Điểm học kỳ II năm học 2017-2018

09/01/2018

Ngày 9 tháng 01 năm 2018

 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu 58CD2: ttcbkt
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường 58CD1+B2Duong: ttcbkt
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Trắc địa: ttcbkt

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2018

Khóa 59:

 • Thiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép 2 59CDE2: cbtct2

 

Ngày 02 tháng 4 năm 2018

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu LPNV11: xdmtc

Khóa 59:

 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 59CD2: ct2
 • Kỹ thuật giao thông 59CDE1: ktgt

Khóa 60:

 • Nền móng 60CD3+4: nm

Khóa 61:

 • Thủy lực đại cuong 61CD1+2: tldc
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 61CDE+TRD: tt

 

Ngày 5 tháng 4 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông: pt
 • Phiếu sửa điểm Thục hành vật lí Sv543159: psd
 • Phiếu sửa điểm Thiết kế XD cầu thép 1 Sv285959: psd
 • Phiếu sửa điểm Vật liệu XD Sv69961: psd

Khóa 59:

 • Kỹ thuật giao thông 59CD1: ktgt

Khóa 60:

 • Nền móng 60CDE: nm
 • Kết cấu thép 1 60TRD: kct1
 • An toàn lao động 60CD3+4+5+6: atld

Khóa 61:

 • Đại chất công trình 61CDE: dcct
 • Thủy lực đại cương 61CD3+4+5+6: tldc

 

Ngày 11 tháng 4 năm 2018

 • Nền móng LOPB4: nm
 • Phiếu sửa điểm Nền móng: psd
 • Thực tập Trắc địa LOPNV11: tttrd
 • Địa chính đại cuong DQT: DQT
 • Trắc địa DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Nền móng: pt
 • Kết quả phúc tra Máy XD Sv 459259: pt
 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc phòng 1 Sv 163162: pt
 • Kết quả phúc tra Kĩ thuật GT Sv15459: pt

Khóa 59:

 • Thiết kế và xây dựng hầm GT1 59CD1+2+E1+2: hgt1
 • Kinh tế trắc địa 59TRD: kttrd
 • Quan trắc biến dạng 59TRD: qtrbd
 • Đường sắt 59CD1+E1: ds

Khóa 60:

 • Đồ án Nền móng 60CD3+4: danm
 • An toàn lao động 60CD1+2: atld
 • Kinh tế xây dựng 1 60CD3+4: ktxd1

Khóa 61:

 • Sức bền vật liệu 2 61CD1+2+3+4+5+6: sbvl2
 • Vật liệu xây dựng 61CD1+2+3+4+5+6: vlxd
 • Thủy lực Đại cương 61CDE: tldc

Khóa 62:

 • Thục hành vật lí 62CD5: thvl

 

Ngày 20 tháng 4 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 2 Sv29761: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính: pt
 • Phiếu sửa điểm Sức bền vật liệu 2 Sv359059: psd

Khóa 59:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 59CD2: dalpac
 • Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 2 59CD2: cbtct2
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 59CDE2: tkxdct2
 • Cơ sở dữ liệu hạ tầng đô thị 59TRD: csdl

Khóa 60:

 • kinh tế xây dựng 1 60CDE: ktxd1
 • Nền móng 60CD1+2: nm

Khóa 61:

 • Đo điện tử GPS 61TRD: GPS

 

Ngày 02 tháng 5 năm 2018

 • Nền móng LOPNV13: nm
 • Công nghệ Gis DQT: DQT
 • Sử dụng bản đồ và hệ thống Gis DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Nền móng Sv 1547760: psd
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu: ttcb
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 1: pt
 • Kết quả phúc tra Tiếng anh cơ bản 2 Sv 220862: pt

 

Ngày 8 tháng 5 năm 2018

 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường 58CD3: ttcbkt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 Sv6459: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông Sv75159: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính Sv177559: pt
 • Kết quả phúc tra Tin học đại cương Sv163162: pt

