Kết quả đăng ký thực tập công nhân Khóa 60

04/06/2018

Khoa Cầu Đường thông báo kết quả chính thức đăng ký ngành học Thực tập công nhân K60 - Học kì 2 NH 2017-2018.

Đề nghị sinh viên theo dõi trên trang chủ của Khoa, bảng tin Bộ môn để nhận kế hoạch thực tập.

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGÀNH THỰC TẬP CÔNG NHÂN - ĐÃ CẬP NHẬT NGÀY 4*6*2018.

TT f_masv f_manh Ho Ten f_tenlop Ma nganh Nganh Ghi chu
1 336958 60CDE Pham Minh Chien 58CDE C Cau  
2 392859 60CD5 Hoa Quang Chinh 59CD5 C Cau  
3 75160 60CD1 Ngo Ngoc Dam 60CD1 C Cau  
4 103960 60CD1 Pham Minh Duc 60CD1 C Cau  
5 60360 60CD1 Vu Dinh Hieu 60CD1 C Cau  
6 42860 60CD1 Vu Huy Hoang 60CD1 C Cau  
7 1543860 60CD1 Phung Duy Khanh 60CD1 C Cau  
8 137260 60CD1 Nguyen Huu Phuc 60CD1 C Cau  
9 159960 60CD1 Nguyen Lam Thao 60CD1 C Cau  
10 97460 60CD1 Pham Van Thinh 60CD1 C Cau  
11 196060 60CD1 Tran Huu Tu 60CD1 C Cau  
12 193460 60CD1 Trinh Duy Toan 60CD1 C Cau  
13 42360 60CD1 Nguyen Van Vinh 60CD1 C Cau  
14 64660 60CD2 Phi Van Dat 60CD2 C Cau  
15 164660 60CD2 Trinh Cong Dinh 60CD2 C Cau  
16 32360 60CD2 Tran Dong Can 60CD2 C Cau  
17 194060 60CD2 Dang Tung Duong 60CD2 C Cau  
18 192560 60CD2 Le Thanh Dung 60CD2 C Cau  
19 1527060 60CD2 Tran Xuan Hung 60CD2 C Cau  
20 62060 60CD2 Nguyen The Hung 60CD2 C Cau  
21 7660 60CD2 Pham Xuan Khoi 60CD2 C Cau  
22 33960 60CD2 Phan Khai Minh 60CD2 C Cau  
23 174260 60CD2 Ha Minh Ngoc 60CD2 C Cau  
24 1541560 60CD2 Phan Nguyen Phuong 60CD2 C Cau  
25 199360 60CD2 Pham Dang Quang 60CD2 C Cau  
26 1553460 60CD2 Le Duc Suong 60CD2 C Cau  
27 91460 60CD2 Pham Phuong Tay 60CD2 C Cau  
28 44460 60CD2 Bui Cong Thang 60CD2 C Cau  
29 32960 60CD2 Le Van Thang 60CD2 C Cau  
30 27560 60CD2 Tran Van Thang 60CD2 C Cau  
31 63060 60CD2 Tran Van Thinh 60CD2 C Cau  
32 183560 60CD2 Vu Quang Thinh 60CD2 C Cau  
33 66160 60CD2 Nguyen Thanh Tien 60CD2 C Cau  
34 184060 60CD2 Tang Van Tu 60CD2 C Cau  
35 1516560 60CD2 Le Van Trung 60CD2 C Cau  
36 196360 60CD2 Vu Van Vinh 60CD2 C Cau  
37 21860 60CD3 Le Quang Dao 60CD3 C Cau  
38 45560 60CD3 Nguyen Tien Dat 60CD3 C Cau  
39 19260 60CD3 Tran Quoc Anh 60CD3 C Cau  
40 100060 60CD3 Vu Van Canh 60CD3 C Cau  
41 52860 60CD3 Dau Ngoc Cuong 60CD3 C Cau  
42 16560 60CD3 Nguyen Chi Cuong 60CD3 C Cau  
43 83860 60CD3 Du Trong Khanh 60CD3 C Cau  
44 180060 60CD3 Nguyen Van Khiem 60CD3 C Cau  
45 138860 60CD3 Nguyen Trung Kien 60CD3 C Cau  
46 94260 60CD3 Nguyen Xuan Loi 60CD3 C Cau  
47 54760 60CD3 Nguyen Dac Phong 60CD3 C Cau  
48 150860 60CD3 Pham Tien Quan 60CD3 C Cau  
49 91560 60CD3 Bui Tien Thanh 60CD3 C Cau  
