 5.5 5 4.7 - Về kỹ năng nói, bạn phản ứng nhanh, không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ câu trả lời, từ vựng, ngữ pháp khá tốt dù có một vài lỗi nhỏ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý phát âm, đặc biệt là các âm cuối, số ít số nhiều.
- Về kỹ năng dịch: bạn chưa diễn đạt được ý của người viết, bài luận mắc nhiều lỗi diễn đạt và chưa có ý tưởng.
     V
6 Vũ Hồng  Việt 7.5 5 8 5.5 6.8 - Về kỹ năng nói: bài nói không thực sự logic đôi khi ngừng  nghỉ hơi lâu do thiếu từ vựng, đặc biệt là các từ vựng học thuật, ngữ pháp đôi khi bị sai lỗi nhỏ về thì. Bạn cần chú ý phát âm âm cuối.
- Về kỹ năng dich: bạn đã dịch được một số từ chuyên ngành. Tuy nhiên, chưa diễn đạt thoát ý của người viết. Bài viết có ý tưởng nhưng chưa diễn đạt được ý cần nói.
     V
7 Man Kim  Việt 6.5 3.5 5 3.5 5 - Bài nói ngừng nghỉ nhiểu, thiếu từ vựng, gặp nhiều lỗi sai về thì, không biết sắp xếp câu theo các cấu trúc cú pháp. Bạn không triển khai được ý nói, mấc lỗi dịch word by word. Khi phát âm không có âm cuối.
- Về kỹ năng dịch: Bạn yếu từ vựng chuyên ngành nên dẫn đến việc dịch không đúng. bài luận chung chung, sơ xài và chưa biết cách triển khai bài luận.
 
8 Hoàng Ngọc 3 3 7 3.5 4.3 - Bài nói ngừng nghỉ nhiểu, thiếu từ vựng, gặp nhiều lỗi sai về thì. Bạn không triển khai được ý nói. Khi phát âm không có âm cuối.
- Về kỹ năng dịch: Bạn chưa hiểu văn bản, chưa dịch được. Bạn chưa triển khai được bài luận do không có ý tưởng.
 
9 Nguyễn Hữu Dũng 6 2 9 4.5 5.7 - Về kỹ năng nói: Bài nói không logic, ngừng nghỉ nhiều, thiếu từ vựng, đặc biệt là từ vựng học thuật. Sử dụng ngữ pháp trong bài nói khá ổn. Tuy nhiên, khi nói bạn chú ý phát âm, đặc biệt là âm cuối.
- Về kỹ năng dịch: Bạn dịch thiếu ngôn ngữ chuyên ngành, chưa sát và chưa hiểu dụ ý của người Viết. Bài luận còn hạn chế nhiều về mặt ngôn ngữ.
    V

 

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)