Kết quả đăng ký nguyện vọng giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp

31/07/2018

Khoa Cầu Đường thông báo kết quả đăng ký nguyện vọng giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp học kì 1 năm học 2018 - 2019 - K59 đợt 1.

 

Với những sinh viên muốn chỉnh sửa nguyện vọng làm theo đường link sau : https://goo.gl/forms/pnENj89Fq6OQLxrn2

Thời hạn chỉnh sửa hết 16H00 - Thứ 3 ngày 31 tháng 7 năm 2018.

 

Lưu ý :

Việc phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào bộ môn chuyên trách.

Với những sinh viên CDE đăng ký làm Đồ án Tốt nghiệp bằng tiếng Anh sẽ phải kiểm tra trình độ tiếng Anh của Trung tâm và bộ môn chuyên trách. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên trang chủ sau.

 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

  

 

TT MÃ SV Họ tên LỚP Đăng ký GV HDTN NCKH với GVHD ĐATN bằng TA
1 745052 Vũ Hồng Thái 52CD7 Cù Việt Hưng    
2 54957 Phạm Duy  Phương 57CD6 PGS.TS Nguyễn Phi Lân    
3 69558 Nguyễn Văn  Nam 58CD1 PGS.TS Nguyễn Phi Lân    
4 126759 Nguyễn Vũ Nam  Chiến 59CD1 TS Trần Việt Hùng    
5 509359 Trình Hoàng  Huy 59CD1 TS Trần Việt Hùng    
6 90059 Nguyễn Tiến  Thành 59CD1 PGS.TS Nguyễn Phi Lân    
7 315659 Phạm Ngọc  Thành 59CD1 PGS.TS Nguyễn Phi Lân    
8 376459 Nguyễn Trọng  Vinh 59CD1 PGS.TS Nguyễn Phi Lân    
9 450459 Hoàng Đức  Anh 59CD2 TS Khúc Đăng Tùng    
10 102359 Trần Thị  Châm 59CD2 TS Vũ Thái Sơn    
11 350859 Phạm Nghĩa  Đức 59CD2 TS Vũ Thái Sơn    
12 3637459 Bùi Xuân  Khánh 59CD2 TS Cù Việt Hưng    
13 263159 Nguyễn Đăng  Khoa 59CD2 TS Vũ Thái Sơn    
14 3069859 Lê Hà Minh  Nhật 59CD2 TS Cù Việt Hưng    
15 284059 Nguyễn Văn  Phát 59CD2 TS Vũ Thái Sơn    
16 416459 Nguyễn Năng  trung 59CD2 TS Vũ Thái Sơn  
17 579959 Phạm Công  Hòa 59CD3 TS Cù Việt Hưng    
18 434159 Tô Ánh  Sáng 59CD3 TS Cù Việt Hưng    
19 207859 Nguyễn Tiến  An 59CD4 TS Nguyễn Quốc Bảo    
20 463559 Vũ Tiến  Dũng 59CD4 TS Nguyễn Quốc Bảo  
21 709459 Dương Văn  Duy 59CD4 TS Lê Bá Danh    
22 314559 Hoàng Công  Minh 59CD4 TS Nguyễn Quốc Bảo    
23 558759 Phan Ngọc  Quý 59CD4 TS Nguyễn Quốc Bảo    
24 85159 Trần Văn  Thoái 59CD4 TS Nguyễn Quốc Bảo    
25 595259 Từ Minh  Trí 59CD4 TS Nguyễn Quốc Bảo    
26 364059 Phạm Thanh  Tùng 59CD4 TS Trần Việt Hùng    
27 215959 Nguyễn Văn  Tuyên 59CD4 TS Lê Bá Danh    
28 599759 Đậu Xuân  Đông 59CD5 TS Cù Việt Hưng    
29 118859 Lê Xuân  Mạnh 59CD5 TS Cù Việt Hưng    
30 378959 Phạm Văn  Pháp 59CD5 PGS.TS Nguyễn Phi Lân    
31 647659 Nguyễn Văn  Thông 59CD5 TS Cù Việt Hưng    
32 478959 Hoàng Văn  Tiến 59CD5 TS Cù Việt Hưng    
33 560859 Lê Văn  Tiệp 59CD5 Th.S Nguyễn Thị Như Mai    
34 615059 Mai Văn  Tú 59CD5 TS Cù Việt Hưng    
35 319859 Đỗ Hồng  Vân 59CD5 TS Cù Việt Hưng    
36 663059 Lê Huy  Vượng 59CD5 TS Cù Việt Hưng    
37 280259 Bùi Thị  Xim 59CD5 Th.S Nguyễn Thị Như Mai    
38 175459 Nguyễn Văn  Cao 59CDE TS.Trần Việt Hùng  
39 13259 Lê Văn  Cường 59CDE TS.Khúc Đăng Tùng  
40 421659 Trần Như  Đạt 59CDE TS.Trần Việt Hùng  
41 329659 Trịnh Hoài  Đức 59CDE TS.Khúc Đăng Tùng
42 321159 Phạm Trọng  Hiếu 59CDE TS Trần Việt Hùng  
43 206759 Ong Văn  Hiếu 59CDE TS.Trần Việt Hùng  
44 297259 Nguyễn Thị  Hoan 59CDE TS.Trần Việt Hùng  
45 57559 Nguyễn Thế  Nam 59CDE TS. Khúc Đăng Tùng  
46 563259 Phan văn  Quốc 59CDE TS.Trần Việt Hùng  
47 19159 Vũ Xuân  Thắng 59CDE TS.Khúc Đăng Tùng  
48 3072859 Kiều Phương  Thúy 59CDE TS.Cù Việt Hưng  
49 3045259 Phan Văn  Tuấn 59CDE TS. Khúc Đăng Tùng  
50 22459 Nguyễn Anh  Xuân 59CDE Ths.Phạm Văn Thái    
             

