Danh sách sinh viên được giao Đồ án Tốt nghiệp K58 đợt 3 - CN Cầu

03/01/2018

Khoa Cầu Đường thông báo kế hoạch giao Đồ án Tốt nghiệp K58 đợt 3 - chuyên ngành Cầu - CTN

 

Thời gian nhận ĐATN : Thứ 2 - ngày 8 tháng 01 năm 2018.

Sinh viên tự liên hệ thầy hướng dẫn nhận đề tài.

Kế hoạch chi tiết thực hiện Đồ án Tốt nghiệp xem tại đây.

Những sinh viên chưa đạt chuẩn TOEIC/ IELTS đề nghị lên Khoa làm cam kết. 

Mẫu cam kết TOEIC sinh viên có thể download : maucamket và nộp về Văn phòng Khoa trước Thứ 6 ngày 12*1*2018. Những sinh viên chưa đạt lộ trình TOEIC nếu không nộp cam kết sẽ bị xử lý theo quy chế.

Với những sinh viên tính đến thời điểm giao ĐATN TOEIC đạt nhưng kết quả có giá trị đến ngày 26*6*2018 cần lưu ý đảm bảo hiệu lực TOEIC tính đến thời điểm xét công nhận Tốt nghiệp. (2 năm tính từ ngày thi)

Kết quả TOEIC sinh viên  : TOEIC

 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

 

 

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp :

TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP Giáo Viên Hướng Dẫn Liên Hệ
1 859957 Lê Đình  Hải 57CD6 Khúc Đăng Tùng tungkd@nuce.edu.vn
2 611658 Nguyễn Văn  Hoàn 58CD2 Khúc Đăng Tùng  
3 348858 Phạm Đức Cảnh 58CD3 Khúc Đăng Tùng  
4 318258 Hoàng Văn Hiếu 58CD3 Khúc Đăng Tùng  
5 539958 Đặng Văn  Anh 58CD4 Khúc Đăng Tùng  
6 58358 Nguyễn Xuân Trường 58CD4 Khúc Đăng Tùng  
7 322358 Đặng Văn Tình 58CD5 Khúc Đăng Tùng  
8 236958 Nguyễn Ngọc Hòa 58CDE Khúc Đăng Tùng  
9 838156 Nguyễn Sỹ Cường 56CD1 Nguyễn Hướng Dương duongnh2@nuce.edu.vn
10 365957 Phan Duy  Hải 57CD2 Nguyễn Hướng Dương  
11 495958 Phạm Đức Ngọc 58CD1 Nguyễn Hướng Dương  
12 532358 Đặng Tuấn Anh 58CD2 Nguyễn Hướng Dương  
13 270558 Vũ Đình  Đức 58CD2 Nguyễn Hướng Dương  
14 514458 Hồ Ngọc Thùy 58CD2 Nguyễn Hướng Dương  
15 183558 Bùi Đức Dương 58CD5 Nguyễn Hướng Dương  
16 516358 Nguyễn Hải Đính 58CDE Nguyễn Hướng Dương  
17 614258 Đỗ Văn Thứ 58CD1 Nguyễn Ngọc Tuyển tuyennn@nuce.edu.vn
18 251358 Vũ Hải  Thoại 58CD2 Nguyễn Ngọc Tuyển  
19 125958 Mai Trọng Hoàng 58CD3 Nguyễn Ngọc Tuyển  
20 480158 Nguyễn Như Trọng 58CD3 Nguyễn Ngọc Tuyển  
21 348758 Phạm Văn Hưng 58CD4 Nguyễn Ngọc Tuyển  
22 311658 Nguyễn Xuân Đạo 58CD5 Nguyễn Ngọc Tuyển  
23 509858 Vũ Hồng Phát 58CD5 Nguyễn Ngọc Tuyển  
24 337658 Tống Xuân Trung 58CD5 Nguyễn Ngọc Tuyển  
25 217058 Tôn Xuân Hiệp 58CD1 Phạm Văn Thái thai14ch@gmail.com
26 509758 Ngô Minh Tuấn 58CD1 Phạm Văn Thái  
27 27058 Lê Minh  Đức 58CD3 Phạm Văn Thái  
28 374958 Nguyễn Quang Phương 58CD3 Phạm Văn Thái  
29 578458 Trần Văn Dũng 58CD4 Phạm Văn Thái  
30 399058 Ngô Thanh Long 58CD4 Phạm Văn Thái  
31 403758 Nguyễn Tiến Đạt 58CD5 Phạm Văn Thái  
32 353358 Nguyễn Văn  Trọng 58CD5 Phạm Văn Thái  
33 411658 Phạm Thành Đạt 58CD5 Phạm Văn Thái  

 

Danh sách bổ sung sinh viên được giao Đồ án Tốt nghiệp K58 đợt 3 : Ngày 12*1*2018 .

 

TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP Duyệt đi TTTN Giáo viên hướng dẫn  Ngày duyệt DATN
34 493558 Phạm Khánh  Thành 58CD1 20172  Nguyễn Hướng Dương 11-01-2018
35 111558 Nguyễn Văn  Thưởng 58CD1 20172  Nguyễn Hướng Dương  11-01-2018
36 477158 Trịnh Văn Đạt 58CD3 20172 Phạm Văn Thái  11-01-2018
37 92358 Nguyễn Công Tuấn 58CD3 20172 Nguyễn Ngọc Tuyển  11-01-2018
38 02102211 Phạm Đức Trường LT11CD 20172 Khúc Đăng Tùng  11-01-2018
               

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)