Danh sách sinh viên được duyệt đi Thực tập Tốt nghiệp K59 đợt 1 ngành Trắc địa

03/08/2018

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên được duyệt đi Thực tập Tốt nghiệp K59 đợt 1 - Học kì 1 năm học 2018 - 2019.

 

Thời gian đi Thực tập TN : Bắt đầu từ Tuần 1 - Thứ 2 ngày 6 tháng 8 năm 2018.

Chi tiết kế hoạch sinh viên theo dõi thông báo của bộ môn chuyên trách 

 

Danh sách sinh viên được đi thực tập cán bộ kỹ thuật đợt 1 NH 2018-2019:

 

TT Mã sinh viên Họ  Tên Lớp
1 3603459 Đoàn Thị  Anh 59TRD
2 3032059 Nguyễn Đức Chính 59TRD
3 3010959 Hán Mạnh Cường 59TRD
4 3018259 Tạ Tất  Dũng 59TRD
5 290659 Nguyễn Thị Hà 59TRD
6 560159 Lương Thị Mỹ Hạnh 59TRD
7 3063259 Cấn Thị Mai Hoa 59TRD
8 3604259 Trần Thị Hoa 59TRD
9 3028259 Dương Thị Hoa 59TRD
10 3625759 Trần Mậu Hồng 59TRD
11 3021259 Lê Thị Huyền 59TRD
12 3035059 Nguyễn Văn Linh 59TRD
13 3071359 Nguyễn Thị Lĩnh 59TRD
14 3033059 Đỗ Đức Minh 59TRD
15 3603359 Phạm Thị  Nga 59TRD
16 341459 Trần Văn Thủy 59TRD
17 3624059 La Tuyết Trinh 59TRD
18 348959 Nguyễn Văn Tuấn 59TRD
19 3011859 Nguyễn Huy Tùng 59TRD
         
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)