Danh sách sinh viên trúng tuyển khoa Cầu Đường Khóa 63

23/08/2018

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên Khóa 63. Với những sinh viên chưa khai hồ sơ điện tử, yêu cầu cập nhật lần cuối trước 09H00 - Thứ 6 ngày 24 tháng 8 năm 2018. Sau thời hạn trên Khoa sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ điện tử.

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

 

TT Ho Ten sobaodanh masv tlop Khai hồ sơ điện tử
1 Pham Quy Hieu 01002949 1517963 63CD4 14-08-2018
2 Thai Binh Duong 01005662 34163 63CD6 14-08-2018
3 Nguyen Tien Dat 01005681 1511763 63CD3 14-08-2018
4 Tran Minh Giang 01005734 56663 63CD1 14-08-2018
5 Nguyen Trung Hieu 01005825 1603963 63CD5 15-08-2018
6 Nguyen Minh Hoang 01005847 82663 63CD3 14-08-2018
7 Ta Tien Thang 01006350 188863 63CD1 14-08-2018
8 Nguyen Hoang Dao 01009290 1603663 63CD6 20-08-2018
9 Nguyen Minh Giang 01009369 55863 63CD4 14-08-2018
10 Nguyen Quoc 01010173 1537663 63CD2 14-08-2018
11 Nguyen Thanh Long 01017752 129463 63CD1 14-08-2018
12 Nguyen Quoc Thai 01018277 1540463 63CD6 19-08-2018
13 Tran Quoc Anh 01020604 1504163 63CD2 17-08-2018
14 Luu Ngoc Long 01021339 126263 63CD2 16-08-2018
15 Nguyen Dinh Truong 01021630 217463 63CD4 14-08-2018
16 Luu Viet Hoang 01023254 81663 63CD2 15-08-2018
17 Nguyen Hong Quang 01023667 170163 63CD5 14-08-2018
18 Hoang Doan Thien 01023783 1542963 63CD6 14-08-2018
19 Do Trung Hieu 01025131 70263 63CD1 15-08-2018
20 Nguyen Hoang Long 01025361 1605963 63CD5 20-08-2018
21 Tran Duc Minh 01026813 143163 63CD4 16-08-2018
22 Nguyen Huu Truong 01027487 1546363 63CD3 14-08-2018
23 Nguyen Manh Hai 01029440 60963 63TRD 21-08-2018
24 Dang Quoc Trung 01030218 214163 63CD5 14-08-2018
25 Nguyen Tien Dung 01036428 29763 63CD6 14-08-2018
26 Ngo Xuan Hai 01036515 60563 63CD1 14-08-2018
27 Nguyen Hoang Anh 01039209 6563 63CD3 15-08-2018
28 Nguyen Chi Cong 01041656 21563 63CD4 14-08-2018
29 Phuong Tien Dong 01041699 47663 63CD6 16-08-2018
30 Khuat Duy Hien 01041738 66963 63CD5 14-08-2018
31 Nguyen Quang Huy 01044442 99563 63CD1 14-08-2018
32 Duong Trong Hieu 01046863 69663 63CD3 14-08-2018
33 Can Manh Tung 01047427 228163 63CD5 14-08-2018
34 Le Quang Minh 01047710 140263 63CD2 14-08-2018
35 Do Cong Quang 01047785 169163 63CD4 14-08-2018
36 Nguyen Huu Duy 01049311 35863 63CD6 Chua khai HS63
37 Phi Manh Hoa 01049387 78563 63CD4 14-08-2018
38 Nguyen Duc Long 01049485 127363 63CD1 23-08-2018
39 Phung Duc Long 01049494 131163 63CD2 14-08-2018
40 Vu Van Minh 01049523 143663 63CD3 14-08-2018
41 Nguyen Huu Quan 01050131 167863 63CD5 Chua khai HS63
42 Ha Ngoc Thien 01055272 1542863 63CD1 23-08-2018
43 Nguyen Hoang Long 01056763 128163 63CD2 14-08-2018
44 Chu Quang Duong 01058602 31763 63CD5 15-08-2018
45 Hoang Kim Trung Kien 01058885 112863 63CD3 16-08-2018
