Danh sách sinh viên tham dự Hội trại sinh viên xuất sắc Tháng 3 năm 2017

22/03/2017

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên tham dự Hội trại, phòng, xe và phân công nhiệm vụ trong sinh viên.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Danh sách phân công xe + phòng :

 

TT Mã Họ Tên Lớp Xe Phòng
1 SV Trần Xuân Cương 58CD1 Xe 30 chỗ Nhà sàn số 1
2 SV Phạm Huy Hoàng 58CD1 Xe 30 chỗ Nhà sàn số 1
3 SV Lương Văn Vinh 58CD1 Xe 30 chỗ Nhà sàn số 1
4 SV Phạm Quang Vũ 58CD3 Xe 30 chỗ Nhà sàn số 1
5 SV Mai Đức Anh 58CD4 Xe 30 chỗ Nhà sàn số 1
6 SV Trần Văn Tuyển 58CD5 Xe 30 chỗ Nhà sàn số 1
7 SV Trần Trung Kiên 58CDE Xe 30 chỗ Nhà sàn số 1
8 SV Đồng Lan Hương 58TRD Xe 30 chỗ P102
9 SV Đào Thị Linh 58TRD Xe 30 chỗ P102
10 SV Lê Thị Thùy Linh 58TRD Xe 30 chỗ P102
11 SV Phùng Văn Duy 59CD1 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
12 SV Trần Văn Hưng 59CD1 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
13 SV Trình Hoàng  Huy 59CD1 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
14 SV Chu Duy Ánh 59CD2 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
15 SV Bùi Thị Hoàng Anh 59CD3 Xe 45 chỗ P102
16 SV Đinh Văn Dũng 59CD3 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
17 SV Tô Ánh Sáng 59CD3 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
18 SV Đào Tiến Cường 59CD4 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
19 SV Nguyễn Tiến An 59CD4 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
20 SV Trần Đức Anh 59CD4 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
21 SV Trần Văn Thoái 59CD4 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
22 SV Phạm Thanh Tùng 59CD4 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
23 SV Kiều Phương Thúy 59CDE Xe 45 chỗ P102
24 SV Lương Thị Mỹ Hạnh 59TRD Xe 45 chỗ P101
25 SV Cấn Thị Mai Hoa 59TRD Xe 45 chỗ P101
26 SV Trần Hữu Tú 60CD1 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
27 SV Nguyễn Hải  Đăng 60CD1 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
28 SV Nguyễn Ngọc Bảo Châu 60CD2 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
29 SV Phan Nguyên  Phương 60CD2 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
30 SV Đào Bá Sơn 60CD2 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
31 SV Đậu Ngọc Cường 60CD3 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
32 SV Nguyễn Trung Kiên 60CD3 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
33 SV Phùng Anh Minh 60CD4 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
34 SV Nguyễn Văn Toàn 60CD4 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
35 SV Lê Đình Lĩnh 60CD5 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
36 SV Nguyễn Đăng Nam 60CD6 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
37 SV Vũ Thị Hồng Nhung 60CDE Xe 45 chỗ P101
38 SV Ngọ Thị  Nguyệt 60TRD Xe 45 chỗ P101
39 SV Nguyễn Thanh Phương 60TRD Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
40 SV Nguyễn Tiến Mạnh 61CD1 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
41 SV Vũ Đình Khải 61CD5 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
42 SV Nguyễn Thanh Sơn 61CD5 Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
43 SV Nguyễn Kim Ngân 61CDE Xe 45 chỗ P101
44 SV Trần Thanh Long 61TRD Xe 45 chỗ Nhà sàn số 1
45 SV Nguyễn Thạch Thảo MC Xe 45 chỗ P102

 

Danh sách sinh viên được phân công nhiệm vụ: 

    DANH SÁCH PHÂN NHIỆM VỤ    
               
TT Mã Họ Tên Lớp F/M Nhiệm vụ  
1 SV Mai Đức Anh 58CD4 Nam Trưởng xe 30 chỗ quản sinh viên  LCD
2 SV Chu Duy Ánh 59CD2 Nam Lễ tân LCD
3 SV Bùi Thị Hoàng Anh 59CD3 Nữ Chỉ đạo đội lễ tân  LCD
4 SV Đinh Văn Dũng 59CD3 Nam Chỉ đạo chung LCD
5 SV Nguyễn Trọng Vũ 59CD3 Nam Bê đồ lễ LCD
6 SV Trần Đức Anh 59CD4 Nam Bê đồ lễ LCD
7 SV Đào Tiến Cường 59CD4 Nam Lễ tân LCD
8 SV Đậu Ngọc Cường 60CD3 Nam Lễ tân LCD
9 SV Nguyễn Ngọc Bảo Châu 60CD2 Nam Bê đồ uống ra xe và chia về các phòng SVTN
10 SV Phan Nguyên  Phương 60CD2 Nam Bê đồ uống ra xe và chia về các phòng SVTN
11 SV Nguyễn Trung Kiên 60CD3 Nam Bê đồ uống ra xe và chia về các phòng SVTN
12 SV Phùng Anh Minh 60CD4 Nam Bê đồ uống ra xe và chia về các phòng SVTN
13 SV Nguyễn Văn Toàn 60CD4 Nam Trưởng xe 45 chỗ quản sinh viên  SVTN
14 SV Nguyễn Đăng Nam 60CD6 Nam Chỉ đạo chung SVTN
15 SV Ngọ Thị  Nguyệt 60TRD Nữ Lễ tân SVTN
16 SV Nguyễn Kim Ngân 61CDE Nữ Chịu chách nhiệm bảo quản hoa lễ SVTN
17 SV Trần Thanh Long 61TRD Nam Bê đồ uống ra xe và chia về các phòng SVTN
               
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)