• Giới thiệu bộ môn cơ đất nền móng

    07/08/2015
    Bộ môn Cơ Học Đất - Nền Móng được thành lập từ niên học 1958 - 1959 ở Khoa Xây Dựng - trường Đại Học Bách Khoa, với một phòng thí nghiệm chuyên ngành Cơ Học Đất. Năm 1966, Khoa Xây Dựng tách khỏi Đại học Bách Khoa thành lập ...
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)