Kế hoạch giao ĐA Tốt nghiệp K58 đợt 4 - Học kì 2 NH 2017-2018

19/04/2018

Khoa Cầu Đường thông báo kế hoạch giao Đồ án Tốt nghiệp K58 đợt 4 - Học kì 2 NH 2017-2018 chuyên ngành Cầu - CTN như sau :

            Năm học 2017 - 2018 : 10 tuần từ tuần 38 đến tuần 47 ( 23/4/2018 - 30/6/2018)

            Nghỉ hè từ tuần 48 đến hết tuần 52 ( 2/7/2018 - 5/8/2018)

            Năm học 2018 - 2019 : 5 tuần từ tuần 1 đến tuần 5 (6/8/2018 - 9/9/2018)

            Chấm sơ khảo : Tuần 6 (10/9/2018 - 15/9/2018)

            Bảo vệ đồ án : Tuần 7 (17/9/2018 - 22/9/2018).

 

Sinh viên tự liên hệ với thầy hướng dẫn để nhận đề tài và thực hiện theo đúng kế hoạch giao ĐATN của nhà Trường.

Những sinh viên chưa đạt chuẩn IELTS/ TOEIC đề nghị lên Khoa hoàn thiện thủ tục.

 

Tất cả các thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp đến cô Lê Vân. 

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP :

Với sinh viên Khóa 55 Giao đồ án có điều kiện, đến thời điểm xét xử lý kết quả học tập năm học 2017-2018, nếu không hoàn thành các học phần theo khung chương trình đào tạo sẽ phải dừng đồ án tốt nghiệp và xử lý theo quy chế. 

TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP GV HƯỚNG DẪN Ghi chú
1 962955 Chu Văn  Khoa 55CD2 PGS.TS Nguyễn Bình Hà ĐATN có điều kiện
2 475255 Thân Văn Thành 55CD2 PGS.TS Nguyễn Bình Hà ĐATN có điều kiện
3 258658 Trần Đức Tuấn 58CD5 PGS.TS Nguyễn Bình Hà  Đạt chuẩn TOEIC đến T6*2018
4 236958 Nguyễn Ngọc Hòa 58CDE PGS.TS Nguyễn Bình Hà Chưa đạt IELTS
             

DANH SÁCH BỔ SUNG SINH VIÊN ĐƯỢC GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẦN 2 NGÀY 26*4*2018.

TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP Giáo viên HD Ghi chú
1 552555 Phạm Văn Cường 55CD3 PGS.TS Nguyễn Bình Hà ĐATN có điều kiện
2 653955 Nguyễn Quý Sơn 55CD5 PGS.TS Nguyễn Bình Hà ĐATN có điều kiện
3 859957 Lê Đình  Hải 57CD6 PGS.TS Nguyễn Bình Hà  
4 254358 Nhữ Đình Duy 58CD4 PGS.TS Nguyễn Bình Hà Đã đạt chuẩn TOEIC 
5 358658 Nguyễn Xuân Hinh 58CD4 PGS.TS Nguyễn Bình Hà Chưa đạt chuẩn TOEIC
6 204558 Nguyễn Văn  Hường 58CD4 PGS.TS Nguyễn Bình Hà Đã đạt chuẩn TOEIC 
             

 

  Sinh viên đạt chuẩn TOEIC cần lưu ý thời hạn, đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp thời hạn TOEIC quá hạn sẽ bị xử lý theo qui chế.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)