Điểm học kỳ III NH 2017-2018

06/07/2018

Ngày 6 tháng 7 năm 2018:

 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 1 DQT: DQT
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thẹp 1 DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế Cầu bê tông cốt thép LOP10: datkc
 • Đồ án Lập các phương án cầu LOP10: dalpac
 • Thiết kế cầu DQT: DQT
 • Thực tập Trắc địa LOP11: tttrd

 

Ngày 16 tháng 7 năm 2018

 • Nền móng DQT: DQT
 • Cơ học đất Nền móng LOP11: chdnm
 • Móng và tường chắn LOP11: mtc
 • Nen móng LOP9: nm
 • Địa chất công trình LOP20: dc
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép LOP10: dact
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 DQT: DQT
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 LOP11: tkct
 • Thiết kế và Xây dựngCầu BTCT 2 DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 DQT: DQT
 • Thiết kế và Xây dựng mố trụ cầu LOP18+DQT: tkmtc
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng DQT: DQT
 • Kỹ thuật giao thông LOP14+DQT: ktgt
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Đường sắt DQT: DQT
 • Cảng hàng không sân bay LOP14+DQT: chk
 • Thiết kế nền mặt đường LOP14: nmd
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOP10: danmd
 • Vẽ đại hình LOP11: vdh
 • Trắc địa DQT: DQT
 • Lý thuyết sai số 1 LOP11: ltss
 • Trắc đại LOP18: trd
 • Trắc đại cơ sở 1 LOP11: trdcs1
 • Phiếu sửa điểm Động lực học công trình Sv320459: psd

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2018

 • Thực tập Đại chất công trình LOP12: ttdc
 • Tin học ứng dụng cầu DQT: DQT
 • Khai thác kiểm định cầu DQT: DQT
 • Đồ án TK và XD hầm GT LOP10: dahgt
 • Cơ học đất DQT: DQT
 • Cơ học đất nền móng DQT: DQT
 • Cơ học đất và đá DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế HH và KSTK đường bộ LOP10: dahh

 

Ngày 30 tháng 7 năm 2018

 • Cơ học đất LOP10: chd
 • Đồ án nền móng LOP11: danm

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2018

 • Nền móng LOP10: nm
 • Đường sắt DQT: DQT
 • Đồ án Xây dựng đường LOP10: daxdd
 • Định giá bất động sản LOP9: bds
 • TKHH và khảo sát Tk đường bộ DQT: DQT

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)