Điểm kỳ III năm học 2015-2016

29/06/2016

Ngày 29 tháng 6 năm 2016

 • Khai thác kiểm định cầu LOP12+DQT: kdc
 • Đồ án Lập phương án cầu LOP10: dalpac
 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT 1 LOP11: cbtct1
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: tknmd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng DQT: xdd
 • Đồ án nền móng LOP12 (bản thay đổi): danm

 

Ngày 7 tháng 7 năm 2016

 • Nền móng DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Đồ án nền móng: psd
 • Phiếu sửa điểm Giải tích 2: psd
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 LOP11: ct1
 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ LOP11: tkhh
 • Thiết kế nền mặt đường LOP11: tknmd
 • Đồ án HH và KSTK đường: dahh
 • Đồ án Thiết kế Xây dựng cầu thép LOP10: dact
 • Móng và tường chắn DQT: DQT
 • Cơ học đất LOP10: chd
 • Nền móng LOP10: nm

 

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOP10: danmd
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới ĐB DQT: DQT
 • Giao thông và đường đô thị DQT: DQT
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT
 • Địa chất công trình LOP20: dcct

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2016

 • Đồ án Thiết kế và XD hầm giao thông LOP10: dah
 • Đồ án Xây dựng đường LOP10: daxdd

 

Ngày 28 tháng 9 năm 2016

 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT1 DQT: DQT
 • Nhập môn cầu LOP11: nmc

 

Ngày 5 tháng 10 năm 2016

 • Đồ án Thiết kế Cầu bê tông cốt thép LOP10: dacbtct
 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT2 DQT: DQT
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)