46 Do Van Son 01059599 1607463 63CD4 14-08-2018
47 Luu Thanh Binh 01062481 14563 63CD5 16-08-2018
48 Tran Van Chung 01062496 1506763 63CD6 17-08-2018
49 Duong Van Long 01062758 1527163 63CD2 Chua khai HS63
50 Dao Quang Long 01062759 123263 63CD1 14-08-2018
51 Dang Phuong Nam 01064892 144863 63CD3 16-08-2018
52 Nguyen Hoang Trung 01065785 215263 63CD4 14-08-2018
53 Luong Khanh Binh 01066647 14463 63CD3 14-08-2018
54 Nguyen Duc Hoang 01066804 82163 63CD6 14-08-2018
55 ung Duy Ninh 01067825 157863 63CD2 14-08-2018
56 Tran Van Quang 01067861 171363 63CD6 16-08-2018
57 Phan Thanh Tung 01068118 230863 63CD4 15-08-2018
58 Nguyen Tien Dat 01069590 42763 63CD4 Chua khai HS63
59 Nguyen Dinh Duc 01069615 51563 63CD5 14-08-2018
60 Le Viet Hoang 01069740 81363 63CD2 21-08-2018
61 Nguyen The Long 01069885 129963 63CD5 21-08-2018
62 Dinh Trong Phuc 01070004 161763 63CD4 16-08-2018
63 Dong Trong Phuc 01070005 161863 63CD3 18-08-2018
64 Dinh Ngoc Dong 01071884 47163 63CD6 Chua khai HS63
65 Luu Van Hoa 01071962 77963 63CD3 21-08-2018
66 Tran Nhu Phong 01072157 160563 63CD1 17-08-2018
67 Nguyen Van Nga 01072715 149563 63CD2 14-08-2018
68 Dao Hoang Long 01076127 1527363 63CD1 14-08-2018
69 Pham Van Binh 01076892 14963 63CD5 14-08-2018
70 Le Quang Lich 01078742 116763 63CD1 14-08-2018
71 Vuong Bao Long 01078802 133163 63CD3 14-08-2018
72 Nguyen Viet Tung 01079474 230263 63CD6 17-08-2018
73 Do Ngoc An 03000529 1500163 63CD6 15-08-2018
74 Dao Thien Hai 03001057 59563 63CD1 14-08-2018
75 Vu Dinh Trong 03004151 213663 63CD3 15-08-2018
76 Dao Anh Dung 03013403 1508163 63CD3 15-08-2018
77 Mai Quang Hung 03013548 88163 63CD2 15-08-2018
78 Nguyen Duc Hung 03013549 88363 63CD4 14-08-2018
79 Le Viet Ha 03016327 57363 63CD4 15-08-2018
80 Bui Hai Nam 03017058 144463 63CD5 21-08-2018
81 Nguyen Binh Duong 03018493 32363 63CD1 15-08-2018
82 Nguyen Van Hinh 03018604 76463 63CD6 14-08-2018
83 Le Thanh Nghiep 03018995 151163 63CD5 18-08-2018
84 Hoang Van Thai 03019157 183763 63CD3 14-08-2018
85 Do Huu Tuan 03019349 222363 63CD2 14-08-2018
86 Nguyen Thanh Hieu 05000144 1517763 63CD4 14-08-2018
87 Trinh Quoc Phuong 05000346 166163 63CD5 14-08-2018
88 Ngo Anh Quan 07000541 167163 63CD6 14-08-2018
89 Do Duy Khai 08001002 105563 63CD1 15-08-2018
90 Vu Phuc Quy 08001603 173063 63CD2 14-08-2018
91 Do Hoang Phi Hung 08002624 90963 63CD3 Chua khai HS63
92 Nguyen Tien Dung 09001404 29963 63CD4 14-08-2018
93 Le Viet Duc 10006190 50963 63CD6 14-08-2018
94 Vu Thi Thuy Duong 11000567 1603463 63CD3 17-08-2018
95 Truong Trieu Tuan 11000974 227363 63CD1 14-08-2018
96 Cam Minh Truong 12013043 216163 63CD5 21-08-2018
97 Dinh Van Tu 12013173 219763 63CD5 14-08-2018
98 Nguyen Anh Tuan 12013427 224663 63CD2 15-08-2018
99 Nguyen Tran Quy 13000501 172663 63CD6 14-08-2018