Khóa 60:

 • Đồ án nền móng 60CD1+2: danm
 • Nền móng 60CD5+6: nm
 • Kinh tế xây dựng 1 60CD5+6: ktxd1

 

Ngày 23 tháng 5 năm 2018

 • Nền móng DQT: DQT
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Trắc địa đợt 3: datn
 • Đồ án tốt nghiệp nagnhf Cầu đợt 3: datn
 • Đồ án nền móng LOPB4: danm
 • Cảng hành không và sân bay DQT: DQT
 • Thực tập cna bộ kỹ thuật ngành Trắc địa: ttcbkt
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 DQT: DQT
 • Bảng điểm lẻ Thực tập cán bộ kỹ thuât Sv469358: bdl
 • Địa chất công trình LOPNV12+DQT: dcct
 • Kết quả phúc tra Vật lí 2 Sv712159: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 1 Sv272761: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông Sv75159: pt
 • Kết quả phúc tra Nền móng Sv132959: pt

Khóa 59:

 • Cảng hàng không và sân bay 59CD1+E1: sb

Khóa 60:

 • Kinh tế xây dựng 1 60CD1+2: ktxd
 • An toàn lao động 60CDE: atld
 • Đồ án Nền móng 60CDE: danm

Khóa 62:

 • Thực hành hóa học đại cương 62CD6: thhh

 

Ngày 12 tháng 6 năm 2018

 • Vật lí 1 Sv52162: pt
 • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 DQT: DQT
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT

Khóa 59:

 • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 59CD2+E2: hgt2
 • Đồ án TK và XD hầm giao thông 59CD2+E2: dahgt2

Khóa 62:

 • Ve kỹ thuật 62CD3+4+TRD: vkt

 

Ngày 19 tháng 6 năm 2018

 • Chuyên đề cầu DQT: DQT
 • Cơ học đất nền móng LOPNV9: chdnm
 • Thiết kế hình học và khỏa sát thiết kế đường bộ DQT: DQT
 • Tin học ứng dụng đường DQT: DQT

Khóa 59:

 • Đồ án kỹ thuật giao thông 59CD1+CDE1: daktgt
 • Đồ án Lập các phương án cầu 59CDE2: dalpac
 • Tin học ứng dụng cầu 59CDE2: thudc
 • Chuyên đề cầu 59CD2: cdc

Khóa 60:

 • Đồ án TK hình học và KSTK đường bộ 60CD3: dahh

Khóa 61:

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 61CD1+2+3+4+5+6: tt

Khóa 62:

 • Cơ học cơ sở 1 62CD1+2+4+5+6+TRD: chcs1
 • Nhũng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lê Nin (phần 1) 62CDE: nnl1
 • Thực hành vật lí 62CD1+4+6: thvl
 • Vẽ kỹ thuật 62CD1+2+5+6: vkt
 • Giáo dục quốc phòng 123 62CDE: gdqp

 

Ngày 29 tháng 6 năm 2018

 • Phiếu sủa điểm Tiếng anh cơ bản 2 SV 8362: psd
 • Phiếu sửa điểm Đại số Sv69460: psd
 • Phiếu sửa điểm Nền móng Sv1547760: psd
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra + Phiếu sửa điểm Vẽ kỹ thuật: kqpt
 • Kết quả Thiết kế và XD hầm GT 2 SV538959: kqpt
 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc 2 SV90062: kqpt
 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc phòng 3 SV173062: kqpt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1: kqpt

Khóa 59:

 • Kinh tế quản lý và khai thác đường 59CD1: ktqld
 • Tin học ứng dụng đường 59CD1+E1: thudd
 • Chuyên đề cầu 59CDE2: cdc

Khóa 60

 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 60CDE: cpps
 • Thiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép 1 60CD3+5: cbtct1
 • Đồ án Thiết kế caÀU BÊ TÔNG CỐT THÉP 60cd3+5: dacbtct

Khóa 61:

