Điểm kỳ III năm học 2015-2016

27/06/2016

Ngày 27 tháng 6 năm 2016

  • Thực tập Địa chất công trình LOP11: ttdc
  • Đồ án Cơ sở đo ảnh LOP10: dacsda
  • Trắc địa LOP18: trd
  • Đồ án nền móng LOP12: danm
  • Thiết kế và xây dựng cầu thép 1+2 DQT: DQT
  • Động lực học CT DQT+LOP28: dlh
  • Đường sắt LOP11+DQT: ds
  • - Thiết kế HH và KSTK đường bộ DQT: tkhh
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)