Điểm học kỳ I NH 2018-2019

28/09/2018

 

Ngày 28 tháng 9 năm 2018

 • Thực tập cán bộ kỹ thuật: ttcbkt

 

Ngày 9 tháng 10 năm 2018

 • Địa chất công trình DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 DQT: DQT

Khóa 62:

 • Cơ học cơ sở 2 62CD1+2+3+4: chcs2

 

Ngày 15 tháng 10 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Trắc địa: pt
 • Phiếu sửa điểm Máy xây dựng: psd
 • Cơ học đất DQT: DQT
 • Nền móng DQT: DQT

Khóa 60:

-Cơ sở dữ liệu bản đồ số 60TRD: csdl

- Ngoại ngữ chuyên ngành 60CD5+6: nncn

Khóa 61:

 • Máy xây dựng 61CD3+4+5+6+E: mxd
 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 61CDE: csqh

Khóa 62:

 • Vẽ kỹ thuật 62CDE: vkt
 • Đường lối cách mạng của ĐCSVN 62CD1+2+3+4: dl
 • Kỹ thuật điện 62CD1+2: ktd

 

Ngày 22 tháng 10 năm 2018

 • Lý thuyết sai số 1 DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Máy XD: pt
 • Thực tập Trắc địa 62CD5+6: tttrd
 • Trắc địa 62CD5+6: trd
 • Kỹ thuật điện 62CD3+4: ktd
 • Kỹ thuật nhiệt 62CDE: ktn

 

Ngày 31 tháng 10 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện: pt
 • Kết quả phúc tra Tin học ứng dụng Cầu: pt
 • Tin học ứng dụng Cầu DQT: DQT

Khóa 60:

 • Thiết kế vad xây dựng mố trụ cầu 60CD5+6+E: mtc

Khóa 61:

 • Thực tập Đại chất công trình 61CD2+3+6: ttdc
 • Cơ học kết cấu 2 61CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: chkc2

Khóa 62:

- Pháp luật Việt Nam đại cương 62CDE: pl

 • Môi trường và phát triển bền vững 62CD6: mt
 • Tiếng Anh 7 62CDE: ta7

Khóa 63:

 • Giáo dục Quốc phòng 1+2+3 63TRD: qp
 • Tiếng Anh 1 63CDE: ta1

Ngày 30 tháng 11 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Giao thông và đường đô thị Sv0221112: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1 Sv 19762: pt
 • Kết quả phúc tra Kĩ thuật nhiệt: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 1: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học kết cấu 2 Sv14361: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 2: pt
 • Phiếu sửa điểm Thiết kế và XD mố trụ cầu Sv 619359: psd
 • Phiếu sửa điểm Môi trường và PT bền vững: psd
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 LOPNV20 + DQT: ct2
 • Địa chất công trình LOPNV19: dcct
 • Thực tập trắc địa LOPNV11: tttrd
 • Trắc đại LOPNV23: trd
 • Khai thác kiểm định cầu LOPNV23: ktkdc
 • Nền móng LOPNV17: nm
 • Đồ án nền móng LOB1: danm

Khóa 60:

 • Nền móng 60TRD: nm

Khóa 61:

- Thực tập Đại chất công trình 61CD1 +61CD1.1: ttdc

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)