50 203260 60CD3 Vu Duy Trung 60CD3 C Cau  
51 211360 60CD3 Tran Cong Vinh 60CD3 C Cau  
52 1561260 60CD4 Luong Tien Dat 60CD4 C Cau  
53 194860 60CD4 Le Van Cao 60CD4 C Cau  
54 78860 60CD4 Pham Van Cuong 60CD4 C Cau  
55 19360 60CD4 Nguyen Van Chieu 60CD4 C Cau  
56 1522060 60CD4 Tran Ngoc Dung 60CD4 C Cau  
57 43560 60CD4 Nguyen Huy Hung 60CD4 C Cau  
58 76560 60CD4 Van Dinh Hung 60CD4 C Cau  
59 134360 60CD4 Lai Minh Hieu 60CD4 C Cau  
60 101060 60CD5 Tran Tri Hieu 60CD4 C Cau  
61 126160 60CD4 Nguyen Manh Hung 60CD4 C Cau  
62 1523360 60CD4 Nguyen Huy Hoang 60CD4 C Cau  
63 99160 60CD4 Nguyen Van Nhat 60CD4 C Cau  
64 1505960 60CD4 Tran Thi Kim Oanh 60CD4 C Cau  
65 94160 60CD4 Dinh Hong Son 60CD4 C Cau  
66 1519660 60CD4 Pham Ba Son 60CD4 C Cau  
67 1528660 60CD4 Tran Minh Thanh 60CD4 C Cau  
68 210960 60CD4 Do Xuan Thuong 60CD4 C Cau  
69 47660 60CD4 Nguyen Van Toan 60CD4 C Cau  
70 1700660 60CD4 Dinh Bao Trung 60CD4 C Cau  
71 73760 60CD4 Quan Trong Van 60CD4 C Cau  
72 65560 60CD5 Do Van Dat 60CD5 C Cau  
73 192060 60CD5 Nguyen Cong Dat 60CD5 C Cau  
74 83160 60CD5 Cao Trung Duc 60CD5 C Cau  
75 64360 60CD5 Khuc Ngoc Duc 60CD5 C Cau  
76 137860 60CD5 Nguyen Ba Anh 60CD5 C Cau  
77 1502060 60CD5 Mai Viet Dung 60CD5 C Cau  
78 23360 60CD5 Dao Xuan Duy 60CD5 C Cau  
79 187460 60CD5 Nguyen Van Huong 60CD5 C Cau  
80 85960 60CD5 Nguyen Van Hieu 60CD5 C Cau  
81 149460 60CD5 Ngo The Hung 60CD5 C Cau  
82 1701060 60CD5 Nguyen Quoc Hoan 60CD5 C Cau  
83 1527460 60CD5 Nguyen Huu Hoang 60CD5 C Cau  
84 1560860 60CD5 Pham Duc Huy 60CD5 C Cau  
85 151460 60CD5 Tran Tien Luat 60CD5 C Cau  
86 156860 60CD5 Le Dinh Linh 60CD5 C Cau  
87 50360 60CD5 Nguyen Van Quyet 60CD5 C Cau  
88 201660 60CD5 Tran Dinh Quyet 60CD5 C Cau  
89 60760 60CD5 Nguyen Tien Thanh 60CD5 C Cau  
90 139160 60CD5 Le Van Thao 60CD5 C Cau  
91 1522960 60CD5 Luu Manh Thuong 60CD5 C Cau  
92 45360 60CD5 Nguyen Viet Thinh 60CD5 C Cau  
93 144060 60CD5 Nguyen Duy Thuan 60CD5 C Cau  
94 197560 60CD2 Le Van Tien 60CD5 C Cau  
95 189160 60CD5 Nguyen Ba Tien 60CD5 C Cau  
96 116260 60CD4 Hoang Minh Truong 60CD5 C Cau  
97 72260 60CD5 Nguyen Duc Trung 60CD5 C Cau  
98 160260 60CD5 Tran Van Tinh 60CD5 C Cau  
99 59360 60CD2 Nguyen Duc Viet 60CD5 C Cau  
100 175160 60CD6 Vu Quoc Dai 60CD6 C Cau  
101 2160 60CD6 Tran Van Diep 60CD6 C Cau  
102 12960 60CD6 Pham Tuan Anh 60CD6 C Cau  
103 189760 60CD6 Tran Duc Anh 60CD6 C Cau  
104 1535960 60CD6 Tran Van Cuong 60CD6 C Cau  
105 100160 60CD6 Le Van Dung 60CD6 C Cau  
106 35260 60CD6 Pham Tien Dung 60CD6 C Cau  
107 125660 60CD6 Vu Trung Du 60CD6 C Cau  