100 Ngo Thuy Nga 13000808 149263 63CD1 14-08-2018
101 Nguyen Duc Thuan 14005212 1544263 63CD2 15-08-2018
102 Than Duc Anh 15000460 1504063 63CD3 14-08-2018
103 Nguyen Nhat Dang 15002599 1510663 63CD4 14-08-2018
104 Nguyen Minh Quang 15003972 170463 63CD6 15-08-2018
105 Hoang Viet Dung 15005853 28363 63CD5 15-08-2018
106 Nguyen Quang Hiep 15012299 68063 63TRD Chua khai HS63
107 Le Anh Phuong 16001554 164263 63CD4 15-08-2018
108 Le Trong Chuong 16001725 21163 63CD1 17-08-2018
109 Nguyen Dinh Hau 16002239 1516063 63CD3 21-08-2018
110 Nguyen Cong Long 16002395 126963 63CD2 15-08-2018
111 Nguyen Phuong Nam 16003414 1533063 63CD5 16-08-2018
112 Do Duy Thong 16003507 1543663 63CD6 17-08-2018
113 Nguyen Ngoc Quy 16004437 172563 63CD1 21-08-2018
114 Nguyen Duc Luong 16004905 134363 63CD2 15-08-2018
115 Nguyen Tuong Sinh 16008369 176863 63CD2 15-08-2018
116 Nguyen Thai Thinh 17006830 1543363 63CD3 14-08-2018
117 Tran Cat Tuong 17006943 1549163 63CD5 14-08-2018
118 Le Trung Hieu 17011514 71263 63CD4 16-08-2018
119 Truong Van Hai 18003599 62163 63CD6 16-08-2018
120 Giap Nhat Minh 18004477 139563 63CD1 15-08-2018
121 Ngo The Viet 18006594 233963 63CD5 14-08-2018
122 Nguyen Thanh Vuong 18006606 237963 63CD3 14-08-2018
123 Nguyen Duc Duong 18006701 32463 63CD4 14-08-2018
124 Nguyen Van Thang 18011384 1540963 63CD2 14-08-2018
125 Vu Tri Dung 18015381 1508963 63CD6 14-08-2018
126 Nguyen Minh Dat 19000427 1511363 63CD1 Chua khai HS63
127 Luong Son Tung 19000956 1548863 63CD2 14-08-2018
128 Bui Chinh Nguyen 19001803 153263 63CD3 15-08-2018
129 Nguyen Cong Nhan 19004568 154763 63CD4 14-08-2018
130 Lai Minh Duc 19009011 49863 63CD5 14-08-2018
131 Vu Dang Duong 19010289 34863 63CD1 14-08-2018
132 Nguyen Van Son 19011935 179063 63CD6 14-08-2018
133 Ngo Hoang Anh 19012889 5263 63CD3 14-08-2018
134 Nguyen Viet Hoa 19013064 78263 63CD2 14-08-2018
135 Dang Ngoc Duy 21000710 35263 63CD6 14-08-2018
136 Vu Minh Duc 21002810 1513663 63CD6 17-08-2018
137 Dinh Ba Bang 21004277 13063 63CD4 15-08-2018
138 Tran Van Ha 21004409 58863 63CD1 15-08-2018
139 Doan Thanh Tung 21008362 228863 63CD3 17-08-2018
140 Nguyen Van Viet 21008877 234263 63CD2 Chua khai HS63
141 Mai Tien Duc 21009703 51163 63CD1 14-08-2018
142 Nguyen Thanh Long 21009839 129663 63CD5 14-08-2018
143 Pham Hoang Duong 21010199 33563 63CD6 Chua khai HS63
144 Nguyen Dao Long 21010397 127163 63CD4 15-08-2018
145 Hoang Quoc Quan 21011561 1536663 63CD5 21-08-2018
146 Nguyen Tien Dat 21012447 42963 63CD5 14-08-2018
147 Hoang Hai 21012465 59963 63CD4 17-08-2018
148 Vu The Anh 21013588 1504663 63CD2 15-08-2018
149 Nguyen Minh Tu 21015257 220763 63CD3 21-08-2018
150 Hoang Van Linh 22001461 118563 63CD1 Chua khai HS63
151 Tran Minh Hieu 22002198 74863 63CD6 22-08-2018
152 Vu Minh Duong 22002508 34963 63CD2 15-08-2018