 • Cơ học kết cấu 1 61CDE: chkc1

Khóa 62:

 • Giải tích 2 62CD3+4+5+6+TRD: gt2

 

Ngày 6 tháng 7 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật: pt
 • Phiếu sửa điểm Đồ án Thiết kế cầu BTCT SV3072858: psd
 • Thực tập trắc địa LOPB3: tttrd
 • Trắc địa LOPB3: trd
 • Thiết kế và xây dựng CBTCT 1 DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế cầu BTCT LOPNV11: datkc
 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu DQT: DQT

Khóa 59:

 • Khai thác kiểm định cầu 59CD2: ktkdc
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 59CD1+E1: xdd
 • Đồ án Xây dựng đường 59CDE1: daxdd

Khóa 60:

 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT 1 60CD4+6: tkxdc
 • Đồ án Thiết kế cầu BTCT 60CD4+6: datkc

Khóa 62:

 • Vật lí 2 62CD1+2+E: vl2
 • Thực hành vật lí 62CD2: thvl
 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (P2) 62CD1+2+3+4+5+6+TRD: nnlp2

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2018

 • Phiếu sửa điểm Tư tưởng HCM Sv80961: psd
 • Phiếu sửa điểm Đại số tuyến tính: psd
 • Kết quả phúc tra Trắc địa công trình chuyên ngành: pt
 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật: pt
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: danmd
 • Lý thuyết sai số DQT: DQT
 • Trắc địa cao cấp đại cương DQT: DQT

Khóa 59:

 • Kinh tế quản lý và khai thác đường 59CDE1: ktktd
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ 59CD1: qhgt
 • Xây dựng đường và đánh giá CL 59CD2+E1+2: xdd
 • Đồ án Xây dựng đường 59CDE1: daxdd
 • Trắc đại công trình chuyên ngành 59TRD: trdcn
 • Đồ án Cơ sở đo ảnh 59TRD: dacsda
 • Đồ án Cơ sở Trắc đại công trình 59TRD: da
 • Cơ sở viễn thám 59TRD: csvt

 Khóa 60:

 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 1 60CD1+2+E: tkcbt
 • Đồ án TK Cầu BTCT 60CD1+2+E: dacbt
 • Đồ án TK hình học và KSTK đường bộ 60CD1+2+4+5+6: dahh
 • Thiết kế hình học và KSTK đường bộ 60CD1+2+4+5: tkhh
 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 60CD1+2+3+4: pps
 • Kết cấu BTCT 60TRD: kcbt
 • Đồ án Kết cấu BTCT 60TRD: dakcbt
 • Đồ án Tin học chuyên ngành 60TRD: dath
 • Đại chính chuyên ngành 60TRD: dccn
 • Hệ thống thông tin đại lý 60TRD: ttdl
 • Trắc địa cao cấp đại cương 2 60TRD: trdcc2
 • Cơ sở đo ảnh 1 60TRD: csda1

Khóa 61:

 • Cơ học kết cấu 1 61CD3+4+5+6: kc1
 • Cơ học kết cấu 1 60TRD: kc1
 • Sức bền vật liệu 2 61CDE+TRD: sb2
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai 61CD5+6: tv
 • Xác suất thống kê 61CD1+2+3+4: xs
 • Lý thuyết sai số 1 61TRD: ltss
 • Trắc địa cơ sở 2 61TRD: trdcs2

Khóa 62:

 • Vật lí 2 62CD5+6: vl2
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 62CD3+4: pl
 • Đại số tuyến tính 62CDE: ds
 • Hình họa 62CDE: hh
 • Giải tích 2 62CD1+2+E: gt2

 

Ngày 16 tháng 7 năm 2018

 • Tin học ứng dụng Cầu DQT: DQT
 • Khai thác kiểm định cầu DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Vật lí 2: pt

Khóa 59:

