Điểm học kỳ I NH 2018-2019

28/09/2018

 

Ngày 28 tháng 9 năm 2018

 • Thực tập cán bộ kỹ thuật: ttcbkt

 

Ngày 9 tháng 10 năm 2018

 • Địa chất công trình DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 DQT: DQT

Khóa 62:

 • Cơ học cơ sở 2 62CD1+2+3+4: chcs2

 

Ngày 15 tháng 10 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Trắc địa: pt
 • Phiếu sửa điểm Máy xây dựng: psd
 • Cơ học đất DQT: DQT
 • Nền móng DQT: DQT

Khóa 60:

-Cơ sở dữ liệu bản đồ số 60TRD: csdl

- Ngoại ngữ chuyên ngành 60CD5+6: nncn

Khóa 61:

 • Máy xây dựng 61CD3+4+5+6+E: mxd
 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 61CDE: csqh

Khóa 62:

 • Vẽ kỹ thuật 62CDE: vkt
 • Đường lối cách mạng của ĐCSVN 62CD1+2+3+4: dl
 • Kỹ thuật điện 62CD1+2: ktd

 

Ngày 22 tháng 10 năm 2018

 • Lý thuyết sai số 1 DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Máy XD: pt
 • Thực tập Trắc địa 62CD5+6: tttrd
 • Trắc địa 62CD5+6: trd
 • Kỹ thuật điện 62CD3+4: ktd
 • Kỹ thuật nhiệt 62CDE: ktn

 

Ngày 31 tháng 10 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện: pt
 • Kết quả phúc tra Tin học ứng dụng Cầu: pt
 • Tin học ứng dụng Cầu DQT: DQT

Khóa 60:

 • Thiết kế vad xây dựng mố trụ cầu 60CD5+6+E: mtc

Khóa 61:

 • Thực tập Đại chất công trình 61CD2+3+6: ttdc
 • Cơ học kết cấu 2 61CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: chkc2

Khóa 62:

- Pháp luật Việt Nam đại cương 62CDE: pl

 • Môi trường và phát triển bền vững 62CD6: mt
 • Tiếng Anh 7 62CDE: ta7

Khóa 63:

 • Giáo dục Quốc phòng 1+2+3 63TRD: qp
 • Tiếng Anh 1 63CDE: ta1

Ngày 30 tháng 11 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Giao thông và đường đô thị Sv0221112: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1 Sv 19762: pt
 • Kết quả phúc tra Kĩ thuật nhiệt: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 1: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học kết cấu 2 Sv14361: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 2: pt
 • Phiếu sửa điểm Thiết kế và XD mố trụ cầu Sv 619359: psd
 • Phiếu sửa điểm Môi trường và PT bền vững: psd
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 LOPNV20 + DQT: ct2
 • Địa chất công trình LOPNV19: dcct
 • Thực tập trắc địa LOPNV11: tttrd
 • Trắc đại LOPNV23: trd
 • Khai thác kiểm định cầu LOPNV23: ktkdc
 • Nền móng LOPNV17: nm
 • Đồ án nền móng LOB1: danm

Khóa 60:

 • Nền móng 60TRD: nm

Khóa 61:

 • Thực tập Đại chất công trình 61CD1 +61CD1.1: ttdc

 

Ngày 24 tháng 12 năm 2018

 • Bảng điểm lẻ Kết cấu thép 1 Sv 211961: bdl
 • Quan trắc biến dạng LOPNG12: qtr
 • Thiết kế và XD mố trụ cầu DQT: DQT
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 1 DQT + LOPNV18: tkcbtct
 • Đồ án nền móng LOPNV14: danm
 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT LOPNV11: da

Khóa 60:

 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 60CD2: danmd
 • Đồ án nền móng 60TRD: danm

Khóa 61:

 • Đồ án kết cấu BTCT 61CDE: da

Khóa 62:

 • Tiếng Anh học phần 8 62CDE: ta

Khóa 63:

 • Tiếng Anh 2 63CDE: ta2
 • Hình họa 63CD3+4+5+6: hh

 

Ngày 4 tháng 01 năm 2019

 • Kết quả phúc tra Hình họa Sv184463: pt
 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 DQT: DQT
 • Đồ án Nền móng LOPNV14: danm

Khóa 60:

 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 60CD5: tkxdct1

Khóa 61:

 • Kết cấu BTCT 61CDE: kcbtct

Khóa 62:

 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 62CD5+6 dl

Khóa 63:

