Họp và Sinh hoạt chuyên đề của Chi đoàn CB Khoa Cầu đường Tháng 04/2016

11/04/2016

Thông báo của Chi đoàn Cán bộ khoa Cầu đường

Trân trọng kính mời Thầy/cô tham gia buổi Họp và Sinh hoạt chuyên đề của Chi đoàn CB Khoa Cầu đường Tháng 04/2016.

Nội dung như sau:

1. Lễ trưởng thành Đoàn cho các Đoàn viên có nguyện vọng;

2. Một số nội dung triển khai trong tháng;

3. Sinh hoạt học thuật:
      + Chuyên đề 01: Ứng xử của đất bão hòa chịu tải trọng động _ TS. Nguyễn Việt Anh - B/m Cơ đất nền móng
      + Chuyên đề 02: Mô phỏng giao thông, Phân tích & dự báo giao thông phục vụ Đánh giá hiệu quả khai thác và vận hành các công trình giao thông _ ThS. Đinh Xuân Hoàn - B/m Đường ô tô và đường đô thị

Trân trọng thông báo,

ThS. Đinh Xuân Hoàn.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)