Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

23/06/2016

Ngày 23 tháng 6 năm 2016

  • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính Sv306657: pt
  • - Kết quả phúc tra Hóa học đại cương Sv109460: pt

 

Khóa 57:

  • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 57CD2+E2: hgt2

 

Khóa 59:

  • Giáo dục thể chất 4 59CD2: TC4

 

Khóa 60:

  • Kỹ thuật nhiệt 60CD5+6: ktn
  • Vẽ kỹ thuật 60CD3+6: vkt
  • Cơ học cơ sở 1 60CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: chcs1
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)