153 Nguyen Tuan Anh 22003318 8863 63CD1 14-08-2018
154 Dao Tien Nam 22004265 1532763 63CD2 14-08-2018
155 Dao Dinh Dien 22006729 25863 63CD5 14-08-2018
156 Nguyen Van Chung 22007647 20963 63CD3 17-08-2018
157 Nguyen Hung Thinh 22008056 198163 63CD4 Chua khai HS63
158 Nguyen Van Tung 22009370 230163 63CD5 Chua khai HS63
159 Do Huy Hoang 22009630 80763 63CD6 15-08-2018
160 Le Duc Manh 22009777 136763 63CD5 17-08-2018
161 Nguyen Hong Son 22009883 1539263 63CD4 14-08-2018
162 Nguyen Anh Hao 22010167 64563 63CD1 14-08-2018
163 Hoang Hoai Hiep 22010186 67563 63CD2 18-08-2018
164 Le Duc Anh Tuan 22010525 223763 63CD3 14-08-2018
165 Le Van Khoa 22011402 111263 63CD3 15-08-2018
166 Le Huu Manh 22011475 136863 63CD4 14-08-2018
167 Dinh Tien Dung 23000070 27963 63CD1 Chua khai HS63
168 Nguyen Ngoc Son 23000358 1539563 63CD6 14-08-2018
169 Nguyen Dac Khang 24000119 106563 63CD2 15-08-2018
170 Luu Phu Ngoc Minh 24000627 140363 63CD4 18-08-2018
171 Luong Nam Ky 24001478 1605763 63CD5 14-08-2018
172 Nguyen Ngoc Quyet 24002006 174063 63CD6 14-08-2018
173 Do Van Huong 24002957 95863 63CD1 Chua khai HS63
174 Tran Van Thanh 24004849 190963 63CD3 18-08-2018
175 Phan Manh Thu 24007616 1544063 63CD2 16-08-2018
176 Tran Dinh Tung 24008467 230963 63CD3 14-08-2018
177 Tran Xuan Hung 25000826 90263 63CD5 14-08-2018
178 Pham Quyet Thang 25001121 188563 63CD6 14-08-2018
179 Tran Minh Chau 25001316 1505963 63CD4 14-08-2018
180 Nguyen Van Phu 25002786 161363 63CD2 Chua khai HS63
181 Dang Van Khiem 25003714 110563 63CD1 14-08-2018
182 Tran Ngoc Thanh 25004331 193463 63CD1 14-08-2018
183 Vu Van Chien 25004464 1506563 63CD6 Chua khai HS63
184 Nguyen Nhu Khoi 25005586 111863 63CD2 14-08-2018
185 Nguyen Van Thang 25006291 188163 63CD6 16-08-2018
186 Ngo Tri Tuyen 25006354 1549363 63CD3 14-08-2018
187 Pham Khanh Hiep 25007008 68363 63CD4 15-08-2018
188 Nguyen Khai Hoan 25007032 79963 63CD4 15-08-2018
189 Nguyen Quang Huy 25007061 1523263 63CD5 14-08-2018
190 Pham Dinh Huy 25007064 100863 63CD3 15-08-2018
191 Pham Xuan Huy 25007065 101263 63CD1 14-08-2018
192 Nguyen Huu Khiem 25007099 110763 63CD2 22-08-2018
193 Nguyen Trong Khoi 25007103 111963 63CD1 14-08-2018
194 Nguyen Quoc Dat 25007552 1511563 63CD6 21-08-2018
195 Vu Van Khang 25007715 107163 63CD1 14-08-2018
196 Nguyen Ngoc Minh 25007803 141363 63CD3 16-08-2018
197 Do Van Phi 25007854 158663 63CD4 14-08-2018
198 Do Manh Cuong 25008270 24163 63CD5 Chua khai HS63
199 Do Duy Huu 25008947 1522463 63CD2 14-08-2018
200 Do Van Toan 25009249 206663 63CD3 15-08-2018
201 Vu Ngoc Du 25009398 26563 63CD6 14-08-2018
202 Tran Anh Giang 25009881 1514063 63CD2 14-08-2018
203 Vu Van Hien 25009922 67063 63CD5 21-08-2018
204 Vu Manh Hung 25009960 94763 63CD1 15-08-2018
205 Nguyen Cong Minh 25010052 140863 63CD6 Chua khai HS63
