• Giới thiệu bộ môn đường ô tô và đô thị

    07/08/2015
    Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị là một trong những đơn vị được thành lập sớm nhất tại trường Đại học Xây dựng (tiền thân là Tổ môn đường – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ năm 1956, trước khi trường Đại học Xây dựng ...
  • Bộ môn đường ô tô và đô thị

    29/06/2015
    Bộ môn đường ô tô và đường thành phố, thuộc khoa Xây dựng cầu đường, tiền thân là Bộ môn Cầu đường (1986), thuộc trường Đại học Xây dựng được thành lập vào tháng 01 năm 2001
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)