Danh sách sinh viên đủ điều kiện giao Đồ án Tốt nghiệp 20161 CN Cầu - K57 đợt 2.

09/11/2016

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách đủ điều kiện được giao đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Cầu - K57 đợt 2. Thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp là 15 tuần, kế hoạch như sau:

+ Sinh viên thực hiện đồ án từ tuần 16 đến tuần 32 ( 21/11/2016 - 19/3/2017)

Trong đó sinh viên được nghỉ Tết nguyên đán 2 tuần : Tuần 25+26 (23/1/2017 - 5/2/2017).

+ Chấm sơ khảo : Tuần 33 (20/3/2017 - 25/3/2017)

+ Bảo vệ đồ án : Tuần 34 ( 27/3/2017 - 1/4/2017).

Sinh viên tự liên hệ thầy hướng dẫn để nhận đề tài.

 

 

 

Giáo viên hướng dẫn : Thầy Phạm Văn Thái 0984.238.851

TT Mã SV Họ Tên Lớp Ngành Duyệt đi TTTN ĐATN Ngày duyệt ĐATN Ghi chú
1 0698351 Nguyễn Khắc Hiếu 51CD3 Cầu Đã TTTN 20162 01-11-2016 CTB
2 712056 Phạm Quang Thắng 56CD1 Cầu 20161 20162 01-11-2016  
3 1005857 Ngô Xuân Hiếu 57CD3 Cầu 20161 20162 01-11-2016  
4 689857 Phạm Ngọc Mạnh 57CDE Cầu 20161 20162 01-11-2016  
5 616957 Trần Văn Vỵ 57CD3 Cầu 20161 20162 04-11-2016  
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)