Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

16/06/2016

Ngày 16 tháng 6 năm 2016

  • Cơ học đất Nền móng LOPNV9: chd

Khóa 57:

  • Trắc địa CT chuyên ngành 57TRD: trdcn
  • Giao thông và đường đô thị 57CD3: gt

 

Khóa 58:

  • Đồ án Địa chính đại cương 58TRD: dadc

 

Khóa 59:

  • Lý thuyết sai số 1 59TRD: ltss1
  • Thực tập Trắc địa cơ sở 59TRD: tttrd

 

Khóa 60:

  • Pháp luật Việt Nam đại cương 60TRD+ E bản sửa: plvn
  • Những N.lý CB của CN Mác-Leenin (phần 2) 60CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: nnl2
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)