Điểm kỳ III năm học 2015-2016

20/06/2016

Ngày 20 tháng 6 năm 2016

  • Khoáng vật và T.học DQT: kv
  • Địa chất công trình DQT: dcct
  • Thực tập Trắc địa LOP11: tttrd
  • Địa chất CT&ĐCTV DQT: dctv
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)