Điểm học kỳ II năm học 2018-2019

03/04/2019

Ngày 03 tháng 4 năm 2019

 • Tin học ứng dụng cầu DQT: DQT
 • Định giá bất động sản 59TRD: dg
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai DQT: DQT
 • Thiết kế và XD mố trụ cầu DQT: DQT
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Nền móng LOPB4: nm
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 59CD1 (ngành Đường): tt

Khóa 60:

 • Thiết kế và XD cầu thép 2 60CD2: ct2
 • Đường sắt 60CD1: ds
 • Thiết kế và XD hầm giao thông 1 60CD1+2+E2, Thiết kế và XD cầu thép 2 60CDE2: hgt
 • Quan trắc biến dạng 60TRD: qt
 • Kỹ thuật giao thông 60CD1: ktgt
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 2 60CD2: btct2

Khóa 61:

 • Cơ học đất 61CD1+2: chd
 • An toàn lao động 61CD1+2+5+6: atld
 • Nền móng 61CD1+2: nm
 • Kết cấu thép 1 61TRD: kct1

Khóa 62:

 • Thủy lực đại cương 62CD1+2+6: tl
 • Tư tưởng Hồ CHí Minh 62TRD: tt

Khóa 63:

 • Tin học đại cương 63CD2: thdc
 • Thực hành vật lí 63CD1+2+3+4+5: thvl
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)