Phần mềm nội suy 1.2 chiều này rất quan trọng cho các bạn làm bài tập cơ học đất, đồ án nền và móng và cả sau này làm đồ án bảo vệ tốt nghiệp nữa.....Nó được sử dụng rộng răi v́ dễ sử dụng độ chính xác cao,bảng tính đơn giản, đẹp mắt, chỉ có 387k./
Download : Tại Đây