Lịch công tác của GS. TSKH. Nguyễn Xuân Trục
GS. TSKH. Nguyễn Xuân Trục
Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03