Điểm học kỳ II năm học 2017-2018

09/01/2018

Ngày 9 tháng 01 năm 2018

  • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu 58CD2: ttcbkt
  • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường 58CD1+B2Duong: ttcbkt
  • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Trắc địa: ttcbkt
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)