Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

29/06/2016

Ngày 29 tháng 6 năm 2016

 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: danmd
 • Kết quả phúc tra Đường sắt Sv365457: pt
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT

 

Khóa 57:

 • Tin học ứng dụng đường 57CDE1: tud

 

Khóa 58:

 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 58CD1+2: tkhh
 • Đồ án Thiết kế HH CT đường 58CD1: dahh
 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 58CD1: pps
 • Kết cấu bê tông cốt thép 58TRD: kcbtct

 

Khóa 59:

 • Giáo dục thể chất 4 59CD3+4+5: tc4
 • Xác suất thống kê 59CD3+4+5: xstk
 • Vật liệu XD 59CDE: vlxd
 • Địa chất công trình 59CD5: dcct

Khóa 60:

 • Giải tích 2 60CD1+2+3+4+6+e+TRD: gt

 

Ngày 5 tháng 7 năm 2016

 

 • Kết quả phúc tra Giải tích 2: pt
 • Phiếu sửa điểm Tư tưởng Hồ Chí Minh: psd
 • Phiếu sửa điểm Thiết kế và XD hầm giao thông 2: psd

 

Khóa 57:

 • Đồ án Thiết kế và XD hầm giao thông 57CDE2+CD2: dahgt

 

Khóa 59:

 • Sức bền vật liệu 2 59CDE+TRd: sb2
 • Thủy văn và phòng chống TT 59CD1+2+3+4+E: tv
 • Giáo dục thể chất 4 59CDE: tc4

 

Khóa 60:

 • Thực hành hóa ĐC 60CD1+4+E: thhh
 • Hóa học đại cương 60CD1+4+E: hhdc
 • Vẽ kỹ thuật 60CD5: vkt

 

Ngày 7 tháng 7 năm 2016:

 • Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép LOPNV11: dact

Khóa 57:

 • Đồ án Xây dựng đường 57CDE1: daxdd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 57CDE1: xdd
 • Tin học ứng dụng đường 57CD1: thudd

Khóa 58:

 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT1 58CD3+4+5: cbtct1
 • Đồ án thiết kế cầu BTCT 58CD3+4+5: dacbtct

Khóa 59:

 • Địa chất công trình 59TRD: dcct
 • Giáo dục thể chất 4 59CD1: tc4

Khóa 60:

 • Giáo dục thể chất 2 60CD2+E: tc2
 • Vật lí 2 60CD5+6+E: vl2
 • Vẽ kỹ thuật 60CD2: vkt
 • Ngoại ngữ 2 60CDE: nn2

 

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 1 Sv39060: pt
 • Kết quả phúc tra Xác suất thống kê Sv488958: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2: pt
 • Phiếu sửa điểm Xây dựng đường và đánh giá CL: psd

Khóa 57:

 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới ĐB 57CD1+E1: qhgtvt
 • Đồ án Kỹ thuật giao thông 57CDE1+CDE3+1: daktgt
 • Giao thông và đường đô thị 57CD1+E1: gt

Khóa 58:

 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 58CD3+4+E: pps
 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 58CDE: tkhh

Khóa 59:

 • Giáo dục Thể chất 4 59TRD: tc4
 • Cơ học kết cấu 1 59CDE+TRD: chkc1

 

Ngày 18 tháng 7 năm 2016

 • Đồ án Xây dựng đường LOPNV11: daxdd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv261156: pt

Khóa 57:

 • Đồ án Xây dựng đường 57CD3: daxdd
 • Tin học ứng dụng đường 57CD7: thudd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 57CD1: xdd

Khóa 58:

 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 58CD3+4+5: tkhh

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Cảng hành không sân bay sv621257: pt
 • Phiếu sửa điểm Đồ án Xây dựng đường: psd
 • Phiếu sửa điểm + kết quả phúc tra Kinh tế quản lý khai thác đường: pt
 • Kết qủa phúc tra Đồ án thiết kế HH và CT đường sv398156: pt
 • Kết quả phúc tra Giao thông và đường ĐT sv387757: pt
 • Kết quả phúc tra TKHH và KSTK đường bộ sv57458: pt
 • Kết quả phúc tra Địa chất công trình sv344159: pt

 

Ngày 12 tháng 8 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Thực hành hóa học sv106260: pt
 • Kết quả phúc tra Xây dựng đường và đánh giá CL sv702657: pt
 • Kết quả phúc tra Tin học đại cương sv187460: pt

Khóa 58:

 • Thực tập công nhân ngành Đường: ttcnduong

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2016

 • Đồ án Thiết kế và XD hầm giao thông LOPNV11: dahgt
 • Kết quả phúc tra Nền móng : pt
 • Kết quả phúc tra Cơ sở viễn thám sv184957: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế HH và KSTK đường bộ sv57458: pt

Khóa 57:

 • Xây dựng đường và đánh giá chất lường 57CD2: xdd

Khóa 58:

 • Đồ án Thiế kế HHCT đường 58CD4: dahhctd
 • Thực tập công nhân ngành Cầu: ttcn

 

Ngày 25 tháng 8 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Đồ án Cơ sở đo ảnh Sv 1432755: pt
 • Kết qủa phúc tra Hình họa: pt
 • Phiếu sửa điểm Thực tập công nhân Sv82058: psd

Khóa 58:

 • Thực tập công nhân ngành Trắc địa 58TRD: ttcn

 

Ngày 28 tháng 9 năm 2016

Khóa 57:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 57CDE2: dalpac

Khóa 58:

 • Đồ án Thiết kế cầu BTCT 58CDE: da
 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT1: tkxdc

Khóa 59:

 • Cơ học kết cấu 1 59CD1+2: chkc1

 

Ngày 5 tháng 10 năm 2016

 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT1 DQT: DQT
 • Đồ án Lập các phương án cầu LOPNV11: dalpac
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 DQT: DQT
 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 4 ngành Đường: DATN
 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 4 ngành Trắc địa: DATN

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)