PDA

View Full Version : Gio trnh kết cấu b tng cốt thpTiến_Đồng_54CD6
04-23-2011, 08:30 PM
Gio trnh kết cấu b tng cốt thp ( phần cấu kiện cơ bản )
Phan Quang Minh - Ng Thế Phong - Nguyễn Đnh Cống.

http://cB4.upanh.com/21.896.28858323.9z00/untitled.jpg


tm tắt gio trnh :
Chương 1: KHI NIỆM CHUNG VỀ KẾT CẤU B TNG CỐT THP
Chương 2: VẬT LIỆU DNG TRONG B TNG CỐT THP
Chương 3: NGUYN L THIẾT KẾ THEO TIU CHUẨN 22TCN272-05
Chương 4: TRẠNG THI GIỚI HẠN SỬ DỤNG V TRẠNG THI GIỚI HẠN MỎI
Chương 5: CẤU KIỆN CHỊU UỐN
Chương 6: CẮT V XOẮN
Chương 7: CẤU KIỆN CHỊU NN

Download : Tại Đy (http://www.mediafire.com/?mntxfk81x1wfmch)
pass download : cauduong.edu.vn


(http://www.mediafire.com/?bjpwv6z9vd3sp7c)

vahacd7
08-08-2011, 08:06 PM
cho mnh hỏi mật khẩu để dowload sch kết cấu b tng cốt thp l g he?

Trần_Hưng_53cd3
08-08-2011, 08:47 PM
cho mnh hỏi mật khẩu để dowload sch kết cấu b tng cốt thp l g he?
pass gải nn v download : cauduong.edu.vn
(http://www.mediafire.com/?bjpwv6z9vd3sp7c)

Pass đ được ghi ra rồi m bạn :)

Tiến_Đồng_54CD6
08-08-2011, 08:51 PM
cho mnh hỏi mật khẩu để dowload sch kết cấu b tng cốt thp l g he?
pass l cauduong.edu.vn m mnh ghi r ở trn ri m .
chc bạn học tốt !

tranloanvt
10-29-2012, 06:19 PM
Anh ơi.share lại ti liệu được ko?e ko download được

Tiến_Đồng_54CD6
10-29-2012, 08:59 PM
Anh ơi.share lại ti liệu được ko?e ko download được
Mnh đ sửa lại link cho bạn .Ok .
Chc bạn học tốt .

van55cd4
10-29-2012, 09:57 PM
k c ti liệu về bi tập hả a??