Điểm học kỳ II năm học 2018-2019

03/04/2019

Ngày 03 tháng 4 năm 2019

 • Tin học ứng dụng cầu DQT: DQT
 • Định giá bất động sản 59TRD: dg
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai DQT: DQT
 • Thiết kế và XD mố trụ cầu DQT: DQT
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Nền móng LOPB4: nm
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 59CD1 (ngành Đường): tt

Khóa 60:

 • Thiết kế và XD cầu thép 2 60CD2: ct2
 • Đường sắt 60CD1: ds
 • Thiết kế và XD hầm giao thông 1 60CD1+2+E2, Thiết kế và XD cầu thép 2 60CDE2: hgt
 • Quan trắc biến dạng 60TRD: qt
 • Kỹ thuật giao thông 60CD1: ktgt
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 2 60CD2: btct2

Khóa 61:

 • Cơ học đất 61CD1+2: chd
 • An toàn lao động 61CD1+2+5+6: atld
 • Nền móng 61CD1+2: nm
 • Kết cấu thép 1 61TRD: kct1

Khóa 62:

 • Thủy lực đại cương 62CD1+2+6: tl
 • Tư tưởng Hồ CHí Minh 62TRD: tt

Khóa 63:

 • Tin học đại cương 63CD2: thdc
 • Thực hành vật lí 63CD1+2+3+4+5: thvl

Ngày 25 tháng 4 năm 2019

 • Kết quả phúc tra Nền móng: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện Sv134462: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông Sv1552260: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và XD cầu BTCT2 SV45059: pt
 • Cảng hàng không sân bay DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm An toàn lao đông Sv68760: psd
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật + thăm quan 59TRD: ttcb
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 59CD4 (Cầu): ttcb
 • Địa chất công trình DQT: DQT
 • Đại chất công trình và Đại chất thủy văn DQT: DQT
 • Trắc đại và hệ thống thông tin toàn cầu DQT: DQT
 • Trắc địa DQT: DQT
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT2 DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: danmd
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT
 • Cơ sở trắc địa công trình DQT: DQT
 • Cơ sở đo ảnh 1 DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Vật liệu XD: pt

Khóa 60

 • Cảng hàng không và sân bay 60CD1: hksb
 • Kinh tế trắc địa 60TRD: kttrd
 • Thiết kế và XD cầu BTCT2 60CDE2: cbtct2
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 60CD3: da

Khóa 61

 • Lý thuyết sai số 2 61TRD: ss2
 • Nền móng 61CD3+4+5+6+E: nm
 • An toàn lao động 61CD3+4+E: atld

Khóa 62

 • Cơ học cơ sở 2 62CDE: cs2
 • Môi trường và phát triển bền vũng 62CDE: mt
 • Kỹ thuật điện 62CDE: ktd
 • Vật liệu xây dựng 62CD1+2+3+4+5+6: vlxd
 • Sức bền vật liệu 2 62CD1+2+3+4+5+6: sb2

Ngày 10 tháng 5 năm 2019

 • Chuyên đề cầu DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Vật liệu xây dựng Sv1504862: psd
 • Kết quả phúc tra Thực hành vật lí Sv151163: pt
 • Thực tập Đại chất công trình LOPNV12: tt

Khóa 60:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 60CD2: da

Khóa 62:

 • Thủy lực đại cương 62CD5: tl

 

Ngày 27 tháng 5 năm 2019

 • Kết quả phúc tra Pháp luật VN đại cương Sv1564360: pt
 • Kết quả phúc tra Máy xây dựng Sv1548660: pt
 • Kết quả phúc tra Sức bền VL1 Sv1564360: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv70262: pt
 • Kết quả phúc tra Nền móng Sv1538460: pt
 • Kết quả phúc tra Quốc phòng 2: pt
 • Thực tập Đại chất công trình LOPNV11: ttdc
 • Phiếu sửa điểm Kỹ thuật điện Sv74762: psd
 • Thiết kế XD cầu thép 1 DQT: DQT
 • Bảng điểm lẻ Thủy lực ĐC Sv192862: bdl
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 59CD3 (Đường): tt
 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Cầu: datn
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Trắc địa: datn
 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Đường: datn

Khóa 61:

 • Kinh tế XD1 61CD1+2: ktxd
 • Đồ án Nền móng 61CD5+6: danm

Khóa 62:

 • Thủy lực Đại cương 62CD3+4: tl

Khóa 63:

 • Thực hành vật lí 63CD6+TRD: thvl

 

