Danh sách đề tài NCKH Sinh viên khoa Cầu đường năm học 2016-2017

05/05/2016

Tổng số 30 đề tài NCKH sinh viên khoa Cầu đường năm học 2016-2017 đã được nghiệm thu vào Chủ nhật ngày 7/5/2017.

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH-SV khoa Cầu đường năm học 2016-2017

Tổng số đề tài: 30

Số đề tài giải A: 5

Số đề tài giải B: 6

Số đề tài giải C:12

Số đề tài không đạt giải: 7

Chi tiết xem danh sách: https://drive.google.com/open?id=0B7zDxLj3tkCESEhEbkhLYkdKd1U

 

Tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2016-2017

- Danh sách đề tài NCKH-SV:  https://drive.google.com/open?id=0B7zDxLj3tkCEWHlyRnl4MjJBVFU

- Bản tóm tắt các báo cáo đề tài NCKH và Các hội đồng nghiệm thu đề tài: Chưa cập nhật

- Danh sách Hội đồng nghiệm thu và Chấm phản biện: Chưa cập nhật

 

Kế hoạch chuẩn bị cho Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2016-2017 như sau:

- Từ ngày 12/4 đến 14/4/2017, sinh viên nộp Báo cáo tổng kết đề tài NCKH + Bản bản tóm tắt đề tài NCKH về văn phòng khoa

- Ngày 14/4/2017 các bộ môn gửi Khoa bản đề xuất danh sách phản biện đề tài và danh sách Hội đồng nghiệm thu

  Chú ý: mỗi đề tài yêu cầu 01 phản biện đồng thời là thành viên Hội đồng nghiệm thu.

- Chủ nhật ngày 7/5/2017 sinh viên bảo vệ đề tài NCKH tại các tiểu ban.

- Buổi trưa ngày 7/5/2017 kính mời các Thầy/Cô cùng toàn thể các bạn Sinh viên thuộc các nhóm đề tài tham dự buổi Liên hoan tổng kết Hội nghị KHCN sinh viên khoa Cầu đường tại Số 2B Hoa Lư.

 

Dowload các hướng dẫn và biểu mẫu:

1. Hướng dẫn viết Báo cáo tổng kết đề tài NCKH sinh viên

https://drive.google.com/open?id=0B7zDxLj3tkCEYnF6bllEaGtlQXc

 

2. Mẫu phiếu nhận xét đề tài dành cho phản biện đề tài

https://drive.google.com/open?id=0B7zDxLj3tkCET1hTNF8yS2JveDg

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)