• Giới thiệu bộ môn trắc địa

    07/08/2015
    Bộ môn Trắc địa được thành lập từ năm 1966, ngay từ khi thành lập trường Đại học Xây dựng. Trải qua quá trình trưởng thành và phát triển, Bộ môn Trắc địa đã có rất nhiều đóng góp cho sự lớn mạnh của Nhà trường.  
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)