Ngày 28 tháng 6 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật: pt
 • Kết quả phúc tra Xác suất thống kê Sv150661: pt
 • Kết quả phúc tra Vật lí 1 Sv36161: pt
 • Kết quả phúc tra Trắc địa công trình chuyên ngành Sv252756: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv252861: pt
 • Thiết kế XD cầu thép 1 DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: da
 • Những NL cơ bản của CN Mác Lê Nin (phần 2) DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế và thi công cầu LOPNV11: da
 • Đồ án TKXD cầu thép LOPNV11: da
 • Phiếu sửa điểm Kết cấu BTCT Sv2160: psd
 • Trắc địa LOPNV12: trd
 • Đại chất công trình LOPNV12: dc
 • Cơ học đất LOPB5: chd
 • Nền móng LPNV13: nm
 • Bảng điểm lẻ Vật liệu XD Sv192862: bdl
 • Trắc địa LOPB3: trd
 • Đồ án nền móng LOPNV11: da
 • Lý thuyết sai số 1 LOPNV12: ss1
 • Trắc địa cơ sở 2 LOPNV13: trdcs2
 • Thực tập Trắc địa LOPB3+ NV11: tt

Khóa 60:

 • Đồ án Cơ sở đo ảnh 60TRD: da
 • Tin học ứng dụng đường 60CD1: thud
 • Tin học ứng dụng cầu 60CD2: thud
 • Đồ án TK và XD hầm giao thông 60CD2+E2: da
 • Thiết kế và XD hầm GT2 60CD2+E2: hgt2
 • Chuyên đề cầu 60CD2+E2: cdc

Khóa 61:

 • Đồ án TKHH và khảo sát thiết kế đường bộ 61CD1+6: da
 • Kết cấu BTCT 61TRD: kc
 • Đồ án kết cấu BTCT 61TRD: da
 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 61CD1+2+3+4+5+6: pps
 • Đồ án Tin học chuyên ngành 61TRD: da
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 61CD5+6: cbt1
 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT 61CD5+6: da

Khóa 62:

 • Địa chất công trình 62CD3+4+5+6+TRD: dc
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai 62CD5+6: tv
 • Xác suất thống kê 62CD1+2: xs
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 62CD1+2+3+4+5+6: tt
 • Đường lối CM của Đảng CSVN 62CDE: dl
 • Trắc địa cơ sở 2 62TRD: trdcs2
 • Lý thuyết sai số 1 62TRD: ss1
 • Thực tập Trắc địa 62CDE: tt

Khóa 63:

 • Vật lí 2 63CD1+2+3+4 Vật lí 1 63CDE+TRD: vl2
 • Vẽ kỹ thuật 63CD1+2+3+4+5+6+TRD: vkt
 • Hình học 63CDE: hh
 • Đại số tuyến tính 63CDE: ds
 • Pháp luật Việt Nam ĐC 63CD1+2+5+6: pl
 • Thực hành hóa học ĐC 63CD2+3+4+6: th
 • Giải tích 2 63CD1+2+3+4+5+6+TRD: gt2
 • Giải tích 1 63CDE: gt1
 • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin (P2) 63CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: nl2

 

Ngày 01 tháng 7 năm 2019

 • Hạ tầng sân bay DQT: DQT
 • Cảng hàng không sân bay DQT: DQT
 • Đồ án TKHH và KSTK đường bộ LOPNV11: da
 • Kết quả phúc tra Thực hành vật lí Sv47562: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv45059: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 2 Sv401157: pt
 • Kết quả phúc tra Trắc địa cơ sở 2 Sv36261: pt

Khóa 60:

 • Đồ án Kỹ thuật giao thông 60CD1: da
 • Đồ án Xây dựng đường 60CD1: da

Khóa 61:

 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT 61CD1: da
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 61CD4: tkct1
 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 61CD5+6: tkhh
 • Đồ án TKHH và KSTK đường bộ 61CD5: da

Khóa 62:

 • Xác suất thống kê 62CD5+6: xs
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai 62CD3+4: tv

 

Ngày 4 tháng 7 năm 2019

 • Bảng điểm lẻ Vật lí 2 Sv203963: bdl
 • Kết quả phúc tra Địa chất công trình Sv156762: pt
 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật: pt

Khóa 60:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 60CDE2: da

Khóa 62:

 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 61CD2: c1
 • Địa chính chuyên ngành 61TRD: dc
 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 61CDE: pps

Khóa 62:

 • Thủy văn và phòng chống thiê tai 62CD1+2: tv
 • Trắc địa 62CDE: trd

Khóa 63:

 • Pháp luật Việt Nam đại cường 63CD3+4: pl
 • Thực hành hóa đại cương 63CD5: th
 • Hóa học ĐC 63CD1+2+3+4+5+6+TRD: hh

 

Ngày 12 tháng 7 năm 2019

 • Phiếu sửa điểm Thực hành hóa đại cương: th
 • Phiếu sửa điểm Giao thông và đường đô thị: psd
 • Phiếu sửa điểm Đồ án TK Cầu BTCT: psd
 • Cơ học đất LOPNV11: chd
 • Nền móng DQT: DQT
 • Đồ án TK Cầu BTCT LOPNV11: da
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 DQT: DQT
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Móng và tường chắn DQT: DQT