206 La Tuan Anh 25010260 3663 63CD5 21-08-2018
207 Vu Ngoc Linh 25010504 1526663 63CD4 Chua khai HS63
208 Vu Van Nguyen 25010561 153963 63CD4 15-08-2018
209 Nguyen Thanh Cong 25011715 22363 63CD2 Chua khai HS63
210 Nguyen Hai Duy 25011751 1510063 63CD5 14-08-2018
211 Tham Quang Phap 25012055 158463 63CD3 16-08-2018
212 Nguyen Van Thao 25012713 196063 63CD1 14-08-2018
213 Trinh Phuc Thinh 25012734 198963 63CD4 14-08-2018
214 Tran Dinh Duy 25013556 1510263 63CD3 14-08-2018
215 Bui Huu Thang 25013876 185363 63CD5 18-08-2018
216 Pham Van Vu 25013990 1550663 63CD4 15-08-2018
217 Phan The Luc 25014331 133963 63CD2 21-08-2018
218 Tran Phu Nam 25014868 147563 63CD3 14-08-2018
219 Dang Van Nghia 25014880 150063 63CD1 14-08-2018
220 Nguyen Hoang Anh 25015172 1502763 63CD6 Chua khai HS63
221 Pham Van Duc 25015294 53563 63CD6 Chua khai HS63
222 Tran Thanh Tien 25015692 203763 63CD4 17-08-2018
223 Tran Van Truong 25015739 218763 63CD2 16-08-2018
224 Tran Van Hai 25015970 62063 63CD5 Chua khai HS63
225 Cao Tuan Hiep 25018210 67163 63CD1 14-08-2018
226 Pham Van Hung 25018256 93663 63CD2 14-08-2018
227 Vuong Ngoc Huan 25018943 86963 63CD5 21-08-2018
228 Do Van Hung 25018960 91163 63CD3 21-08-2018
229 Hoang Van Tuan 25019313 222963 63CD6 21-08-2018
230 Hoang Van Khoa 26000300 1524363 63CD5 14-08-2018
231 Do Quoc Viet 26002636 1549763 63CD3 14-08-2018
232 Tran Phuong Nam 26003509 147663 63CD2 21-08-2018
233 Pham Tien Thuong 26003665 201763 63CD6 14-08-2018
234 Nguyen Tien Hoang 26003940 83163 63CD1 19-08-2018
235 Doan Quoc Duy 26004482 35363 63CD4 16-08-2018
236 Nguyen Duy Minh 26004695 140963 63CD5 15-08-2018
237 Khuc Van To 26006382 206263 63CD3 Chua khai HS63
238 Tran Thanh Ngoc 26006801 152863 63CD4 14-08-2018
239 Nguyen Van Hai 26007127 61363 63CD6 18-08-2018
240 Dam Van Phuc 26009471 161663 63CD1 14-08-2018
241 Nguyen Tien Dat 26009796 43263 63CD3 14-08-2018
242 Nguyen Duc Anh 26010200 6163 63CD2 17-08-2018
243 Trinh Trung Kien 26011434 113863 63CD4 17-08-2018
244 Pham Van Nhat 26011552 155363 63CD3 14-08-2018
245 Le Quang Trung 26012234 1545563 63CD1 16-08-2018
246 Vu Van Tu 26012248 221463 63CD2 21-08-2018
247 Bui Anh Tuan 26012252 221963 63CD5 14-08-2018
248 Tran Van Dat 26012395 45063 63CD6 Chua khai HS63
249 Bui Duc Luong 26013890 134163 63CD6 16-08-2018
250 Pham Trung Nguyen 26013943 153763 63CD1 15-08-2018
251 Nguyen Duc Thang 26014039 186863 63CD4 14-08-2018
252 Pham Dang The 26014547 196163 63CD5 14-08-2018
253 Ngo Tung Duong 26015223 32263 63CD4 14-08-2018
254 Le Tuan Khanh 26016169 107263 63CD5 14-08-2018
255 Le Thi Thu Trang 26016441 209563 63CD6 14-08-2018
256 Nguyen Duy Khanh 26016781 108763 63TRD 22-08-2018
257 Nguyen The Quyen 26016967 173363 63CD2 14-08-2018
258 Dang Xuan Thai 26016991 183563 63CD3 21-08-2018
