• Kết quả điểm kỳ 2 năm học 2019-2020

  03/02/2020
  Khóa cũ, DQT, BDL, KQPT, PSD: kc Khóa 61: K61 Khóa 62: K62 Khóa 63: K63 Khóa 64: K64
 • Kết quả điểm kỳ 1 năm học 2019-2020

  16/01/2020
  Khóa cũ, ĐQT, kết quả phúc tra, phiếu sửa điểm: KC Khóa 61 Khóa 62 Khóa 63 Khóa 64
 • Điểm học kỳ I năm học 2019-2020

  05/11/2019
    Ngày 5 tháng 11 năm 2019   Kết quả phúc tra Kết cấu thép 1: pt Kết quả phúc tra Máy XD SV132162: pt Kết quả phúc tra GDQP2 SV27761: pt Kết quả phúc tra Tiếng Anh CN: pt Kết quả phúc tra Hình họa: pt Kết quả phú tra Địa chất CT: pt Kết quả phúc tra Giải tích 2: pt Kết quả phúc tra ...
 • Điểm học kỳ III năm học 2018-2019

  01/07/2019
  Ngày 01 tháng 7 năm 2019 Cảng hàng không và sân bay DQT: DQT Thiết kế HH và KSTK đường bộ DQT: DQT Kỹ thuật giao thông LOP14: ktgt Đường sắt LOP11+DQT: ds Thực tập Trắc địa LOP11: tt Cơ cở trắc địa công trình DQT: DQT Ngày 4 tháng 7 năm 2019 Thực tập Đại chất công ...
 • Điểm học kỳ II năm học 2018-2019

  03/04/2019
  Ngày 03 tháng 4 năm 2019 Tin học ứng dụng cầu DQT: DQT Định giá bất động sản 59TRD: dg Thủy văn và phòng chống thiên tai DQT: DQT Thiết kế và XD mố trụ cầu DQT: DQT Nhập môn cầu DQT: DQT Nền móng LOPB4: nm Thực tập cán bộ kỹ thuật 59CD1 (ngành Đường): tt Khóa ...
 • Điểm học kỳ I NH 2018-2019

  28/09/2018
    Ngày 28 tháng 9 năm 2018 Thực tập cán bộ kỹ thuật: ttcbkt   Ngày 9 tháng 10 năm 2018 Địa chất công trình DQT: DQT Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 DQT: DQT Khóa 62: Cơ học cơ sở 2 62CD1+2+3+4: chcs2   Ngày 15 tháng 10 năm 2018 Kết quả phúc tra Trắc địa: pt Phiếu ...
 • Điểm học kỳ III NH 2017-2018

  06/07/2018
  Ngày 6 tháng 7 năm 2018: Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 1 DQT: DQT Nhập môn cầu DQT: DQT Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thẹp 1 DQT: DQT Đồ án Thiết kế Cầu bê tông cốt thép LOP10: datkc Đồ án Lập ...
 • Điểm học kỳ II năm học 2017-2018

  09/01/2018
  Ngày 9 tháng 01 năm 2018 Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu 58CD2: ttcbkt Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường 58CD1+B2Duong: ttcbkt Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Trắc địa: ttcbkt   Ngày 22 tháng 3 năm 2018 Khóa 59: Thiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép 2 59CDE2: ...
 • Điểm học kỳ I NH 2017-2018

  20/09/2017
  Ngày 20 tháng 9 năm 2017 Thực tập cán bộ kỹ thuật 58TRD: tttn Thự tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường: tttn Phiếu sửa điểm Thực tập cán bộ kyc thuật Sv 3237258: psd Ngày 5 tháng 10 năm 2017 Địa chất công trình và Địa chất thủy văn (120212) DQT: DQT Địa chất công trình và Địa chất ...
 • Điểm học kỳ III năm học 2016-2017

  14/06/2017
  Ngày 14 tháng 6 năm 2017 Kỹ thuật thi công cầu DQT: DQT Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 2 DQT: DQT Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 1 DQT: DQT Đồ án Nền móng LOP12: danm   Ngày 22 tháng 6 năm 2017 - Thực tập trắc địa LOP11: tttrd  
 • Điểm học kỳ 2 năm học 2016-2017

  28/03/2017
  Ngày 28 tháng 03 năm 2017 Nền móng DQT: DQT Thiết kế và xây dựng cầu BTCT2 DQT: DQT Kỹ thuật thi công cầu DQT: DQT Thiết kế cầu DQT: DQT Phiếu sửa điểm Giáo dục thể chất 5 Sv 556159: psd Kết quả phúc tra Vật liệu xây dựng sv33960:pt Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu + Đường + ...
 • Điểm học kỳ I năm học 2016-2017

  28/09/2016
  Ngày 28 tháng 9 năm 2016
 • Điểm kỳ III năm học 2015-2016

  29/06/2016
  Ngày 29 tháng 6 năm 2016
 • Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

  29/06/2016
  Ngày 29 tháng 6 năm 2016
 • Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

  28/06/2016
  Ngày 28 tháng 6 năm 2016
   1 2   
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)