Giới thiệu bộ môn đường ô tô và đô thị

07/08/2015

Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị là một trong những đơn vị được thành lập sớm nhất tại trường Đại học Xây dựng (tiền thân là Tổ môn đường – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ năm 1956, trước khi trường Đại học Xây dựng được thành lập năm 1966 trên cơ sở tách ra từ trường Đại học Bách Khoa). Qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ và giảng viên thuộc Bộ môn đã có nhiều đóng góp không chỉ đối với sự nghiệp đào tạo các thế hệ kỹ sư ngành cầu đường nói riêng mà còn đối với cả sự nghiệp phát triển của ngành giao thông vận tải nói chung.

I.         CÁC CÁN BỘ ĐANG THAM GIA CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN

Đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Bộ môn hiện nay gồm 21 giảng viên và 01 thí nghiệm viên, trong đó có 3 Giáo sư, 4 Phó Giáo sư, và 6 Tiến sỹ; 100% cán bộ giảng viên có trình độ sau đại học. Hầu hết các giảng viên của Bộ môn đều được đào tạo và tu nghiệp ở nước ngoài.

TT

HỌ VÀ TÊN

TT

HỌ VÀ TÊN

1

GS. TS. Đỗ Bá Chương

12

TS. Cao Phú Cường

2

GS.TS. Dương Học Hải

13

TS. Ngô Việt Đức

3

GS.TS. Vũ Đình Phụng

14

TS. Đỗ Duy Đỉnh

4

GVC. Nguyễn Hào Hoa

15

TS. Nguyễn Việt Phương

5

PGS. TS. Nguyễn Quang Đạo

16

ThS. Nguyễn Văn Bích

6

GVC. ThS. Nguyễn Hữu Khải

17

ThS. Phạm Quốc Việt

7

PGS. TS. Vũ Hoài Nam

18

ThS. Vũ Minh Tâm

8

TS. Vũ Ngọc Trụ

19

NCS. Nguyễn Đức Nghiêm

9

TS. Đinh Văn Hiệp

20

ThS. Thái Hồng Nam

10

PGS. TS. Hoàng Tùng

21

ThS. Đinh Xuân Hoàn

11

PGS. TS. Bùi Phú Doanh

22

ThS. Lê Hoàng Sơn

II.     CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Về hoạt động giảng dạy, ở bậc đại học, Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị đảm nhiệm việc giảng dạy các môn học chuyên sâu thuộc lĩnh vực kỹ thuật và quản lý khai thác công trình đường và giao thông đô thị cho chuyên ngành Xây dựng Cầu đường thuộc Khoa Cầu đường; ngành  Cơ sở Hạ tầng giao thông  thuộc Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao – PFIEV. Ở bậc sau đại học, Bộ môn là đơn vị phụ trách và đào tạo chính cho: Đường ô tô và Đường thành phố đối với cả bậc đào tạo Thạc sỹ và đào tạo Tiến sỹ.

Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị cũng là một cơ sở khoa học công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải. Bộ môn đã và đang thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp thành phố và cấp trường. Các đề tài khoa học công nghệ do các cán bộ thuộc Bộ môn thực hiện đã có đóng góp đáng kể cho sự phát triển về khoa học công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhiều đề tài đã phục vụ trực tiếp cho sản xuất. Bộ môn đã và đang có các hợp tác trong việc thực hiện các đề tài, dự án về khoa học công nghệ với nhiều cơ quan đơn vị như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hà Nội v.v..

III.  CÔNG TÁC SOẠN GIÁO TRÌNH

Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị luôn chú trọng công tác soạn giáo trình phục vụ giảng dạy. Kết quả của quá trình làm việc không biết mệt mỏi của các Thầy trong Bộ môn đã để lại một kho báu đồ sộ với trên 90 đầu sách, thuộc nhiều thể loại khác nhau: giáo trình, quy trình, quy phạm, chuyên khảo…; đủ về các lĩnh vực thiết kế, xây dựng, khai thác, thí nghiệm…. trong lĩnh vực giao thông vận tải.

IV.  THÀNH TÍCH THI ĐUA

Với những cống hiến và đóng góp to lớn qua các thế hệ, Bộ môn đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)