 

TT MÃ SV Họ tên LỚP Lớp CDC Đăng ký GV HDTN NCKH với GVHD  ĐATN bằng TA
1 918657 Trương Văn Nam  Anh 57CD6   Vũ Đình Phụng    
2 657058 Hoàng Ích  Đồng 58CD1   TS Ngô Việt Đức    
3 3072858 Trịnh Minh  Đức 58CD1   PGS.TS Nguyễn Việt Phương    
4 37958 Nguyễn Đình Hải  Hà 58CD1   TS Ngô Việt Đức    
5 244058 Vũ Huy Hoàng 58CD1   Vũ Ngọc Trụ    
6 6358 Nguyễn Ngọc  Khánh 58CD1   TS Ngô Việt Đức    
7 137458 Nguyễn Thọ Lê  Hùng 58CD2   TS Ngô Việt Đức    
8 605158 Hoàng Văn Biên 58CD3   Bùi Phú Doanh    
9 432258 Lê Hồng  Quân 58CD3   PGS.TS Bùi Phú Doanh    
10 342558 Đỗ Xuân  Hiểu 58CD4   TS Vũ Ngọc Trụ    
11 544958 Phạm Quốc  Hưng 58CD4   Vũ Ngọc Trụ    
12 243758 Nguyễn Văn Minh 58CD4   Vũ Ngọc Trụ    
13 358758 Hoàng Tiến Quân 58CD4   Vũ Ngọc Trụ    
14 460058 Nguyễn Đình  Vũ 58CD5   PGS.TS Bùi Phú Doanh    
15 101558 Nguyễn Minh  Tuấn 58CDE TS Đỗ Duy Đỉnh  
16 359059 Trần Hoàng  ANH 59CD1   PGS.TS Hoàng Tùng    
17 430059 Phạm Văn  Chính 59CD1   PGS.TS Hoàng Tùng    
18 153459 Phùng Văn  Duy 59CD1 PGS.TS Hoàng Tùng    
19 109059 Lê Tú  Mạnh 59CD1   TS Vũ Ngọc Trụ    
20 102959 Phạm Văn  Sứ 59CD1   TS Nguyễn Đức Nghiêm    
21 164859 Trần Mạnh  Thắng 59CD1   PGS.TS Hoàng Tùng    
22 548859 Hồ Hoàng  Thiện 59CD1   TS Nguyễn Đức Nghiêm    
23 253159 Đoàn Văn  Thuần 59CD1   TS Vũ Ngọc Trụ    
24 290059 Nguyễn Ngọc  Tính 59CD1 PGS.TS Hoàng Tùng    
25 559559 Nguyễn Xuân  Trà 59CD1   TS Vũ Ngọc Trụ    
26 555859 Đinh Tuấn  Anh 59CD2   Th.S Thái Hồng Nam Đã tham gia.  
27 606559 Nguyễn Trung  Anh 59CD2   Th.S Thái Hồng Nam    
28 625159 Nguyễn Việt  Anh 59CD2   PGS.TS Hoàng Tùng    
29 560459 Chu Duy  Ánh 59CD2   TS Đỗ Duy Đỉnh    
30 70859 Trần Quang  Cường 59CD2   Th.S Thái Hồng Nam    
31 472259 Lê Văn  Sơn 59CD2   Thái Hồng Nam    
32 218659 Bùi Thị Hoàng  Anh 59CD3   PGS.TS Hoàng Tùng    
33 497659 Hà Tuấn  Anh 59CD3   PGS.TS Hoàng Tùng    
34 459359 Đinh Văn  Dũng 59CD3   TS Vũ Ngọc Trụ    
35 352159 Nguyễn Quang  Hải 59CD3 TS Vũ Ngọc Trụ    
36 225959 Nguyễn Văn  Hiệp 59CD3   TS Vũ Ngọc Trụ    
37 353759 Phạm Ngọc  Hiếu 59CD3   TS Vũ Ngọc Trụ    
38 215859 Bùi Đức  Hưng 59CD3   TS Vũ Ngọc Trụ    
39 350959 Nguyễn Hồng  Sơn 59CD3   TS Vũ Ngọc Trụ    
40 119059 Trần Văn  Vinh 59CD3   TS Vũ Ngọc Trụ    
41 563859 Trần Đức Anh 59CD4   Bùi Phú Doanh    
42 552259 Hồ Vĩnh Hoàng 59CD4   Bùi Phú Doanh    
43 603459 Dương Minh  Tuấn 59CD4 PGS.TS Hoàng Tùng    
44 376759 Vũ Ngọc  Sáng 59CD5   PGS.TS Hoàng Tùng    
45 301859 Trần Văn  Anh 59CDE   PGS.TS.Hoàng Tùng  
46 715459 Him  Chomnith 59CDE   PGS.TS.Bùi Phú Doanh  
47 93259 Trần Văn  Dương 59CDE   PGS.TS.Hoàng Tùng  
48 35059 Trần Trung  Hiếu 59CDE PGS.TS Hoàng Tùng  
49 400459 Nguyễn Duy  Khả 59CDE Có PGS.TS. Hoàng Tùng  
50 3636759 Nguyễn Hoàng  Long 59CDE   TS. Đỗ Duy Đỉnh
51 303959 Nguyễn Thị  Nhung 59CDE PGS.TS. Hoàng Tùng
52 637459 Đặng Đức  Tú 59CDE   PGS.TS.Bùi Phú Doanh  
53 182759 Phùng Phú  Tuân 59CDE   PGS.TS.Hoàng Tùng    
54 298459 Trịnh Thanh  Tùng 59CDE   TS. Đỗ Duy Đỉnh  

