Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

24/05/2016

Ngày 24 tháng 5 năm 2016

- Kết quả phúc tra Hình họa Sv384058: pt
- Phiếu sửa điểm Đồ án Nền móng: psd
- Phiếu sửa điểm Nền móng: psd

Khóa 58:
- An toàn lao động 58CD5: atld

Khóa 60:
- Thực hành vật lí 60CD6+TRD: thvl

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)