Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

13/06/2016

Ngày 13 tháng 6 năm 2016

  • Kết quả phúc tra Giáo dục Quốc phòng 3 sv 318058: pt
  • Tin học ứng dụng đường DQT: DQT
  • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT

Khóa 59:

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh 59CD1+2+3+4+5: ttHCM

 

Khóa 60:

- Pháp luật Việt Nam đại cương 60CD1+2+3+4+5+6+E: pldc

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)