Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

20/06/2016

Ngày 20 tháng 6 năm 2016

  • Kết quả phúc tra Cảng hàng không sân bay Sv 378058: pt
  • Phiếu sửa điểm Kết cấu thép 1 sv 561058: psd
  • Thiết kế HH và KSTK đường bộ DQT: DQT

 

Khóa 57:

  • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 57CDE2: xdd

 

Khóa 59:

  • Thủy văn và phòng chống TT 59CD5: tv
  • Địa chất công trình 59CD3+4: dcct

 

Khóa 60:

  • Kỹ thuật nhiệt 60CD1+2+3+4: ktn
  • Vật lí 2 60CD1+2+3+4+TRD: vl2
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)