Điểm học kỳ I NH 2018-2019

28/09/2018

Ngày 28 tháng 9 năm 2018

 • Thực tập cán bộ kỹ thuật: ttcbkt

 

Ngày 9 tháng 10 năm 2018

 • Địa chất công trình DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 DQT: DQT

Khóa 62:

 • Cơ học cơ sở 2 62CD1+2+3+4: chcs2

 

Ngày 15 tháng 10 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Trắc địa: pt
 • Phiếu sửa điểm Máy xây dựng: psd
 • Cơ học đất DQT: DQT
 • Nền móng DQT: DQT

Khóa 60:

-Cơ sở dữ liệu bản đồ số 60TRD: csdl

- Ngoại ngữ chuyên ngành 60CD5+6: nncn

Khóa 61:

 • Máy xây dựng 61CD3+4+5+6+E: mxd
 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 61CDE: csqh

Khóa 62:

 • Vẽ kỹ thuật 62CDE: vkt
 • Đường lối cách mạng của ĐCSVN 62CD1+2+3+4: dl
 • Kỹ thuật điện 62CD1+2: ktd
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)