108 4360 60CD6 Ta Duc Duy 60CD6 C Cau  
109 118360 60CD6 Tran Duy Hai 60CD6 C Cau  
110 61460 60CD6 Nguyen Vo Hung 60CD6 C Cau  
111 30260 60CD6 Nguyen Trong Hiep 60CD6 C Cau  
112 109560 60CD6 Phan Quang Ky 60CD6 C Cau  
113 87260 60CD6 Hoang Xuan Loc 60CD6 C Cau  
114 1521560 60CD6 Giap Thi Linh 60CD6 C Cau  
115 61260 60CD6 Nghiem Xuan Manh 60CD6 C Cau  
116 1504260 60CD6 Nguyen Duc Manh 60CD6 C Cau  
117 14660 60CD6 Nguyen Dang Nam 60CD6 C Cau  
118 9960 60CD6 Nguyen Minh Quang 60CD6 C Cau  
119 74160 60CD6 Nguyen Kim Quyet 60CD6 C Cau  
120 184960 60CD6 Duong Duc Son 60CD6 C Cau  
121 39060 60CD6 Ngo Van Thieu 60CD6 C Cau  
122 207360 60CD6 Truong Tien Thu 60CD6 C Cau  
123 99560 60CD6 Dang Van Tung 60CD6 C Cau  
124 64960 60CD6 Thieu Quang Tung 60CD6 C Cau  
125 1517760 60CD6 Dao Van Viet 60CD6 C Cau  
126 1520660 60CDE Do Xuan Bach 60CDE C Cau  
127 10960 60CDE Nguyen Duc Hoang 60CDE C Cau  
128 41160 60CDE Hoang Ngoc Khanh 60CDE C Cau  
129 1547760 60CDE Le Hoang Khang 60CDE C Cau  
130 1532960 60CDE Nguyen Thuy Linh 60CDE C Cau  
131 179660 60CDE Vu Thi Hong Nhung 60CDE C Cau  
132 110760 60CDE Nguyen Cong Thanh 60CDE C Cau  
133 95060 60CDE Do Viet Trang 60CDE C Cau  
134 106260 60CDE Bui Van Vuong 60CDE C Cau  
135 370859 60CD2 Hoang Quoc Duynh 59CD2 D Duong  
136 1563560 60CD1 Nguyen Hai Dang 60CD1 D Duong  
137 210860 60CD1 Dao Dinh De 60CD1 D Duong  
138 209560 60CD1 Nguyen Tuan Anh 60CD1 D Duong  
139 171960 60CD1 Nguyen Cao Bang 60CD1 D Duong  
140 157360 60CD1 Tran Dinh Cam 60CD1 D Duong  
141 1543460 60CD1 La Minh Chien 60CD1 D Duong  
142 13860 60CD1 Ngo Van Gioi 60CD1 D Duong  
143 98360 60CD1 Nguyen Dinh Ha 60CD1 D Duong  
144 99660 60CD1 Nguyen Huy Hao 60CD1 D Duong  
145 207060 60CD1 Tran Van Lam 60CD1 D Duong  
146 71960 60CD1 Pham Ngoc Luu 60CD1 D Duong  
147 84060 60CD1 Bui Duc Minh 60CD1 D Duong  
148 545859 60CD1 Nguyen Ngoc Minh 60CD1 D Duong  
149 96460 60CD1 Tran Viet Minh 60CD1 D Duong  
150 1701460 60CD1 Trieu Cong Minh 60CD1 D Duong  
151 1535360 60CD1 Nguyen Sy Nguyen 60CD1 D Duong  
152 129260 60CD1 Nguyen Duc Nhan 60CD1 D Duong  
153 1535560 60CD1 Doan Lam Oanh 60CD1 D Duong  
154 1510460 60CD1 Trinh Hong Phuc 60CD1 D Duong  
155 107460 60CD1 Pham Van Quang 60CD1 D Duong  
156 1550960 60CD1 Nguyen Ba Quynh 60CD1 D Duong  
157 97860 60CD1 Bui Cao Son 60CD1 D Duong  
158 162660 60CD1 Le Cong Trung Son 60CD1 D Duong  
159 18860 60CD1 Phung Cong Thong 60CD1 D Duong  
160 20960 60CD1 Vu Tien Thanh 60CD1 D Duong  
161 130960 60CD1 Cao Xuan Thuong 60CD1 D Duong  
162 167060 60CD1 Phung Ba Thinh 60CD1 D Duong  
163 143360 60CD1 Do Thanh Tung 60CD1 D Duong  
