Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

06/06/2016

Ngày 6 tháng 6 năm 2016

Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật VS 705453: pt

Khóa 58:

  • Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 58TRD: dabtct

 

Khóa 60:

  • Thực hành vạt lí 60CD1: thvl
  • Thực hành hóa ĐC 60CD2+6: thh
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)