Hi cả nhà! )
Đợt thực tập sắp kết thúc rồi mà báo cáo th́ chưa biết viết ǵ cho thỏa mong ước
đi thực tập th́ chỉ đc thăm quan Trụ cầu thôi mà ḿnh th́ đă đc học tư nào về trụ đâu.
Các bạn và các anh chị có tài liệu thi công cầu th́ cho ḿnh xin với
Và có cái ǵ hay ho về Trụ cầu th́ đem ra diễn đàn thảo luận vừa vui vừa bổ ích
Cho tớ hỏi 1 câu nhé:
Sao trụ cầu lại có h́nh 2 đầu tṛn thân th́ dẹt, sao ko làm h́nh vuông hay h́nh chữ nhật cho dễ thi công nhỉ