Các chuyên ngành, bậc và hệ đào tạo

23/11/2015

Khoa Cầu đường đào tạo các ngành và chuyên ngành sau:

1. Ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông - Chuyên ngành: Cầu đường, gồm hai lĩnh vực:

  • Cầu & Công trình ngầm
  • Đường ôtô và Đường đô thị

2. Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

 

Các bậc, hệ đào tạo gồm:

1. Bậc Đại học

  • Hệ chính quy
  • Hệ vừa làm vừa học

2. Bậc Sau Đại học (đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ).

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)