Giới thiệu bộ môn địa chất công trình

07/08/2015

Với đội ngũ cán bộ tiền thân của Khoa Xây Dựng được thành lập từ niên học 1958 - 1959 trực thuộc trường Đại Học Bách Khoa, cho đến khi Khoa Xây Dựng tách khỏi Đại học Bách Khoa thành lập Trường Đại học Xây dựng niên học 1965 – 1966, Bộ môn đã được thành lập và trực thuộc khoa Cầu Đường. Đến nay Bộ môn đã có bề dày hơn 60 năm giảng dạy và phát triển với 09 giảng viên cơ hữu. Trong số các Thầy giáo đang tham gia công tác giảng dạy có 02 Phó giáo sư, 07 Thạc sỹ và 01 Kỹ sư.

 

I.         CÁC CÁN BỘ ĐANG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN

TT

HỌ VÀ TÊN

TT

HỌ VÀ TÊN

1

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích

6

ThS. Nguyễn Thu Huyền

2

PGS.TS. Nguyễn Hồng Đức

7

ThS. Nguyễn Văn Hiến

3

ThS. Trần Hùng Anh

8

ThS. Đinh Thế Hiên

4

ThS. Đặng Thị Lan Anh

9

KS. Nguyễn Hữu Mạnh

5

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

10

ThS. Nguyễn Viết Minh

II.     CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Danh sách các môn học mà Bộ môn phụ trách với cấp đại học:

  1. Địa chất công trình;
  2. Địa chất công trình & Địa chất thủy văn công trình;
  3. Khoáng vật & Thạch học;
  4. Thực tập Địa chất công trình;
  5. Thực tập Địa chất công trình & Địa chất thủy văn công trình.

Ngoài ra từ năm 1990 Trường Đại Học Xây Dựng đã mở chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ Địa kỹ thuật xây dựng. Danh sách các môn học mà Bộ môn phụ trách đào tạo với cấp cao học:

  1. Địa chất công trình nâng cao;
  2. Các vấn đề về nước dưới đất;
  3. Hướng dẫn Luận văn cao học.

Bộ môn đã tham gia nghiên cứu khoa học 4 đề tài cấp Nhà nước, 05 đề tài cấp Bộ, nhiều đề tài cấp trường và bài báo khoa học.

III.  CÔNG TÁC SOẠN GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

TT

Tên giáo trình và tài liệu tham khảo

Tác giả

1

Địa chất công trình

Nguyễn Hồng Đức;

Nguyễn Viết Minh

2

Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng

Nguyễn Ngọc Bích

3

Địa chất thủy văn công trình

Nguyễn Hồng Đức; Nguyễn Viết Minh; Trần Hùng Anh; Nguyễn Thu Huyền

4

Cơ học đất ứng dụng trong xây dựng

Nguyễn Ngọc Bích

5

Bài tập địa kỹ thuật

Trần Thanh Giám

6

Địa kỹ thuật thực hành

Nguyễn Ngọc Bích; Nguyễn Hồng Đức; Trần Thanh Giám

7

Các vấn đề về nước dưới đất

Nguyễn Hồng Đức;

Nguyễn Viết Minh

8

Cơ sở địa chất công trình và Địa chất thủy văn công trình

Nguyễn Hồng Đức

9

Các kỹ thuật mới cải tạo và bảo vệ môi trường đất trong xây dựng

Nguyễn Ngọc Bích;

Nguyễn Viết Minh

10

Địa kỹ thuật biển và móng các công trình ngoại khơi

Nguyễn Ngọc Bích;

Nguyễn Việt Dương

11

Đất xây dựng và phương pháp gia cố nền đất

Trần Thanh Giám

12

Tuyển tập các bài tập địa kỹ thuật

Nguyễn Ngọc Bích

13

Địa kỹ thuật

Trần Thanh Giám

14

Địa kỹ thuật có ví dụ và bài tập

Trần Thanh Giám

15

Khoáng vật và Thạch học

Trần Thanh Giám

16

Lý thuyết và bài tập địa kỹ thuật công trình

Nguyễn Ngọc Bích

17

Đất xây dựng – Địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng

Nguyễn Ngọc Bích; Lê Thị Thanh Bình; Vũ Đình Phụng

IV.  THÀNH TÍCH THI ĐUA

Tập thể và cá nhân của bộ môn đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cấp Bộ và cấp Trường.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)