Điểm học kỳ II năm học 2017-2018

09/01/2018

Ngày 9 tháng 01 năm 2018

 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu 58CD2: ttcbkt
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường 58CD1+B2Duong: ttcbkt
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Trắc địa: ttcbkt

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2018

Khóa 59:

 • Thiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép 2 59CDE2: cbtct2

 

Ngày 02 tháng 4 năm 2018

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu LPNV11: xdmtc

Khóa 59:

 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 59CD2: ct2
 • Kỹ thuật giao thông 59CDE1: ktgt

Khóa 60:

 • Nền móng 60CD3+4: nm

Khóa 61:

 • Thủy lực đại cuong 61CD1+2: tldc
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 61CDE+TRD: tt

 

Ngày 5 tháng 4 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông: pt
 • Phiếu sửa điểm Thục hành vật lí Sv543159: psd
 • Phiếu sửa điểm Thiết kế XD cầu thép 1 Sv285959: psd
 • Phiếu sửa điểm Vật liệu XD Sv69961: psd

Khóa 59:

 • Kỹ thuật giao thông 59CD1: ktgt

Khóa 60:

 • Nền móng 60CDE: nm
 • Kết cấu thép 1 60TRD: kct1
 • An toàn lao động 60CD3+4+5+6: atld

Khóa 61:

 • Đại chất công trình 61CDE: dcct
 • Thủy lực đại cương 61CD3+4+5+6: tldc

 

Ngày 11 tháng 4 năm 2018

 • Nền móng LOPB4: nm
 • Phiếu sửa điểm Nền móng: psd
 • Thực tập Trắc địa LOPNV11: tttrd
 • Địa chính đại cuong DQT: DQT
 • Trắc địa DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Nền móng: pt
 • Kết quả phúc tra Máy XD Sv 459259: pt
 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc phòng 1 Sv 163162: pt
 • Kết quả phúc tra Kĩ thuật GT Sv15459: pt

Khóa 59:

 • Thiết kế và xây dựng hầm GT1 59CD1+2+E1+2: hgt1
 • Kinh tế trắc địa 59TRD: kttrd
 • Quan trắc biến dạng 59TRD: qtrbd
 • Đường sắt 59CD1+E1: ds

Khóa 60:

 • Đồ án Nền móng 60CD3+4: danm
 • An toàn lao động 60CD1+2: atld
 • Kinh tế xây dựng 1 60CD3+4: ktxd1

Khóa 61:

 • Sức bền vật liệu 2 61CD1+2+3+4+5+6: sbvl2
 • Vật liệu xây dựng 61CD1+2+3+4+5+6: vlxd
 • Thủy lực Đại cương 61CDE: tldc

Khóa 62:

 • Thục hành vật lí 62CD5: thvl

 

Ngày 20 tháng 4 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 2 Sv29761: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính: pt
 • Phiếu sửa điểm Sức bền vật liệu 2 Sv359059: psd

Khóa 59:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 59CD2: dalpac
 • Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 2 59CD2: cbtct2
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 59CDE2: tkxdct2
 • Cơ sở dữ liệu hạ tầng đô thị 59TRD: csdl

Khóa 60:

 • kinh tế xây dựng 1 60CDE: ktxd1
 • Nền móng 60CD1+2: nm

Khóa 61:

 • Đo điện tử GPS 61TRD: GPS

 

Ngày 02 tháng 5 năm 2018

 • Nền móng LOPNV13: nm
 • Công nghệ Gis DQT: DQT
 • Sử dụng bản đồ và hệ thống Gis DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Nền móng Sv 1547760: psd
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu: ttcb
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 1: pt
 • Kết quả phúc tra Tiếng anh cơ bản 2 Sv 220862: pt

 

Ngày 8 tháng 5 năm 2018

 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường 58CD3: ttcbkt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 Sv6459: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông Sv75159: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính Sv177559: pt
 • Kết quả phúc tra Tin học đại cương Sv163162: pt

Khóa 60:

 • Đồ án nền móng 60CD1+2: danm
 • Nền móng 60CD5+6: nm
 • Kinh tế xây dựng 1 60CD5+6: ktxd1

 

Ngày 23 tháng 5 năm 2018

 • Nền móng DQT: DQT
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Trắc địa đợt 3: datn
 • Đồ án tốt nghiệp nagnhf Cầu đợt 3: datn
 • Đồ án nền móng LOPB4: danm
 • Cảng hành không và sân bay DQT: DQT
 • Thực tập cna bộ kỹ thuật ngành Trắc địa: ttcbkt
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 DQT: DQT
 • Bảng điểm lẻ Thực tập cán bộ kỹ thuât Sv469358: bdl
 • Địa chất công trình LOPNV12+DQT: dcct
 • Kết quả phúc tra Vật lí 2 Sv712159: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 1 Sv272761: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông Sv75159: pt
 • Kết quả phúc tra Nền móng Sv132959: pt

Khóa 59:

 • Cảng hàng không và sân bay 59CD1+E1: sb

Khóa 60:

 • Kinh tế xây dựng 1 60CD1+2: ktxd
 • An toàn lao động 60CDE: atld
 • Đồ án Nền móng 60CDE: danm

Khóa 62:

 • Thực hành hóa học đại cương 62CD6: thhh

 

Ngày 12 tháng 6 năm 2018

 • Vật lí 1 Sv52162: pt
 • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 DQT: DQT
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT

Khóa 59:

 • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 59CD2+E2: hgt2
 • Đồ án TK và XD hầm giao thông 59CD2+E2: dahgt2

Khóa 62:

 • Ve kỹ thuật 62CD3+4+TRD: vkt

 

Ngày 19 tháng 6 năm 2018

 • Chuyên đề cầu DQT: DQT
 • Cơ học đất nền móng LOPNV9: chdnm
 • Thiết kế hình học và khỏa sát thiết kế đường bộ DQT: DQT
 • Tin học ứng dụng đường DQT: DQT

Khóa 59:

 • Đồ án kỹ thuật giao thông 59CD1+CDE1: daktgt
 • Đồ án Lập các phương án cầu 59CDE2: dalpac
 • Tin học ứng dụng cầu 59CDE2: thudc
 • Chuyên đề cầu 59CD2: cdc

Khóa 60:

 • Đồ án TK hình học và KSTK đường bộ 60CD3: dahh

Khóa 61:

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 61CD1+2+3+4+5+6: tt

Khóa 62:

 • Cơ học cơ sở 1 62CD1+2+4+5+6+TRD: chcs1
 • Nhũng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê Nin (phần 1) 62CDE: nnl1
 • Thực hành vật lí 62CD1+4+6: thvl
 • Vẽ kỹ thuật 62CD1+2+5+6: vkt
 • Giáo dục quốc phòng 123 62CDE: gdqp

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)