Công ty Cổ phần Xây dựng VNC thông báo tuyển dụng

18/11/2016

Công ty Cổ phần Xây dựng VNC thông báo tuyển dụng những kỹ sư chất lượng cao tốt nghiệp Đại học Xây dựng với 4 chuyên ngành chính sau:

 

+ Khảo sát - Thiết kế

+ Tư vấn - Giám sát

+ Thí nghiệm - Kiểm định

+ Thi công - Xây lắp

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)