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (Phần 1) 63CD1+2+3+4+5+6: nnl
 • Hình họa 63CD1+2: hh
 • Giáo dục Quốc phòng 1 63CD1+2+3+4+5+6: qp1
 • Giáo dục Quốc phòng 2 63Cd1+2+3+4+5+6: qp2
 • Giáo dục Quốc phòng 3 63CD5+6: qp3

Ngày 30 tháng 01 năm 2019

 • Đồ án Thiết kế XD cầu thép LOPNV11: da
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Đố án cơ sở trắc dịa công trình LOPNV11: da
 • Tin học ứng dụng đường DQT: DQT
 • Giao thông và đường đô thị DQT: DQT
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Đồ án nền móng LOPNV13: da
 • Psd TK xây dựng cầu thép 1Sv1552260: psd
 • Psd Kỹ thuật điện: psd
 • Psd Vật lí 1 Sv1533063: psd
 • Psd Động lực học Ct Sv47856: psd
 • Psd Giải tích 2 Sv184960: psd
 • Psd Sức bền vật liệu 1: psd
 • Kết quả phúc tra Những NL CB của CN Mác Lê Nin Sv1605763: pt
 • Kết quả phúc tra Vật lí 1: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ sở KT và QH đô thị Sv54361: pt
 • Kết quả phúc tra Kết cấu thép 1 Sv185061: pt
 • Kết quả phúc tra Hình họa Sv79963: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật nhiệt Sv103361: pt
 • Kết quả phúc tra Trắc địa Sv185462: pt
 • Kết quả phúc tra Tiếng ANh cơ bản 2 Sv123161: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1 Sv139263: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính: pt

Khóa 60:

 • Đồ án Đại chính chuyên ngành 60TRD: da
 • Đồ án Trắc địa cao cấp 60TRD: da
 • Cơ sở bản đồ 60TRD: csbd
 • Cơ sở đo ảnh 2 60TRD: da2
 • Động lực học công trình 60CD1+2+3+4+5+6+E: dl
 • Thiết kế nền mặt đường 60CD1+4+5+6+E: nmd
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 60CD1+6+E: da
 • Thiết kế Xây dwungj cầu thép 1 60CD3+4+E: tkct
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép 60CD3+4+E: da

Khóa 61:

 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 61CD1+2+3+4+5+6: qhvkt
 • Cơ học đất 61CD5+6: chd
 • Nhập môn cầu 61CDE: nmc
 • Kết cấu thép 1 61CD5+6+E: kct1
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 61CDE: nncn

Khóa 62:

 • Thực hành hóa đại cương 62CDE: th
 • Thực hành máy Trắc đại 62TRD: th
 • Hóa học đại cương 62CDE: hh
 • Cơ học cơ sở 2 62CD5+6+TRd: chcs2
 • Tiếng anh 8 62CDE: ta
 • Sức bền vật liệu 1 62CD3+5: sb1
 • Kỹ thuật điện CDD+6: ktd
 • Môi trường và phát triển bền vững 62CD3+4: mt

Khóa 63:

 • Vật lí 1 63CD1+2+3+4+5: vl1
 • Tin học đại cương 63CD3: th
 • Giải tích 1 63CD5+6: gt1
 • Giáo dục quốc phòng 123 63CDE: qp
 • Tiếng anh 34 63CDE: ta

 

Ngày 27 tháng 02 năm 2019

 • Bảng điểm lẻ Tiếng Anh 3+4 Sv1527462: bdl
 • Kết quả phúc tra Trắc địa Sv38061: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế nền mặt đường Sv98960: pt
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 1 Sv21162: pt
 • Nền móng LOPB1: nm
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT
 • Thiết kế hình học và KS đường bộ DQT: DQT
 • Thiết kế và XD cầu BTCT 2 DQT: DQT
 • Giao thông và đường đô thị LOPNV22: gt

Khóa 60:

 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 60CD5: danmd
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép 60CD1: dact
 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 60CD1: tkxdct1

Khóa 61:

 • Cơ học đất 61CDE: chd

Khóa 62:

 • Trắc địa 62CD1+2: trd
 • Xác suất thông kê 62TRD: xstk

Khóa 63:

 • Tin học đại cương 63CD4+5: th

 

Ngày 02 tháng 4 năm 2019

 - Đồ án nền móng LOPNV12: danm

 • Đồ án Lập các phương án cầu LOPNV11: dalpac
 • Phiếu sửa điểm Đồ án kết cấu BTCT: psd
 • Kết quả phúc tra Tin học dại cương Sv175763: pt

Khóa 61:

 • Vật liệu XD 61TRD: vlxd
 • Thực tập Địa chất CT 61CD4+5+E: ttdc

Khóa 63: - Tin học ĐC 63CD1: thdc

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)