164 5260 60CD1 Pham Van Toan 60CD1 D Duong  
165 1558260 60CD1 Doan Son Truong 60CD1 D Duong  
166 113560 60CD1 Tran Van Tuyen 60CD1 D Duong  
167 143160 60CD1 Phan Van Uy 60CD1 D Duong  
168 1566660 60CD1 Dinh Kien Vu 60CD1 D Duong  
169 37060 60CD2 Le Ngoc Anh 60CD2 D Duong  
170 1530860 60CD2 Nguyen Dang Viet Anh 60CD2 D Duong  
171 196560 60CD2 Ho Vinh Cong 60CD2 D Duong  
172 58560 60CD2 Nguyen Van Canh 60CD2 D Duong  
173 208560 60CD2 Ton Van Cuong 60CD2 D Duong  
174 50760 60CD2 Pham Truong Chinh 60CD2 D Duong  
175 11060 60CD2 Nguyen Dinh Duong 60CD2 D Duong  
176 1517260 60CD2 Tran Hai Duong 60CD2 D Duong  
177 1500860 60CD2 Do Van Giang 60CD2 D Duong  
178 63760 60CD2 Dang Trung Hieu 60CD2 D Duong  
179 1534460 60CD2 Pham Tuan Hung 60CD2 D Duong  
180 86660 60CD2 Doan Ngoc Hoat 60CD2 D Duong  
181 90960 60CD2 Ha Van Hoa 60CD2 D Duong  
182 65760 60CD2 Pham Van Khoi 60CD2 D Duong  
183 188260 60CD2 Giang A Khua 60CD2 D Duong  
184 129360 60CD2 Phan Van Loc 60CD2 D Duong  
185 6760 60CD2 Nguyen Duc Quang 60CD2 D Duong  
186 1501860 60CD2 Dao Ba Son 60CD2 D Duong  
187 98960 60CD2 Nguyen Thanh Thien 60CD2 D Duong  
188 43160 60CD2 Nguyen Viet Tuan 60CD2 D Duong  
189 1550660 60CD2 Tran Dinh Tuan 60CD2 D Duong  
190 202360 60CD3 Luu Xuan Dat 60CD3 D Duong  
191 105060 60CD3 Do Ngoc Doan 60CD3 D Duong  
192 1505560 60CD3 Pham The Anh 60CD3 D Duong  
193 39860 60CD3 Tran Duc Anh 60CD3 D Duong  
194 1543760 60CD3 Tran Manh Cuong 60CD3 D Duong  
195 88460 60CD3 Vu Manh Cuong 60CD3 D Duong  
196 1562260 60CD3 Tran Duc Duong 60CD3 D Duong  
197 17360 60CD3 Duong Van Hai 60CD3 D Duong  
198 460 60CD3 Nguyen Manh Hung 60CD3 D Duong  
199 154560 60CD3 Vu Hoang Hiep 60CD3 D Duong  
200 201260 60CD3 Tran Van Hoang 60CD3 D Duong  
201 1516660 60CD3 Ha Ngoc Kiem 60CD3 D Duong  
202 1526260 60CD3 Tran Van Kieu 60CD3 D Duong  
203 1524960 60CD3 Vu Khac Loc 60CD3 D Duong  
204 140060 60CD3 Dao Tien Linh 60CD3 D Duong  
205 93160 60CD3 Ho Van Linh 60CD3 D Duong  
206 1517060 60CD3 Luong Thanh Long 60CD3 D Duong  
207 71460 60CD3 Nguyen Phi Long 60CD3 D Duong  
208 1543060 60CD3 Nguyen Quang Long 60CD3 D Duong  
209 80960 60CD3 Nguyen Tien Long 60CD3 D Duong  
210 164860 60CD3 Pham Trung Manh 60CD3 D Duong  
211 123860 60CD3 Truong Van Nhat 60CD3 D Duong  
212 169760 60CD3 Le Ngoc Son 60CD3 D Duong  
213 1700460 60CD3 Truong Van Sinh 60CD3 D Duong  
214 1560760 60CD3 Nguyen Van Tai 60CD3 D Duong  
215 198360 60CD3 Huynh Duc Thang 60CD3 D Duong  
216 72960 60CD3 Pham Xuan Truong 60CD3 D Duong  
217 195960 60CD3 Luu Van Trung 60CD3 D Duong  
