Danh sách Đề tài NCKH cấp trường trọng điểm 2016

13/04/2016

Danh sách đăng ký Đề tài NCKH cấp trường trọng điểm năm 2016 gồm 05 đề tài.

Thống kê số lượng đề tài theo bộ môn như sau:

01. Bộ môn Cầu và Công trình ngầm: 01

02. Bộ môn Đường ô tô và đô thị: 02

03. Bộ môn Cơ đất nền móng: 01

04. Bộ môn Địa chất công trình: 00

05. Bộ môn Trắc địa: 01

 

Danh sách đăng ký như sau:

 
STT Chủ nhiệm đề tài Tham gia Bộ môn Tên đề tài Ghi chú
1 TS. Phan Huy Đông   Cơ đất Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cọc ống bê tông đường kính lớn đổ tại chỗ trong gia cố nền đường đắp trên nền đất yếu.  
2 ThS. Hà Thị Hằng   Trắc địa Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý cơ sở dữ liệu hành lang an toàn đường bộ tại Hà Nội.  
3 ThS. Phạm Quốc Việt   Đường Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt của kết cấu mặt đường liên hợp trong điều kiện phòng thí nghiệm.  
4 TS. Đỗ Duy Đỉnh   Đường Đề xuất được phương pháp thiết lập tốc độ hạn chế cho các đoạn đường qua khu dân cư ngoài đô thị có khả năng áp dụng thích hợp với các điều kiện đường ô tô ngoài đô thị ở Việt Nam.  
5 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển   Cầu Nghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao (UPHC) trong chế tạo cấu kiện đúc sẵn cho kết cấu nhịp cầu tại Việt Nam.  

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2016 CỦA NHÀ TRƯỜNG:

Căn cứ kế hoạch về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm của Khoa Cầu đường theo kế hoạch sau:

Địa điểm: Phòng 305, nhà A1

Thời gian: 8h-9h30 sáng thứ 5 ngày 5/1/2017

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Đại diện BGH, Phòng KH&CN, Phòng Tài vụ, đại diện lãnh đạo Khoa Cầu đường và phụ trách khoa học khoa.

Nội dung kiểm tra:

- Chủ nhiệm đề tài báo cáo (khoảng 5 - 10 phút) về khối lượng công việc đã thực hiện, các kết quả và sản phẩm đã đạt được theo tiến độ trong Thuyết minh được duyệt.

- Chủ nhiệm đề tài nộp 01 báo cáo tình hình thực hiện (theo mẫu tại trang web khcn.nuce.edu.vn, cả bản cứng và bản mềm), các chuyên đề đóng thành quyển về Phòng Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/12/2016.

Download mẫu báo cáo tại đây: Mẫu báo cáo

Download mẫu thanh quyết toán tại đây: Mẫu thanh quyết toán

 

Ban Chủ nhiệm khoa Cầu đường kính đề nghị các Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị các báo cáo theo đúng yêu cầu và kế hoạch của Nhà trường.

Trân trọng.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)