               

 

 

TT MÃ SV Họ tên LỚP Lớp CDC Đăng ký GV HDTN NCKH với GVHD
1 3011859 Nguyễn Huy  Tùng 59TRD TS Lương Ngọc Dũng  
2 231059 Nguyễn Hữu  Trực 59TRD   Th.S Hà Thị Hằng Đã tham gia.
3 290659 Nguyễn Thị  Hà 59TRD   TS Trần Đình Trọng  
4 341459 Trần Văn  Thuỷ 59TRD TS Lương Ngọc Dũng  
5 348959 Nguyễn Văn  Tuấn 59TRD TS Trần Đình Trọng Đã tham gia.
6 374959 Nguyễn Thành  Luân 59TRD   Th.S Vũ Đình Chiều  
7 560159 Lương Thị Mỹ  Hạnh 59TRD   PGS.TS Vũ Văn Thặng  
8 3010959 Hán mạnh  cường 59TRD   Th.S Vũ Đình Chiều Đã tham gia.
9 3018259 Tạ Tất  Dũng 59TRD   Th.S Vũ Đình Chiều  
10 3021259 Lê Thị  Huyền 59TRD   TS Trần Đình Trọng  
11 3028259 Dương Thị  Hoa 59TRD   Theo sự phân công bộ môn. Đã tham gia.
12 3032059 Nguyễn Đức  CHÍNH 59TRD   TS Lương Ngọc Dũng  
13 3042959 Lê Quý  Đôn 59TRD   Theo sự phân công bộ môn. Đã tham gia.
14 3053659 Nguyễn Hoàng Thái  Hà 59TRD   Th.S Vũ Thái Hà  
15 3063259 Cấn Thị Mai  Hoa 59TRD TS Trần Đình Trọng Đã tham gia.
16 3071359 Nguyễn Thị  Lĩnh 59TRD   TS Trần Đình Trọng  
17 3602659 Vũ Thị  Huyền 59TRD   TS Trần Đình Trọng Đã tham gia.
18 3603359 Phạm Thị  Nga 59TRD   TS Lương Ngọc Dũng  
19 3603459 Đoàn Thị  Anh 59TRD   PGS.TS Vũ Văn Thặng Đã tham gia.
20 3604259  Trần thị  Hoa 59TRD PGS.TS Vũ Văn Thặng Đã tham gia.
21 3624059 La Tuyết  Trinh 59TRD   TS Lương Ngọc Dũng  
22 3625759 Trần Mậu   Hồng 59TRD   PGS.TS Vũ Văn Thặng Đã tham gia.
             

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)