218 1507860 60CD3 Nguyen Truong Xuan 60CD3 D Duong  
219 199060 60CD4 Le Doan Duc 60CD4 D Duong  
220 46960 60CD4 Le Tuan Anh 60CD4 D Duong  
221 1528460 60CD4 Dao Ton Bao 60CD4 D Duong  
222 69460 60CD4 Trinh Dinh Cuong 60CD4 D Duong  
223 38960 60CD4 Nguyen Duc Chung 60CD4 D Duong  
224 67960 60CD4 Ngo Quang Chinh 60CD4 D Duong  
225 63260 60CD4 Tran Van Hai 60CD4 D Duong  
226 18060 60CD4 Hoang Van Ha 60CD4 D Duong  
227 180960 60CD4 Nguyen Trong Huy 60CD4 D Duong  
228 1507960 60CD4 Tran Le Quang Huy 60CD4 D Duong  
229 138660 60CD4 Nguyen Hong Linh 60CD4 D Duong  
230 1535660 60CD4 Nguyen Nhat Minh 60CD4 D Duong  
231 1548660 60CD4 Phung Anh Minh 60CD4 D Duong  
232 61660 60CD4 Tran Van Nam 60CD4 D Duong  
233 67360 60CD4 Nguyen Van Quang 60CD4 D Duong  
234 63660 60CD4 Nguyen Hai Quy 60CD4 D Duong  
235 1510060 60CD4 Dinh Xuan Quyen 60CD4 D Duong  
236 29460 60CD4 Lai The Son 60CD4 D Duong  
237 179160 60CD4 Dao Quang Truong 60CD4 D Duong  
238 1517460 60CD3 Pham Anh Tuan 60CD4 D Duong  
239 5960 60CD4 Vu Quoc Viet 60CD4 D Duong  
240 73460 60CD5 Pham Trieu Duong 60CD5 D Duong  
241 147260 60CD5 Do Van Duan 60CD5 D Duong  
242 1536560 60CD3 Tran Quang Duy 60CD5 D Duong  
243 180360 60CD5 Nguyen Tien Hung 60CD5 D Duong  
244 165760 60CD5 Pham Minh Hoang 60CD5 D Duong  
245 1538460 60CD5 Vu Duy Khanh 60CD5 D Duong  
246 1545860 60CD5 Nguyen Van Long 60CD5 D Duong  
247 1533060 60CD5 Dinh Manh Linh 60CD5 D Duong  
248 1564360 60CD5 Le Trong Nghia 60CD5 D Duong  
249 135960 60CD5 Ho Anh Quan 60CD5 D Duong  
250 1518660 60CD5 Hoang Ba Quyen 60CD5 D Duong  
251 74760 60CD5 Nguyen Van Thai 60CD5 D Duong  
252 7260 60CD5 Hoang Huu Trung 60CD5 D Duong  
253 1552260 60CD5 Nguyen Thanh Trung 60CD5 D Duong  
254 35460 60CD5 Vu Ngoc Tuynh 60CD5 D Duong  
255 125060 60CD5 Nguyen Trong Vu 60CD5 D Duong  
256 167760 60CD6 Vu Huu Dat 60CD6 D Duong  
257 141460 60CD6 Ngo Manh Duc 60CD6 D Duong  
258 20660 60CD6 Nguyen Huu Duc 60CD6 D Duong  
259 47560 60CD4 Tran Dinh Bien 60CD6 D Duong  
260 3960 60CD6 Nguyen Minh Duong 60CD6 D Duong  
261 86960 60CD6 Do Le Duy 60CD6 D Duong  
262 79160 60CD6 To Vu Long Hai 60CD6 D Duong  
263 182760 60CD1 Lo Van Hoang 60CD6 D Duong  
264 1500960 60CD6 Vu Van Hoa 60CD6 D Duong  
265 26060 60CD6 Pham Duc Manh 60CD6 D Duong  
266 1544860 60CD6 Vu Dang Minh 60CD6 D Duong  
267 191260 60CD6 Le Thanh Nam 60CD6 D Duong  
268 197060 60CD6 Nguyen Quy Nhan 60CD6 D Duong  
269 57560 60CD6 Dao Van Quang 60CD6 D Duong  
270 21160 60CD6 Pham Quang Quyet 60CD6 D Duong  
271 157560 60CD4 Pham Van Tung 60CD6 D Duong  
272 3560 60CD6 Tran Thanh Tung 60CD6 D Duong  
