Bộ môn đường ô tô và đô thị

29/06/2015

Bộ môn đường ô tô và đường thành phố, thuộc khoa Xây dựng cầu đường, tiền thân là Bộ môn Cầu đường (1986), thuộc trường Đại học Xây dựng được thành lập vào tháng 01 năm 2001

Bộ môn đường ô tô và đường thành phố, thuộc khoa Xây dựng cầu đường, tiền thân là Bộ môn Cầu đường (1986), thuộc trường Đại học Xây dựng được thành lập vào tháng 01 năm 2001

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)