259 Nguyen Quang Tan 26019306 182663 63CD1 15-08-2018
260 Dang Danh Thin 26019349 197463 63CD3 Chua khai HS63
261 Phan Manh The 26019805 1542663 63CD5 Chua khai HS63
262 Pham Hong Tien 26019847 205363 63CD2 15-08-2018
263 Pham Quang Dao 26020000 39263 63CD4 Chua khai HS63
264 Vu Minh Hong 27000491 86563 63CD5 14-08-2018
265 Nguyen Tuan Anh 27001061 9163 63CD4 14-08-2018
266 Trinh Quang Anh 27002505 1504463 63CD1 15-08-2018
267 Nguyen Minh Chien 27002520 18263 63TRD 21-08-2018
268 Duong Van Doi 27002563 1512963 63CD2 14-08-2018
269 Pham Manh Hung 27002640 89563 63CD1 14-08-2018
270 Tran Thai Hoang 27003258 1520163 63CD6 21-08-2018
271 Bui Trong Hoan 27003740 79763 63TRD 21-08-2018
272 Dao Tien Dung 27004152 27863 63CD6 Chua khai HS63
273 Nguyen Dinh Anh 27004552 5863 63CD2 14-08-2018
274 Tran Quoc Huy 27005024 102163 63CD2 15-08-2018
275 Dinh Duc Long 27005087 123563 63CD6 14-08-2018
276 Vu Van Manh 27005112 138863 63CD1 15-08-2018
277 Pham Van Liem 27006386 117063 63CD4 Chua khai HS63
278 Ninh Duc Cong 27007772 22863 63CD3 15-08-2018
279 Pham Thi Minh Thu 27009272 1543963 63CD3 16-08-2018
280 Pham Duc Quang 28000616 170963 63CD5 14-08-2018
281 Le Nguyen Truong 28001645 216963 63CD4 14-08-2018
282 Chu Tran Tri Dung 28001777 27663 63CD3 23-08-2018
283 Phan Le Hiep Binh 28003243 15163 63CD3 14-08-2018
284 Nguyen Trong Dat 28003275 1512063 63CD1 15-08-2018
285 Le Van Ngoc 28003472 151763 63CD2 15-08-2018
286 Lam Huu Chien 28004371 17963 63CD6 21-08-2018
287 Le Xuan Binh 28012606 14363 63CD4 14-08-2018
288 Nguyen Hai Thanh 28012980 190063 63CD6 18-08-2018
289 Le Quang Phuong 28013936 164363 63CD5 17-08-2018
290 Le Quang Duc 28015127 50663 63CD1 20-08-2018
291 Le Anh Duc 28015556 50063 63CD2 Chua khai HS63
292 Hoang Dinh Huy 28015645 97463 63CD3 15-08-2018
293 Le Tuan Anh 28017100 4663 63CD4 14-08-2018
294 Hoang Minh Duc 28017201 49563 63CD1 14-08-2018
295 Hua Nhu Long 28018543 124663 63CD5 14-08-2018
296 Tran Dang Tuan 28018794 226863 63CD2 18-08-2018
297 Le Duc Dat 28018895 40363 63CD6 17-08-2018
298 Tran Hoai Giang 28019358 56563 63CD4 14-08-2018
299 Tran Trung Sy 28019574 180463 63CD5 21-08-2018
300 Do Van Thong 28019597 199863 63CD3 Chua khai HS63
301 Vu Doan Thanh 28019953 193963 63CD6 Chua khai HS63
302 Bui Duc Tai 28020322 180563 63CD1 14-08-2018
303 Thieu Anh Tuan 28022031 226663 63CD1 15-08-2018
304 Nguyen Tien Hung 28024057 89163 63CD5 14-08-2018
305 Le Ba Linh 28024120 120863 63CD2 14-08-2018
306 Vu Tri Phong 28024215 160363 63CD4 16-08-2018
307 Le Dinh Quoc 28024243 172263 63CD3 Chua khai HS63
308 Le Duc Tao 28024269 182963 63CD6 14-08-2018
309 Le Thi Sau 28025427 1607363 63CD1 16-08-2018
310 Nguyen Truong An 28025607 463 63CD3 14-08-2018
311 Mai Van Hieu 28025748 75963 63CD4 14-08-2018
312 Pham Dinh Duc 28026206 53363 63CD2 15-08-2018