 • Khai thác kiểm định cầu 59CDE2: kdc
 • Tin học ứng dụng cầu 59CD2: tudc
 • Giao thông và đường đô thị 59CD1: gt
 • Đồ án Cơ sở dữ liệu hạ tầng đo thị 59TRD: dahtdt

Khóa 60:

 • Đồ án Đại chính đại cương 60TRD: dadc

Khóa 61:

 • Thực tập Trắc địa cơ sở 61TRD: tttrd
 • Địa chất công trình 61CD1+2+3+4+5+6+TRD: dc

Khóa 62:

 • Thực hành hóa đại cương 62CD1+2+3+4+5: tth
 • Hóa học đại cương 62CD1+2+3+4+5+6+TRD: hh
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 62CD1+2+5+6: pl

 

Ngày 19 tháng 7 năm 2018

 • Cơ học đất LOPB5: chd
 • Phiếu sửa điểm Thực hành hóa học Sv229162: psd
 • Phiếu sửa điểm Xây dựng đường và đánh giá chất lượng: psd

Khóa 61:

 • Thủy văn và phòng chống thiên tai 61CDE: tv
 • Xác suất thống kê 61CD5+6: xs

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2018

 • Kết quả phúc tra TK và XD hầm giao thông 2 Sv 177559: pt
 • Thực tập Đại chất công trình LOPNV11: ttdc
 • Đồ án Nền móng LOPNV11+12: danm
 • Kết quả phúc tra Chuyên đề cầu: pt

Khóa 59:

 • Quy hoạch GTVT và ML đường bộ 59CDE1: qhgtvt
 • Đồ án Xây dựng đường 59CD1: daxdd

Khóa 60:

 • Bảng quy đổi điểm IELTS sang TOEIC 60CDE: ta
 • Đồ án TKHH và KSTK đường bộ 60CD6: datkhh
 • Thiết kế hình học và kSTK đường bộ 60CD6: tkhh
 • Đồ án nền móng 60CD5+6: danm

Khóa 61:

 • Bảng qui đổi điểm IELTS sang TOEIC 61CDE: ta
 • Cơ học kết cấu 1 61CD1+2: chkc1
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai 61CD1+2+3+4: tv

Khóa 62:

 • Tin học đại cương 62CDE: thdc

 

Ngày 9 tháng 8 năm 2018

 • Nền móng LOPNV13: nm
 • Phiếu sửa điểm Quy hoạch GTVT Sv 595259: psd

Khóa 60:

 • Thực tập công nhân K60 ngành Cầu: ttcn

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2018

 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng DQT: DQT
 • Đồ án TKXD cầu thép LOPNV11: dact
 • Phiếu sửa điểm Xác suất thống kê: psd
 • Đồ án TK hình học và KSTK đường bộ LOPNV11: dahh
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT
 • Đồ án đường 1 LOPNV11: dad1
 • Keert quả phúc tra Nền móng Sv173559: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính Sv69460: pt
 • Phiếu sửa điểm Nền móng Sv 19260: psd

Khóa 59:

 • Giao thông và đường đô thị 59CDE1: gt
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ 59CD2+E2: qhgtvt

Khóa 60:

 • Thực tập công nhân ngành Đường: ttcn
 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 60CD3+E: tkhh
 • Đồ án TKHH và KSTK đường bộ 60CDE: dahh

Khóa 62:

 • Vật lí 2 62CD3+4: vl2
 • Kỹ thuật nhiệt 62CD1+2+3+4+5+6: ktn

Ngày 31 tháng 8 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật nhiệt: pt
 • Giao thông và đường đô thị DQT: gt

Khóa 60:

 • Thực tập công nhân + tham quan 60TRD: ttcn

Khóa 61:

 • Vật liệu XD 61CDE: vlxd
 • Xác suất thống kê 61CDE: xstk

 

Ngày 28 tháng 9 năm 2018

 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 4 ngành Trắc địa: datn
 • Kết quả phúc tra Kết cấu bê tông cốt thép Sv 168560: pt
 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 4 ngành Cầu: datn

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)