273 105260 60CD6 Hoang Van Tu 60CD6 D Duong  
274 660 60CDE Do Tien Dat 60CDE D Duong  
275 95460 60CDE Pham Van Duc 60CDE D Duong  
276 143260 60CDE Doan Van Chuyen 60CDE D Duong  
277 81360 60CDE Tran Ba Duy 60CDE D Duong  
278 1500760 60CDE Hoang Quoc Huy 60CDE D Duong  
279 1508960 60CDE Vu Son Lam 60CDE D Duong  
280 1565260 60CDE Hoang Minh Son 60CDE D Duong  
281 4660 60CDE Pham Nhat Thien 60CDE D Duong  
282 1505260 60CDE Do Quang Thinh 60CDE D Duong  
283 1520560 60CDE Nghiem Quoc Trung 60CDE D Duong  
284 180160 60CDE Pham Van Viet 60CDE D Duong  
285 3068259 60TRD Le Trang Hung 59TRD TD TRD Dia chinh  
286 64760 60TRD Nguyen Thanh Ha 60TRD TD TRD Dia chinh  
287 26160 60TRD Tran Quang 60TRD TD TRD Dia chinh  
288 189260 60TRD Hoang Tien Dat 60TRD TX TRD Xay dung  
289 71660 60TRD Nguyen Quang Duc 60TRD TX TRD Xay dung  
290 126560 60TRD Dam Van Cuong 60TRD TX TRD Xay dung  
291 196860 60TRD Dang Ngoc Cuong 60TRD TX TRD Xay dung  
292 1547560 60TRD Nguyen Thi Ngoc Diep 60TRD TX TRD Xay dung  
293 2360 60TRD Bui Dang Dung 60TRD TX TRD Xay dung  
294 4860 60TRD Nguyen Dinh Du 60TRD TX TRD Xay dung  
295 10560 60TRD Nguyen Hoang Giang 60TRD TX TRD Xay dung  
296 115460 60TRD Nguyen Thu Huong 60TRD TX TRD Xay dung  
297 1517960 60TRD Nguyen Dinh Hoang 60TRD TX TRD Xay dung  
298 72460 60TRD Hoang Gia Loc 60TRD TX TRD Xay dung  
299 200460 60TRD Le Quang Linh 60TRD TX TRD Xay dung  
300 178860 60TRD Pham Van Manh 60TRD TX TRD Xay dung  
301 168560 60TRD Hoang Dung My 60TRD TX TRD Xay dung  
302 960 60TRD Pham Phuong Nam 60TRD TX TRD Xay dung  
303 1561760 60TRD Ngo Thi Nguyet 60TRD TX TRD Xay dung  
304 1566360 60TRD Tran Van Oai 60TRD TX TRD Xay dung  
305 68560 60TRD Nguyen Thanh Phuong 60TRD TX TRD Xay dung  
306 2460 60TRD Le Anh Quan 60TRD TX TRD Xay dung  
307 109460 60TRD Nguyen Thua Quang 60TRD TX TRD Xay dung  
308 25160 60TRD Tran Van Hong Suong 60TRD TX TRD Xay dung  
309 96360 60TRD Phung Vu Tan 60TRD TX TRD Xay dung  
310 1529160 60TRD Nguyen Chi Tai 60TRD TX TRD Xay dung  
311 154160 60TRD Le The Thang 60TRD TX TRD Xay dung  
312 70860 60TRD Nguyen Thi Thao 60TRD TX TRD Xay dung  
313 760 60TRD Le Van Thao 60TRD TX TRD Xay dung  
314 19860 60TRD Dinh Gia The 60TRD TX TRD Xay dung  
315 193160 60TRD Lu Van Tinh 60TRD TX TRD Xay dung  
316 1600260 60TRD Pham Thien Viet Tien 60TRD TX TRD Xay dung  
317 158460 60TRD Pham Tien Tiep 60TRD TX TRD Xay dung  
318 156060 60TRD Nguyen Xuan Truong 60TRD TX TRD Xay dung  
319 30160 60TRD Pham Quoc Vinh 60TRD TX TRD Xay dung  
                 
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)