Danh sách sinh viên đạt học bổng học kỳ I năm học 2017-2018

22/03/2018

Khoa Cầu đường thông báo danh sách sinh viên dự kiến đạt học bổng kỳ I năm học 2017-2018

Bản dự thảo lần 1: ds

 

  • Mọi thắc mắc sinh viên lên trực tiếp văn phòng Khoa gặp cô Hiền trong giờ hành chính để được giải quyết đến 16h ngày 28 tháng 3 năm 2018. Sau thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên Khoa sẽ không giải quyết.

 

 

Bản dự thảo lần 2: ds

Vì số tiền được cấp năm nay tăng, nên Khóa 58 bị loại 3 sinh viên ra khỏi danh sách.

 

 

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)