Danh sách Đề tài NCKH cấp trường 2016

13/04/2016

Danh sách đăng ký Đề tài NCKH cấp trường năm 2016 gồm 09 đề tài.

 

KẾ HOẠCH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG 2016

1. Họp đánh giá đề tài tại Bộ môn

- Thời gian: từ ngày 05 đến 07/12/2016.

- Kinh phí tổ chức tại bộ môn là 300,000 đồng/đề tài

- Kết quả họp đánh giá tại bộ môn được lập thành Biên bản (xem mẫu đính kèm)

- Kết thúc buổi họp, bộ môn gửi về Khoa các tài liệu sau:
         + danh sách các đề tài đã được thông qua tại bộ môn
         + biên bản họp đánh giá ở bộ môn đồng ý đưa ra bảo vệ tại Hội đồng cấp trường
         + danh sách những người đọc phản biện
            Chú ý: mỗi đề tài yêu cầu có 2 người đọc phản biện và mỗi phản biện chỉ được nhận xét không quá 2 đề tài.

- Bộ môn yêu cầu các Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài theo mẫu đính kèm (trên cơ sở các đóng góp ý kiến của Bộ môn), sau đó đóng 02 quyển báo cáo và nộp về Văn phòng Khoa CĐ trước ngày 08/12/2016.


2. Họp hội đồng nghiệm thu cấp trường

- Hội đồng 1: (Nghiệm thu 4 đề tài của Bộ môn Đường)
         + Thời gian họp: từ 8h đến 11h sáng thứ 5 ngày 15/12/2016
         + Địa điểm: Phòng 305 nhà A1 => Phòng họp Công ty CCU trên tầng 6 nhà A1 
 
- Hội đồng 2: (Nghiệm thu 2 đề tài của Bộ môn Trắc địa)        
         + Thời gian họp: từ 14h đến 14h:45 chiều thứ 5 ngày 15/12/2016
         + Địa điểm: Phòng 305 nhà A1 => Phòng họp Công ty CCU trên tầng 6 nhà A1 
 
- Hội đồng 3: (Nghiệm thu 3 đề tài của Bộ môn Cơ đất)        
         + Thời gian họp: từ 15h đến 17h chiều thứ 5 ngày 15/12/2016
         + Địa điểm: Phòng 305 nhà A1 => Phòng họp Công ty CCU trên tầng 6 nhà A1 

 

Thống kê số lượng đề tài theo bộ môn như sau:

01. Bộ môn Cầu và Công trình ngầm: 00

02. Bộ môn Đường ô tô và đô thị: 04

03. Bộ môn Cơ đất nền móng: 03

04. Bộ môn Địa chất công trình: 00

05. Bộ môn Trắc địa: 02

 

Danh sách đề tài KHCN cấp trường 2016:

STT Tên chủ nhiệm đề tài Tham gia Bộ môn Tên đề tài Mã số
1 ThS. Nguyễn Văn Bích TS. Đỗ Duy Đỉnh,                      ThS. Vũ Minh Tâm Đường Đánh giá hiệu quả của vạch sơn giảm tốc độ trên các đường ô tô ở Việt Nam 17-2016/KHXD
2 ThS. Đinh Xuân Hoàn PGS.TS Vũ Hoài Nam Đường Ứng dụng phần mềm mô phỏng giao thông VISSIM trong ước tính hệ số quy đổi xe con tiêu chuẩn trên đường ô tô cao tốc trong một số điều kiện cụ thể ở Việt Nam 18-2016/KHXD
3 TS. Trần Đình Trọng KS. Hà Trung Khiên Trắc địa Nghiên cứu xây dựng các chương trình mẫu phục vụ học tập, giảng dạy môn học chuyên ngành Trắc địa xây dựng – địa chính 19-2016/KHXD
4 TS. Phạm Việt Anh   Cơ đất Nghiên cứu ứng xử của cát bão hòa nước chịu tải trọng động 20-2016/KHXD
5 TS. Vũ Minh Tân   Cơ đất Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay dùng như chất kết dính đến việc hình thành và phát triển cường độ của xi măng đất 21-2016/KHXD
6 KS. Vũ Công Viên   Cơ đất Nghiên cứu cường độ của cọc xi măng đất bằng thí nghiệm nén 1 trục trong phòng thí nghiệm 22-2016/KHXD
7 TS. Ngô Việt Đức   Đường Nghiên cứu sự dao động của độ ẩm không khí ảnh hưởng đến việc tính toán thời gian ăn mòn thực tế của cốt thép dùng trong các công trình giao thông 23-2016/KHXD
8 TS. Lương Ngọc Dũng ThS. Bùi Ngọc Sơn Trắc địa Nghiên cứu lý thuyết nhiễu bậc nhất trong tính toán quỹ đạo vệ tinh trắc địa không gian 24-2016/KHXD
9 ThS. Thái Hồng Nam TS. Nguyễn Việt Phương Đường Ứng dụng phần mềm OSCADY trong việc nghiên cứu hệ thống đèn tín hiệu dạng làn sóng xanh tại một số tuyến phố của thành phố Hà Nội 25-2016/KHXD

 

========

 

Danh sách Hội đồng nghiệm thu:

HỘI ĐỒNG 1:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần trong HĐ

1

TS. Đinh Văn Hiệp

Bộ môn Đường

Chủ tịch

2

TS. Vũ Ngọc Trụ

Bộ môn Đường

Uỷ viên thư ký

3

TS. Cao Phú Cường

Bộ môn Đường

Uỷ viên

4

TS. Hoàng Quốc Long

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Uỷ viên

5

TS. Nguyễn Việt Phương

Phòng KH&CN

Uỷ viên

 

HỘI ĐỒNG 2:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần trong HĐ

1

PGS. TS. Vũ Thặng

Bộ môn Trắc Địa

Chủ tịch

2

Ths. Bùi Ngọc Sơn

Bộ môn Trắc Địa

Uỷ viên thư ký

3

Ths. Bùi Duy Quỳnh

Bộ môn Trắc Địa

Uỷ viên

4

TS. Lương Ngọc Dũng

Bộ môn Trắc Địa

Uỷ viên

5

TS. Nguyễn Việt Phương

Phòng KH&CN

Uỷ viên

 

HỘI ĐỒNG 3:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Thành phần trong HĐ

1

TS. Lê Thiết Trung

Bộ môn Cơ đất – Nền móng

Chủ tịch

2

TS. Phan Huy Đông

Bộ môn Cơ đất – Nền móng

Uỷ viên thư ký

3

TS. Vũ Minh Tân

Bộ môn Cơ đất – Nền móng

Uỷ viên

4

TS. Phạm Việt Anh

Bộ môn Cơ đất – Nền móng

Uỷ viên

5

TS. Nguyễn Việt Phương

Phòng KH&CN

Uỷ viên

 

Trân trọng cảm ơn!

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)