313 Trinh Hai Hung 28027313 90363 63CD1 21-08-2018
314 Nguyen Thanh Nam 28027926 146363 63TRD 23-08-2018
315 Trinh Van Thai 28028029 184563 63CD5 14-08-2018
316 Nguyen Vuong Quang Huy 28028414 100663 63CD6 14-08-2018
317 Doan Cong Hieu 28029667 70563 63CD2 21-08-2018
318 Mai Ngoc Dai 28030113 37563 63CD4 16-08-2018
319 Mai Ngoc Dat 28030120 41263 63CD3 16-08-2018
320 Le Duc Hoang Long 28033778 125163 63CD5 15-08-2018
321 Le Van Hanh 29000169 63963 63CD3 19-08-2018
322 Nguyen Trong Hanh 29000174 64163 63CD4 21-08-2018
323 Dau Hong Truong 29000602 1545963 63CD2 14-08-2018
324 Dang Quang Hoang 29001745 80463 63CD6 Chua khai HS63
325 Nguyen Trong Huynh 29001770 104763 63CD5 14-08-2018
326 Nguyen Quang Huy 29004466 100363 63CD2 15-08-2018
327 Le Duc Thang 29004652 186263 63CD6 14-08-2018
328 Than The Huy 29005138 101763 63CD3 19-08-2018
329 Thai Hai Hung 29006462 89963 63CD5 14-08-2018
330 Le Thi Ngan 29006595 149663 63CD1 15-08-2018
331 Tran Cong Son 29006688 179763 63CD4 14-08-2018
332 Vo Dai Bach 29007293 12863 63CD3 14-08-2018
333 Ho Anh Hung 29008025 91463 63CD4 16-08-2018
334 Tran Dinh Duong 29009203 34463 63CD1 14-08-2018
335 Nguyen Truong Thinh 29009463 198263 63CD6 14-08-2018
336 Bui Tu Anh 29009650 1263 63CD2 Chua khai HS63
337 Dau Trong Tien 29011959 203963 63CD5 14-08-2018
338 Nguyen Thanh Tung 29012022 229963 63CD3 14-08-2018
339 Tran Van Huyen 29016950 103063 63CD5 14-08-2018
340 Luu Thai Son 29017208 177663 63CD6 14-08-2018
341 Duong Quoc Cuong 29017978 24063 63CD3 14-08-2018
342 Bui Tuan Anh Minh 29022750 139263 63CD1 14-08-2018
343 Vu Xuan Chien 29023965 19363 63CD6 Chua khai HS63
344 Nguyen Sy Dong 29024034 48263 63CD6 Chua khai HS63
345 Uong Minh Hieu 29024101 75263 63CD2 16-08-2018
346 Tran Minh Hung 29024140 1522163 63CD1 14-08-2018
347 Trinh Van Thuan 29024455 201063 63CD2 18-08-2018
348 Nguyen Khac Tu 29024514 220663 63CD4 21-08-2018
349 Nguyen Ngoc Khanh 29026747 108963 63CD1 14-08-2018
350 Nguyen Phung Long 29026804 129063 63CD3 21-08-2018
351 Trinh Thanh Son 29027038 179963 63CD6 14-08-2018
352 Nguyen Huu Tai 29027045 1540163 63CD5 15-08-2018
353 Nguyen Hong Phu 29028492 1535963 63CD2 14-08-2018
354 Nguyen Dinh Thang 29028573 185063 63CD4 21-08-2018
355 Nguyen Phuc Loc 29029831 121563 63CD5 21-08-2018
356 Phan Huu Tai 29029986 181263 63CD4 15-08-2018
357 Truong Cong Sang 29031227 175863 63CD1 14-08-2018
358 Cao Xuan Dao 30004043 1603563 63CD1 Chua khai HS63
359 Nguyen Dinh Sang 30007139 175763 63CD5 17-08-2018
360 Nguyen Cong Hieu 30011664 71763 63CD3 14-08-2018
361 Bui Quoc Bao 30012129 13263 63CD2 14-08-2018
362 Trinh Le Thai 30015025 184463 63CD4 14-08-2018
363 Lo Van Trieu 62001968 212363 63CD2 22-08-2018
364            
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)