Điểm học kỳ II năm học 2018-2019

03/04/2019

Ngày 03 tháng 4 năm 2019

 • Tin học ứng dụng cầu DQT: DQT
 • Định giá bất động sản 59TRD: dg
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai DQT: DQT
 • Thiết kế và XD mố trụ cầu DQT: DQT
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Nền móng LOPB4: nm
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 59CD1 (ngành Đường): tt

Khóa 60:

 • Thiết kế và XD cầu thép 2 60CD2: ct2
 • Đường sắt 60CD1: ds
 • Thiết kế và XD hầm giao thông 1 60CD1+2+E2, Thiết kế và XD cầu thép 2 60CDE2: hgt
 • Quan trắc biến dạng 60TRD: qt
 • Kỹ thuật giao thông 60CD1: ktgt
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 2 60CD2: btct2

Khóa 61:

 • Cơ học đất 61CD1+2: chd
 • An toàn lao động 61CD1+2+5+6: atld
 • Nền móng 61CD1+2: nm
 • Kết cấu thép 1 61TRD: kct1

Khóa 62:

 • Thủy lực đại cương 62CD1+2+6: tl
 • Tư tưởng Hồ CHí Minh 62TRD: tt

Khóa 63:

 • Tin học đại cương 63CD2: thdc
 • Thực hành vật lí 63CD1+2+3+4+5: thvl

Ngày 25 tháng 4 năm 2019

 • Kết quả phúc tra Nền móng: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện Sv134462: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông Sv1552260: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và XD cầu BTCT2 SV45059: pt
 • Cảng hàng không sân bay DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm An toàn lao đông Sv68760: psd
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật + thăm quan 59TRD: ttcb
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 59CD4 (Cầu): ttcb
 • Địa chất công trình DQT: DQT
 • Đại chất công trình và Đại chất thủy văn DQT: DQT
 • Trắc đại và hệ thống thông tin toàn cầu DQT: DQT
 • Trắc địa DQT: DQT
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT2 DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: danmd
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT
 • Cơ sở trắc địa công trình DQT: DQT
 • Cơ sở đo ảnh 1 DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Vật liệu XD: pt

Khóa 60

 • Cảng hàng không và sân bay 60CD1: hksb
 • Kinh tế trắc địa 60TRD: kttrd
 • Thiết kế và XD cầu BTCT2 60CDE2: cbtct2
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 60CD3: da

Khóa 61

 • Lý thuyết sai số 2 61TRD: ss2
 • Nền móng 61CD3+4+5+6+E: nm
 • An toàn lao động 61CD3+4+E: atld

Khóa 62

 • Cơ học cơ sở 2 62CDE: cs2
 • Môi trường và phát triển bền vũng 62CDE: mt
 • Kỹ thuật điện 62CDE: ktd
 • Vật liệu xây dựng 62CD1+2+3+4+5+6: vlxd
 • Sức bền vật liệu 2 62CD1+2+3+4+5+6: sb2

Ngày 10 tháng 5 năm 2019

 • Chuyên đề cầu DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Vật liệu xây dựng Sv1504862: psd
 • Kết quả phúc tra Thực hành vật lí Sv151163: pt
 • Thực tập Đại chất công trình LOPNV12: tt

Khóa 60:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 60CD2: da

Khóa 62:

 • Thủy lực đại cương 62CD5: tl

 

Ngày 27 tháng 5 năm 2019

 • Kết quả phúc tra Pháp luật VN đại cương Sv1564360: pt
 • Kết quả phúc tra Máy xây dựng Sv1548660: pt
 • Kết quả phúc tra Sức bền VL1 Sv1564360: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv70262: pt
 • Kết quả phúc tra Nền móng Sv1538460: pt
 • Kết quả phúc tra Quốc phòng 2: pt
 • Thực tập Đại chất công trình LOPNV11: ttdc
 • Phiếu sửa điểm Kỹ thuật điện Sv74762: psd
 • Thiết kế XD cầu thép 1 DQT: DQT
 • Bảng điểm lẻ Thủy lực ĐC Sv192862: bdl
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 59CD3 (Đường): tt
 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Cầu: datn
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Trắc địa: datn
 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Đường: datn

Khóa 61:

 • Kinh tế XD1 61CD1+2: ktxd
 • Đồ án Nền móng 61CD5+6: danm

Khóa 62:

 • Thủy lực Đại cương 62CD3+4: tl

Khóa 63:

- Thực hành vật lí 63CD6+TRD: thvl

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)