Khóa 60:

 • Kinh tế quản lý và khai thác đường 60CD1: ktd
 • Giao thông và đường đô thị 60CD1: gt

Khóa 61:

 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 61CD3+E: ct1
 • Đồ án TK Cầu BTCT 61CD2+3+E: da
 • Đồ án Nền móng 61CD3+4+E: da
 • Đồ án TKHH và KSTK đường bộ 61CD2+3: da
 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 61CD3+4+E: tkhh

Khóa 62:

 • Sức bền vật liệu 1 62CDE: sb
 • Sức bền vật liệu 2 62TRD: sb2
 • Cơ học kết cấu 1 62CD6+TRD: kc1
 • Thiếng Anh 9 62CDE: ta9

Khóa 63:

 • Tin học đại cương 63CDE: th
 • Cơ học cơ sở 1 63CD1+2+3+4+5+6+TRD: cs1
 • Kỹ thuật nhiệt 63CD3+4: ktn
 • Tiếng Anh 6 63CDE: ta6
 • Vật lí 2 63CD5+6: vl2
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 63TRD: pl

 

Ngày 18 tháng 7 năm 2019

 • Trắc địa cao cấp đại cương 1,2 DQT: DQT
 • Duy tu công trình cầu DQT: DQT
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Đồ án kiến trúc sv158460: sd
 • Phiếu sửa điểm XD đường Sv16560: sd
 • Hệ thống thông tin địa lý DQT: DQT
 • Công nghệ Gis DQT: DQT
 • Cơ sở bản đồ DQT: DQT
 • Đồ án XD đường LOPNV11: da
 • Giao thông và đường đo thị DQT: DQT
 • Đồ án thiết kế đường LOPNV11: da
 • Đồ án đường 1 LOPNV11: da
 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật Sv979956: pt
 • Bảng điểm lẻ Giải tích 2 Sv203963: bdl
 • Kết quả phúc tra TK và XD hammd GT2 Sv1527460: pt

Khóa 60:

 • Khai thác kiểm định cầu 60CD2+E2: kdc
 • Tin học ứng dụng cầu 60CD2: udc
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ 60CD1+2+E2: qh
 • Cơ sở vuieenx thám 60TRD: vt
 • Đồ án Cơ sở Trắc địa công trình 60TRD: da
 • Đồ án Cơ sở dữ liệu hạ tầng đô thị 60TRD: da
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 60CD2+E2: xdd

Khóa 61:

 • Trắc địa cao cấp đại cương 61TRD: trd2
 • Đồ án TK cầu BTCT 61CD1: da
 • Thiết kế và XD cầu BTCT1 61CD1: tk
 • Hệ thống thông tin địa lý 61TRD: ttdl
 • Cơ sở đo ảnh 1 61TRD: da1
 • Đồ án TKHH và KSTK đường bộ 61CDE: da
 • Thiết kế hình học và KSTK đường bộ 61CD1+2: tkhh
 • Kinh tế XD1 61CD5+6: kt1

Khóa 62:

 • Đo điện tử GPS 62TRD: gps
 • Cơ học kết cấu 1 62CD1+2+3+4+5+6: kc1
 • Xác suất thống kê 62CD3+4: xs

 

 Ngày 11 tháng 9 năm 2019

 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật nhiệt Sv 5001062: pt
 • Kết quả phúc tra Trắc địa cao cấp 2 Sv 210061: pt
 • Kết quả phúc tra Trắc địa công trình chuyên ngành Sv154160: pt
 • Kết quả phúc tra Đồ án cơ sở đo ảnh: pt
 • Kết quả phúc tra Trắc địa Sv223662: pt
 • Kết quả phúc tra Thủy văn và phòng chống thiên tai Sv 178562: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2: pt
 • Phiếu sửa điểm Xây dựng đường Sv125060: psd
 • Phiếu sửa ddiemr Đồ án KCBTCT Sv548858: psd
 • Phiếu sửa điểm Cơ học cơ sở 1 Sv5001062: psd
 • Phiếu sửa điểm Thực tập công nhân: psd
 • Phiếu sửa điểm Thục hành hóa đại cương: psd
 • Bảng điểm lẻ Sức bền vật liệu 2 Sv192862: bdl
 • Đồ án Nền móng LOPNV12: danm
 • Trắc địa cơ sở 2 DQT: DQT

Khóa 61:

 • Đồ án Địa chính đại cương 61TRD: da
 • Thực tập công nhân + thăm quan 61TRD: ttcn

Khóa 63:

- Kỹ thuật nhiệt 63CD1+2+5+6: ktn

 

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)