Danh sách Đề tài NCKH cấp trường trọng điểm 2017

13/04/2016

Danh sách đăng ký Đề tài NCKH cấp trường trọng điểm năm 2017 gồm 04 đề tài.

Thống kê số lượng đề tài theo bộ môn như sau:

01. Bộ môn Cầu và Công trình ngầm: 01

02. Bộ môn Đường ô tô và đô thị: 00

03. Bộ môn Cơ đất nền móng: 00

04. Bộ môn Địa chất công trình: 00

05. Bộ môn Trắc địa: 03

 

Danh sách đăng ký như sau:

 
STT Chủ nhiệm đề tài Tham gia Bộ môn Tên đề tài
1 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển TS. Khúc Đăng Tùng, KS. Bùi Huy Tăng Cầu Đánh giá sức khỏe công trình bằng cách nhận dạng và khoanh vùng các thay đổi trên kết cấu dựa trên phương pháp phân tích phi tham số dữ liệu quan trắc
2 ThS. Hà Thị Hằng PGS. TS. Hoàng Tùng Trắc địa Nghiên cứu ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, triển khai thí điểm tại một số khu vực trọng yếu dọc quốc lộ 6
3 TS. Trần Đình Trọng TS. Lương Ngọc Dũng, Ths. Bùi Ngọc Sơn, Th. Vũ Đình Chiều Trắc địa Nghiên cứu xử lý chuỗi toạ độ điểm của trạm đo GPS liên tục xác định chuyển dịch vỏ Trái đất
4 TS. Lương Ngọc Dũng Trần Đình Trọng, Vũ Đình Chiều, Bùi Duy Quỳnh, Nguyễn Đình Huy, Khúc Thành Đông Trắc địa Phân tích ảnh hưởng của các mô hình trọng trường Trái Đất đến quỹ đạo vệ tinh

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)