Danh sách sinh viên Thực tập tốt nghiệp ngành Đường + Trắc địa 20162

04/01/2017

Kế hoạch đi Thực tập Tốt nghiệp :

  • Bắt đầu từ Tuần 23 - Thứ 2 ngày 9 tháng 1 năm 2017.
  • Thời gian thực hiện : 5 tuần.
  • Sinh viên theo dõi trên trang chủ của Khoa và bộ môn để nắm được lịch phân công thầy hướng dẫn và kế hoạch đi Thực tập Tốt nghiệp.
  • Tất cả thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết đến hết 15H00 Thứ 6 ngày 6 tháng 1 năm 2017 tại văn phòng Khoa gặp Cô Hiền.
TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP ĐTBTL
1 711854 Nguyễn Tiến Duy 54CD5  
2 1176754 Nguyễn Văn Khánh 54CD6  
3 954054 Nguyễn Trung Lài 54CD6  
4 687854 Đoàn Minh Dưỡng 54CD7  
5 970554 Hoàng Tuấn Vũ 55CD2  
6 861755 Phạm Hồng Tiến 55CD6  
7 1016856 Trần Hồng Long 56CD3  
8 1016756 Võ Thái Hòa 56CD4  
9 543456 Đặng Ngọc Tân 56CD5  
10 550457 Cao Văn Nam 57CD1  
11 469157 Bùi Đức Quý 57CD1  
12 1127757 Lô Phương Triệu 57CD1  
13 960157 Phan Tuấn Dương 57CD2  
14 699557 Đặng Văn Giáp 57CD2  
15 683857 Tô Minh Hiếu 57CD2  
16 545057 Bùi Anh Tú 57CD2  
17 157457 Đỗ Thế Anh 57CD3  
18 835457 Trần Trọng Anh 57CD4  
19 466557 Trần Nam Dương 57CD4  
20 399657 Hoàng Trung Thanh 57CD5  
21 171957 Nguyễn Văn Viết 57CD5  
22 603957 Vũ Đình Hạnh 57CD6  
23 0124521 Vũ Đức Hiếu B21CD

 

TT MÃ SV HỌ TÊN   Lớp
1 359755 Nguyễn Tiến Dũng 55TRD
         

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)